Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder UiO – 24. september 2004 1.Pasientadministrative systemer 2.Kodeverk, statistikk og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder UiO – 24. september 2004 1.Pasientadministrative systemer 2.Kodeverk, statistikk og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder UiO – 24. september 2004 1.Pasientadministrative systemer 2.Kodeverk, statistikk og innrapportering 3.Kodeverk og ISF 4.Kodeverk og kodekvalitet Siviløkonom Svein Jarle Hole

2 1. Pasientadministrative systemer

3 Pasientadministrative systemer System for å holde rede på hvem, hvor er (og var) og når var pasienten i sykehuset I tillegg hvem gjorde hva og når i form av formelt kodet medisinsk informasjon (som egentlig hører hjemme i journalen/EPJ – og skal nok etter hvert registreres der)

4 Slik kan PAS plasseres sammen med andre sykehussystemer EPJ (Journal) Operative og dokumentasjon PAS RIS/ PACS PACS: Picture Archiving and Communication Lab systemer Pasientadministrative opplysninger Kliniske Støtte- Systemer (øye osv) Medisin- tekniske Systemer (overvåkning, Ultralyd m.v) Økonomi Kontor Teknisk drift Kjøkken Logistikk Turnus Lønn m.v. Pasientnær kommunikasjon Rapportering til ledelse eier og myndigheter PASIENTPASIENT ADMINISTRASJONADMINISTRASJON

5 Helse Øst RHF – Krav til PAS/EPJ

6 Registrere og vedlikeholde organisasjon, ansatte og ressurser Vedlikeholde registre, kodeverk mv. Rapportering Registrere og vedlikeholde administrative pasientopplysninger Venteliste Timebestilling og meldinger til pasient Kontaktoversikt Utskriving: Tjeneste- og diagnoseregistrering – sengepost og poliklinikk Ankomstregistrering Hotellfunksjonen/ bevegelser i sykehuset Økonomi/bestiller/egenandeler Hovedfunksjoner i Pasientadministrativt system

7 PAS = systemenes mor! PAS Pasientorientert = ikke tema i dag Administrativt: Statistikk Økonomi (ISF) Operativ sykehusdrift = ikke tema i dag

8 Tieto Enator:IMX DIPS:DIPS Helsekomponenter AS:PasDok I-soft ltd:PIMS I tillegg andre løsninger for psykiatriske sykehus, mindre institusjoner og primærleger Behov for kodeverk og standarder? PAS systemer i norske somatiske sykehus i dag

9 2. Kodeverk og statistikk

10 Hvorfor standardiserte kodeverk? Enhetlig kodeverk/standardisering nødvendig for statistikk/ledelsesrapportering på avdelings-, sykehus-, foretaks- og nasjonalt nivå Epidemiologi Styring Finansiering

11 Stabilitet vs fleksibilitet? Homogenitet vs heterogenitet? Det har tatt mange år å innarbeide dagens kodeverk – stabilitet må til Mange ”fleksible” lokale kodeverk (kartoteker) har fulgt brukerne i graven Viktig med påvirkningsmulighet av kodeverkene Ikke før nå et enhetlig institusjonsnummer (Brønnøysund) Mangler fortsatt implementasjon av landkode osv

12 2A. De viktigste kodeverkene

13 Hvem er kodeverkene til for? Behandlingen viktigst for meg som pasient Deretter at journalen beskriver korrekt for senere bruk! (f.eks diabetes, allergier m.v.) Ikke pasienten, men samfunnet…..

14 Historikk – kodeverk var mindre viktig Legene produserte (fornøyde) pasienter (de som kom inn) Statistikken produserte statistikk på dødsårsak og hoveddiagnose Sykehusene produserte liggedøgn

15 Dokumentasjonskrav fra helsearbeider, ledelse, myndigheter og samfunn Hva driver jeg med? Hva driver sykehuset/foretaket med? Hva driver klinikken med? Hvilken klinisk virksomhet har vi i Norge? Hvordan er sykdommer utbredt i Norge/verden?

16 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Enhetlig beskrivelser av de aktuelle informasjonselementer Nødvendig presisjonsnivå i kommunikasjonen Tilstrekkelig kvalitet i statistikk og styringsdata Effektive søkerutiner og analysemetoder Universitetsforlaget 1993/Solheim og Lie: IT i helsesektoren

17 Mange kodeverk i helsesektoren ICD-10 (International Classification of Diseases ICF (International Classification of Functionality) NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures) NORAKO (Norsk Radiologisk kode) ICPC (International Classification of Primary Care) RTV-takster (Rikstrygdeverkets Poliklinikktakster) I tillegg f.eks ATC (medikamenter/anestesi, SNOMED (lokalisering svulster), Definisjonskatalog ….m.v.)

18 Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF): Kodeverk og endringer

19 Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF): Kodeverk del av programvaren

20 Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF): Krav til rapportering til myndighetene

21 Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF): DRG kontroll og rapportering

22 Kodeverk: Forvaltere og beskrivelse

23 KITH web

24 ICD-kodeverket WHO

25 ICD-kodeverket beskrivelse

26 NOMESCO - Uppsala

27 ICD-kodeverket Nordisk senter

28 NCSP - Klassifikasjon av kirurgiske inngrep NOMESCO Classification of Surgical Procedures The Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) published the first printed edition of the NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP) in 1996. Norway implemented a Norwegian version of NCSP (NCSP-N) in 1999

29 ICD 10 og NCSP kodehjelp

30 Kodehjelp ICD 10 navigasjon

31 Og mange flere kodeverk…..

32 ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Informasjon ICF ble vedtatt i Verdens helseforsamling i mai 2001. Den foreligger i en fullversjon og en kortversjon. Kortversjonen er oversatt til norsk under tittelen: Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Det er foreløpig ikke klart når den norske utgaven av kortversjonen vil bli utgitt i bokform av Sosial- og helsedirektoratet. Norsk oversettelse - tillatelse til bruk i prosjekt Den norske versjonen av ICF er ennå ikke godkjent av WHO. Klassifikasjonen blir offentlig tilgjengelig når slik godkjenning foreligger. Det kan regnes med mindre endringer i forhold til den foreliggende versjonen. Sosial- og helsedirektoratet er interessert i at klassifikasjonen allerede nå kan utprøves i avgrensede prosjekter slik at de kan få tilbakemelding om hvordan den virker i praksis. Det forutsettes at klassifikasjonen bare brukes internt og at Sosial- og helsedirektoratet får en rapport om de erfaringer som er gjort.

33 NORAKO - Norsk Radiologisk Kode Informasjon NORAKO er utarbeidet av og gis ut av Den norske radiologforening. KITH bistår Radiologforeningens redaksjonskomite med oppdatering og brukerstøtte gjennom en avtale finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. NORAKO oppdateres årlig. Kodeverket er tilgjengelig i en bokutgave med kodeveiledning og i et elektronisk koderegister. I bokutgaven finnes et skjema for rapportering av feil, mangler og forslag til forbedringer. Dette skjemaet kan sendes til KITH som legger det fram for redaksjonen. NORAKO benyttes som grunnlag for takstsystem for radiologiske tjenester ved poliklinikker og private institutter.takstsystem for radiologiske tjenester NORAKO 2003 Helsedepartementet har per desember 2002 bestemt at NORAKO 2002 skal benyttes som underlag for finansiering, inntil videre. KITH er derfor bedt om å holde NORAKO 2003 tilbake for å unngå problemer med gjeldende finansieringsløsning.

34 ICPC - International Classification of Primary Care Informasjon Kodeverket The International Classification of Primary Care (ICPC) er i utstrakt bruk i primærhelsetjenesten i Norge. Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM) har stått for utviklingsarbeidet med den norske utgaven av ICPC. NSAM sammen med KITH har utarbeidet en elektronisk versjon til bruk i elektroniske informasjonssystemer. Fra 2002 er videreutvikling av norsk ICPC finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Status Siste versjon av norsk ICPC er versjon 1.4 som ble tatt i bruk fra 1. juni 2002. Leger i helseforetak og poliklinikker samt private spesialister skal fortsatt benytte ICD-10, også på sykmeldinger.

35 Introduksjon til DRG – Diagnosis Related Groups Utviklet i USA som et instrument for måling og evaluering av sykehustjenester ved å relatere pasientsammensetningen (case mix) til ressursintensitet Gjennom måling av ressursbruk på pasientgrupper etablere ”gjennomsnittlige” vekter på et større pasientmateriale som et statistisk hjelpemiddel for å måle aktivitet/produksjon NB! Sekundærkodeverk

36 2.B Statistikk og innrapportering Helsedepartementet SINTEF Helse NPR – Norsk Pasientregister

37 SINTEF Helse NPR: Norsk Pasientregister Utfører innsamling av aktivitetsinformasjon fra helsetjenesten Publiserer offentlig statistikk vedr. aktivitet i helsetjenesten Ad hoc rapportering, forskning og grunnlag for ISF finansiering

38 NPR oversikt

39 NPR – tilbud på statistikk

40 NPR – standardisering av definisjoner

41 NPR – Standardisering av definisjoner forts…

42 NPR – Tilbud om rapportgenerator

43 SINTEF Samdata – aktivitet og økonomi

44 Innrapportering fra helsevesenet til NPR Datauttrekk på felles format – NPR uttrekket Nå på ”flatfilformat” = NPR recorden Senere på XML formatet = XML meldingen

45 Pålagt registrering i PAS ICD-10 International Classification of Diseases ca 12.000 koder Alder, Kjønn, Liggedager, Avd. type Prosedyrer Operasjoner (NCSP) Uttrekk Fra PAS Anonymisert Uttrekk av NPR record fra PAS

46 NPR – Standardisert recordbeskrivelse

47 Data i NPR record

48 NPR – Standardisert recordbeskrivelse forts…

49 Data fra NPR Recorden forts..

50 3. ISF - ordningen

51 ISF - DRG Basert på sekundærklassifiseringsystemet DRG InnsatsStyrt Finansiering

52 Pålagt registrering i PAS ICD-10 International Classification of Diseases ca 12.000 koder DRG-Grouper programvare Alder, Kjønn, Liggedager, Avd. type Akt.mål DRG (Diagnose Relaterte Grupper) Ressurs- homogene Ca 500 stk Vektes til DRG-poeng Prosedyrer Operasjoner (NCSP) Uttrekk Fra PAS Anonymisert ISF Prinsipp Pris i Norge (2004): Kr. 29.454,- pr. vekt 1 2003 40% refusjon (til RHF) = 11.781,- Aggregering Til sykehusopphold KORRIGERING

53 DRG - Diagnose Relaterte Grupper Hva skjer når et opphold DRG grupperes?

54 DRG gruppering - beslutningslogikk

55 1.Sykdommer i nervesystemet 2.Øyesykdommer 3.Øre-, nese- og halssykdommer 4.Sykdommer i åndedrettorganer 5.Sykdommer i sirkulasjonsorganer 6.Sykdommer i fordøyelsesorganer 7.Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel 8.Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 9.Sykdommer i hud, underhud og bryst 10.Indresekret, ernærings- og stoffskiftesykdommer 11.Nyre og urinveissykdommer 12.Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 13.Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 14.Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 15.Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden 16.Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparatet 17.Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 18.Infeksiøse og parasittære sykdommer 19.Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 20.Alkohol-, stoff- og medikamentmisbruk og tilhørende organiske sinnslidelser 21.Skader, forgiftninger og toksiske effekter av medikament/stoff 22.Forbrenninger 23.Faktorer som påvirker helsetilstanden HDG 1 - 23

56 Kostnadsvekter ulike kost faktorer pr. DRG

57 ISF prisliste

58 UBEHANDLET Uttrekk Fra PAS Anonymisert Inneliggende Dagkirurgisk poliklnikk Institusjon Tilbakemelding Utbetalingsanmodning HELSEFORETAKHELSEFORETAK Sendes til PaFi/Sintef 3 ganger i året Siste gang 10 feb neste år Høykostnadsprosedyrer Avtalt refusjon/andel ( anbefalt 80% for gjestepas) Finansieringsprosessen - avregningsutvalget Finansdepartementet Avregningsavdeling AVREGNINGSUTVALGET

59 Norsk Pasientklassifisering Programvare for DRG gruppering og ISF beregning levert av Nirvaco AS for Helsedepartementet Program for sykehusene, HF, RHF og NPR for håndtering av rådata, DRG gruppering, ISF beregning og rapportering Tilpasset ny XML melding, SQL database, MS.net plattform

60 NPK – kjøring av NPR data

61 NPK – lasting til database

62 NPK - rapportering

63 4. Kodeverk og kodekvalitet

64 Litt om kodekvalitet….. Omdisutert! Pengefolkene maser! Økonomisk, ikke klinisk motivert! Men kodekvaliteten har blitt mye bedre etter ISF: Leger/forskere/myndigheter får bedre statistikker Foretakene får de pengene de skal ha Men altså noen uheldige utslag

65 Kvalitetsikring av medisinsk koding Teknisk kvalitetssikring at dataene er korrekte Koding i henhold til regelverkene i kodeverkene (ICD 10, NCSP, ISF) Fullstendig koding i henhold til pasientbehandlingen og journalbeskrivelsen

66 NIMES – Nirvaco Medisinske Systemer

67 NIMES – Drilldown til pasientliste

68 Benchmarkanalyse

69 SentralsykehusetRegionsykehuset 3600 HOA2 00838 %Innlagte:4 71757 % 3650 HOAPOL3 29762 %Poliklinikk:3 56743 % HOA totalt:5 305 Onkologisk totalt:8 284

70 Benchmarkanalyse (pasienttyngde i form av bidiagnoser og kompliserende faktorer)

71 Oppsummering

72 1. Pasientadministrative systemer System for å holde rede på hvem, hvor er (og var) og når var pasienten i sykehuset I tillegg hvem gjorde hva og når i form av formelt kodet medisinsk informasjon (som egentlig hører hjemme i journalen/EPJ – og skal nok etter hvert registreres der)

73 Registrere og vedlikeholde organisasjon, ansatte og ressurser Vedlikeholde registre, kodeverk mv. Rapportering Registrere og vedlikeholde administrative pasientopplysninger Venteliste Timebestilling og meldinger til pasient Kontaktoversikt Utskriving: Tjeneste- og diagnoseregistrering – sengepost og poliklinikk Ankomstregistrering Hotellfunksjonen/ bevegelser i sykehuset Økonomi/bestiller/egenandeler Hovedfunksjoner i Pasientadministrativt system

74 2. Kodeverk og statistikk Enhetlig kodeverk/standardisering nødvendig for statistikk/ledelsesrapportering på avdelings-, sykehus-, foretaks- og nasjonalt nivå Epidemiologi Styring Finansiering

75 De viktigste kodeverkene

76 Statistikk og innrapportering Helsedepartementet SINTEF Helse NPR – Norsk Pasientregister

77 3. Kodeverk og ISF Basert på sekundærklassifiseringsystemet DRG

78 Pålagt registrering i PAS ICD-10 International Classification of Diseases ca 12.000 koder DRG-Grouper programvare Alder, Kjønn, Liggedager, Avd. type Akt.mål DRG (Diagnose Relaterte Grupper) Ressurs- homogene Ca 500 stk Vektes til DRG-poeng Prosedyrer Operasjoner (NCSP) Uttrekk Fra PAS Anonymisert 3. ISF Prinsipp Pris i Norge (2004): Kr. 29.454,- pr. vekt 1 2003 40% refusjon (til RHF) = 11.781,- Aggregering Til sykehusopphold KORRIGERING

79 4. Kodeverk og kodekvalitet Kompliserte kodeverk Kompliserte pasientsituasjoner Manglende retningslinjer


Laste ned ppt "Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder UiO – 24. september 2004 1.Pasientadministrative systemer 2.Kodeverk, statistikk og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google