Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 1 Økonomiplanen 2006 - 2009 Kl 12:00 Informasjon/bakgrunnsdata –(Gjennomgang av KOSTRA-tall 2004)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 1 Økonomiplanen 2006 - 2009 Kl 12:00 Informasjon/bakgrunnsdata –(Gjennomgang av KOSTRA-tall 2004)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 1 Økonomiplanen 2006 - 2009 Kl 12:00 Informasjon/bakgrunnsdata –(Gjennomgang av KOSTRA-tall 2004) –Repetisjon av Inntektssystemet – ost –Analyse av utviklingen de siste årene -øk –Inntektsberegninger 2006 og framover - ost –Beregna utgiftsnivå ut fra regnskapsprognoser 2005 - øk –Handlingsrom – ufrivillige oppgaver - ost Kl 13:00 Videre prosess med økonomiplan –Gjennomgang av ”gammel plan” og Vassli-rapporten -olno –Gjennomgang av resultat av gruppearbeid i formannskapsmøtet 15.06. Prioritering av mål - abh –Drøfting av rammer for 2006. Inntekt og utgift -ost –BMS-systemet – styringskort - abh

2 Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 2 Antatt fordeling lovpålagt/ikke lovpålagte oppgaver

3 Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 3 Eksempler på ikke lovpålagte Næringsutvikling Tilskudd idrett og kultur Dagtilbud eldre Kulturelle skolesekken Bokbuss Park Service til innbyggere/”administrasjon” Vi skal arbeide videre med dette, men hoveddiskusjonen må bli nivå på lovpålagte tjenester

4 Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 4 Gruppebesvarelsene 15.06 - Strategiske utfordringer Gruppe 1 Bringe økonomien i balanse, gjenvinne øk. og politisk handlefrihet. Hvordan skal politikerne formidle ”budskapet” til kommunens innbyggere? Gjenvinne tilliten som kommune; vi skal være en positiv kommune (en JA- kommune). Viktig både internt og eksternt. Reetablere kriseforståelsen Vi må tenke langsiktig (også med kortsiktig effekt), skape forutsigbarhet Økonomi Humankapital (må inneha utviklingskompetanse) Realkapital Hva kan ”jeg” bidra med? Er vi riktig organisert? Finnes det en mer hensiktsmessig måte å organisere oss på (ikke politisk)? Et evalueringsarbeid må foretas, hvor skal vi investere (eks. skolebygg) Gruppe 2 Nedbetaling av akkumulert underskudd, skape økonomisk handlingsrom Bruk av balansert målstyring, klare flertallsvedtak, rask igangsetting av tiltak Budsjettvedtak må være realistiske, det må settes strenge krav til å holde budsjettene Kommunen skal framstå som attraktiv å bosette seg og etablere seg i. Revitalisering av miljø og klimaplan Utvikling av kultur som satsningsområde, også i næringssammenheng Viktig å kvalitetssikre at vedtatte investeringer også kan forsvares driftsmessig Økt antall eldre, hvordan skal eldreomsorgen organiseres og drives? Reduksjon i antall unge i alderen 6-15 år. Er dagens skolestruktur tilpasset framtidens barne/ungdomskull og bosettingsmønster? Hvordan trekke folk til sentrum på dagtid? Bruk av Rådhuset? Antall deltidsstillinger i kommunen Hvordan utnytte/forbedre samspillet mellom den offentlige sektor og den tredje sektor? Gruppe 3 bli kvitt akkumulert underskudd - få handlingsrom manglende respekt for politiske avgjørelser (mindretallstyrani) forbedre dialogen i LK mellom innbyggere- politikkere-ansatte fremheve det som er positivt i LK best mulig tilpassede tjenester innenfor gitte rammer beredskap for ny utvikling (f.eks gass) helhetstenkning

5 Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 5 Prognose skatt og rammetilskudd


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august 2005 1 Økonomiplanen 2006 - 2009 Kl 12:00 Informasjon/bakgrunnsdata –(Gjennomgang av KOSTRA-tall 2004)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google