Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hebr 9,28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hebr 9,28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hebr 9,28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Joh 14,1-3 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

2 Matt 24,27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Matt 24,31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. Apg 1,11 og sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen."

3 Åp 1,7 Se, han kommer i skyene
Åp 1,7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! 1 Tess 4,16-17 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 1 Kor 15, Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 1 Joh 3,2 Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.

4 Åp 6,15-17 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: "Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. Åp 7,3 og sa: "Gjør ikke skade på jorden, havet eller trærne før vi har beseglet pannene til vår Guds tjenere.” Ef 1,13 I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse - i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, Ef 4,30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag. 2 Kor 1,21-22 Han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som har salvet oss, er Gud. 22 Han har også beseglet oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter. 17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?

5 Matt 24,14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24,36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Far. Jak 5,7-8 Vær da tålmodige, søsken, til Herren kommer! En bonde må vente på jordens dyrebare grøde og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt. 8 Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart.

6 2 Pet 3,3-7 Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. 4 Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.” 5 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. 6 Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. 7 Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt. 2 Pet 3,9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 2 Pet 3,13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

7 Luk 21,34-36 Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen. Åp 22,20 Han som vitner om dette, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus! 1 Joh 2,28 Ja, bli i ham, barn! Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer.

8 Matt 24,3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham
Matt 24,3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var alene, sa de: "Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende?” Matt 24,42-44 Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. 43 Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt. 44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det. Matt 24,32-33 Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene! Tegn på Jesu komme!

9 2 Pet 3,3-4 Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster 4 og si: "Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av." Dan 12,4 Men du, Daniel, gjem disse ordene og sett segl for boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke. Matt 24,6-7 Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. 7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.

10 2 Tim 3,1-3 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider.
2 For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, 3 uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, Matt 24,37-39 Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. 38 For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. 39 Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme.

11 Luk 21,25-26 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene
Luk 21,25-26 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. 26 Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.

12 Luk 21,28-31 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg." 29 Så fortalte Han dem en lignelse: "Se på fikentreet og alle trærne! 30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds rike nær. Matt 24,14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.


Laste ned ppt "Hebr 9,28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google