Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Innherred samkommune 30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Innherred samkommune 30."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo

2 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk Virkemidler FMLA sin rolle i næringspolitikken Samarbeid og samhandling med kommunene

3 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Landbrukets betydning i Nord-Trøndelag Totalinntekt i primærproduksjon 3 mrd 6000 årsverk 25% av sysselsettinga (primær/industri) 13% av sysselsettinga (primærproduksjon) 3713 bruk (p.t)

4 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Nord-Trøndelags relative andel av nasjonal landbruksproduksjon

5 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Utvikling Innherred samkommune

6 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo OPPGAVEN Landbruket skal bidra til  Trygg mat  Levende bygder - sysselsetting  Kulturlandskap

7 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Samkommunens relative andel av Nord-Trøndelags landbruksproduksjon

8 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Melkeproduksjon Strukturutviklingen Nord-Trøndelag: 1998: 2358 leverandører, gj.sn.kvote 81 552 liter 2002: 1992 leverandører, gj.sn.kvote 87 851 liter 2007: 1360 leverandører, gj.sn.kvote 130 095 liter

9 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Svineproduksjon Strukturutvikling Nord-Trøndelag: 1996: 577 bruk med avlspurker, 9982 purker, 17 purker i gj.snitt 2002: 389 bruk med avlspurker, 9805 purker, 25 purker i gj.snitt 2008: 266 bruk med avlspurker, 9363 purker, 35 purker i gj.snitt

10 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Utviklingstrekk ”Nye næringer” Lokal spesialproduksjon Reiseliv Tjenesteproduksjon

11 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Lokal spesialproduksjon Ca 45 agroturismebedrifter i Nord-Trøndelag i 2007 Mange av disse har en kombinasjon av overnatting, servering, gårdsutsalg og opplevelser. Mange, små tilbydere. Mange har tradisjonelt landbruk som hovedinntekt – agroturisme ved siden av annet arbeid

12 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Naturbasert opplevelser/ferie handler om: Delta i utendørsaktiviteter Oppleve vakker natur Jakt og fiske Ekstrem-opplevelser Smake på den lokale maten Oppleve lokal kunst og kultur

13 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Tjenesteproduksjon

14 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Lokal landbrukspolitikk  Økonomiske virkemidler  Juridiske virkemidler

15 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Økonomiske virkemidler  Kommunene har beslutningsmyndighet:  Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL)  Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)  Viltfondet  Produksjonstilskudd  Regionalt miljøprogram (RMP)  Kommunen er 1. linje:  BU - investeringer, bedriftsutvikling  Velferdsordninger  Katastrofeordninger

16 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Innvilget kroner i 2007 til SMIL og NMSK fordelt på antall bruk pr kommune

17 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Antall søkere av RMP i % av antall søkere av produksjonstilskudd i 2007

18 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Totale BU-midler 2000-2007 fordelt på antall bruk i kommunene

19 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Juridiske virkemidler Konsesjonsloven Bo-og driveplikt Odelsloven Jordloven Skogbruksloven Plan og bygningsloven Motorferdselloven Viltloven Laks- og innlandsfiskeloven Naturvernloven Friluftsloven

20 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Nord-Trøndelag: reduksjon på 38 % mot 33 % for landet Ressursbruk i samkommunen: 8 årsverk i 2007 Samkommunen har redusert antall årsverk fra nærmere 13 i 1994

21 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo FMLAs rolle Gjennomføre og formidle nasjonal landbrukspolitikk Forvalte virkemidler Utviklingsarbeid Utvikle en regional politikk Samhandle med regionalt partnerskap og aktuelle organisasjoner Samhandle med og bistå kommunene

22 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Fra antall dekar og lang trønderlån….. til det MENNESKENE kan, vil og evner…


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innherred samkommune 30. oktober 2008 - Fylkesmannens landbruksavdeling, Monika S. Luktvasslimo Innherred samkommune 30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google