Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SEMINAR IS 03.05.2011 Opptak til internasjonale mastergrader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SEMINAR IS 03.05.2011 Opptak til internasjonale mastergrader."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SEMINAR IS 03.05.2011 Opptak til internasjonale mastergrader

2 2 Antall programmer Totalt antall studieplasser 2009: 300 Totalt antall studieplasser 2010: 350 Totalt antall studieplasser 2011: 395 Fordeling av plassene avgjøres i styret, programmene velger fordeling av internasjonale søkere og søkere med norsk/nordisk bakgrunn StudieårAntall internasjonale masterprogram 2010 og 201135 + 4 EM- programmer +2 NT5-programmer 200935 + 3 EM-programmer + 1 NT5-program 200830 + 3 EM-programmer 200727

3 3 Søkere NTNUs internasjonale masterprogram undervises på engelsk og er tilrettelagt for studenter som har en utenlandsk utdanningsbakgrunn og som ikke har norsk som morsmål Programmene er også åpne for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn Samarbeid med opptakskontoret når det gjelder disse søkerne

4 4 Søkerkategorier Søkere under kvoteprogrammet Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn som har egen finansiering Søkere som har en norsk eller nordisk utdanningsbakgrunn Erasmus Mundus (tas opp via EU konsortium) Window (tas opp via konsortium) N5T (tas opp via konsortium)

5 5 Søkere med egen finansiering 2007: 1284 søkere – 155 fikk tilbud om opptak, 86 møtte til studiestart 2008: 1800 søkere – 230 fikk tilbud om opptak, 190 møtte til studiestart 2009: 3854 søkere – 341 fikk tilbud om opptak, 235 møtte til studiestart 2010: 4850 søkere - 367 fikk tilbud om opptak, 209 møtte til studiestart 2011: 6734 søkere – ca. 400 får tilbud om opptak

6 6 Søkere med egen finansiering forts. Opptaksbrev sendes ut april/ mai Studentene må sette inn penger depositumskonto administrert av NTNU (pr. i dag 90 800,-) som garanti på underhold Må søke om visum – alle som søker innen 1.juni skal få sin søknad avgjort innen studiestart

7 7 Kvoteordningen Årlig studerer 1100 studenter i Norge under ordningen Får finansiering gjennom Statens Lånekasse for Utdanning. Internasjonal seksjon har på vegne av NTNU forvaltet kvoteprogrammet siden opprettelsen i 1994. Kvoteordningen omfatter utviklingsland utarbeidet av OECD (DAC-listens tre laveste kategorier)

8 8 NTNU søker hver 3. år til SIU om nye kvoteprogramplasser. Fagmiljøene blir hvert år oppfordret til å rapportere inn ønsker om antall kvoteprogramplasser fordelt på NTNUs internasjonale masterprogram Internasjonal seksjon utarbeider en innstilling av kvoteplassene. Vedtas i rektoratet ( Prorektor for utdanning og læringskvalitet) 2011-2014:168 plasser (155 plasser for studenter fra utviklingsland 13 plasser for studenter fra Sentral- og Øst- Europa/Sentral Asia) Hvert år ca 60 nye studenter på de internasjonale masterprogrammene og ca 5- 10 nye blir tatt opp til PhD/ PhD Sandwich(Alle rekruttert via etablerte samarbeidsavtaler) NTNU garanterer bolig ved SIT og finansiering til studentene ved søknad om visum og førstegangs oppholdstillatelse Nytt fra høst 2009: Internasjonal seksjon har tilbudt studentene et midlertidig lån på NOK 10 000 ved studiestart Nytt fra høst 2010: Lånekassen gir forskudd på lån/ stipend! Sjekk ved ankomst på kroner: NOK19 600,-

9 9 Finansiering under kvoteprogrammet dekker: Bo og levekostnader under utdanningen i Norge Reisestøtte (nasjonale satser) Støtte til å dekke feltarbeid i hjemlandet (del av studieprogrammet) Familiestøtte hvis familien bor sammen i Norge Årlig støtte pr i dag: NOK 90 800 (master)

10 10 Kvotestudentene må fylle en del formelle krav for opptak Må søke fra hjemlandet Opphold i minimum ett år i eget hjemland før opptak Kvalifiserte kvinner skal prioriteres Rekrutteres fra samarbeidsinstitusjon (utdanning fra eller ansatt ved en samarbeidsinstitusjon) Geografisk spredning Kvoteprogrammet er et bistandsprogram der målet er at studentene reiser hjem etter endt utdanning! (Lån fra Lånekassen slettes/ettergis når studenten reiser til hjemlandet etter endt utdanning for varig opphold)

11 11 Saksgang Frister: Preliminary - 1.desember Endelig - 1.februar Frist for ettersending av dokumentasjon: 1.mars, men mulighet for fleksibilitet. Etter fristen: Dokumentasjon av utdanningspapirer samt finansieringsbevis sjekkes. Samarbeid med programkoordinatorer Opptaksbrev sendes i siste halvdel av april/ begynnelsen av mai Frist for å takke ja to uker etter mottatt tilbud Benytter opptaksmodulen i FS

12 12 Opptakskriterier og formelle krav Snitt på C Engelsk må dokumenteres Minimum ha en Bsc/BEng/Btech/BA(om den er ferdig etter søknadsfristen kan det gis betinget opptak – men vi må da få ettersendt det endelige diplomet) – Både karakterutskrifter og diplom må oversettes til engelsk. De selvfinansierte må også dokumentere at de har 90 800,-. Ulike faglige opptakskrav pr. mastergrad

13 13 UDI Samarbeid i forhold til innvilgelse av visum/ oppholdstillatelse. Problemer med sen saksgang, men betydelig forbedring de siste to år. Ønsker ikke at studenter ankommer NTNU veldig sent, dvs. etter at undervisningen har begynt. UDI frist 1.juni Mottak I år som i fjor- Boligsituasjonen! Fungerte bedre i 2010, men fortsatt mange utfordringer i forhold til antall boliger. Mange nye studenter på høsten, krever mye de første ukene etter studiestart Mottaksprogrammet på IS fungerer veldig bra.

14 14 Utfordringer Falske papirer, vanskelig verifiseringsprosess. Mulig å utelukke søkere fra enkelte land. Flere og mer sofistikerte forfalskninger Overbooking av antall studenter tatt opp pr. program. Mulig å overbooke enda mer når det gjelder selvfinansierte studenter – kvantitet vs. kvalitet. Supplering Boligsituasjonen – mulig å sette tak på antallet internasjonale studenter?

15 15 Utfordringer forts. Internasjonale søkere vs. norsk/ nordiske søkere Fordeling mellom IS og Opptakskontoret: Alle søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn skal behandles av IS, med unntak av: 1.Norske og nordiske statsborgere 2.Søkere som har permanent oppholdstillatelse i Norge/ Norden, typisk personer som har fått asyl. 3.Personer som er gift med norsk/ nordisk statsborger

16 16 Praktisk tilrettelegging Alle som tas opp til et internasjonalt masterprogram skal være registrert i FS i god tid innen studieåret begynner. De får tilsendt pinkode-brev med opplysninger om fødselsnr og pinkode før studiestart Alle skal selv melde seg opp til eksamen via studweb Alle må betale sem.avgift og både semesterregistrere seg og melde seg til eksamen før de får tilgang til It’s Learning.

17 17 Praktisk tilrettelegging forts. Egenfinansierte studenter behandles som norske studenter når det gjelder permisjoner, forsinkelser osv., men slike avgjørelser tas av fakultetet i samarbeid med IS. Ikke nødvendigvis sånn at man får beholde hybelen på studentbyen dersom man blir forsinket i studiene sine. Oppholdstillatelse i Norge avhenger av en viss progresjon i studiet samt fortsatt finansiering.

18 18 Opptak i fremtiden? Vil benytte FS i større grad – det jobbes med en løsning i søknadsweb for internasjonale søkere uten norsk personnummer Mulig justering av antall studenter Vanskelig i forhold til boligsituasjonen – uviss fremtid


Laste ned ppt "1 SEMINAR IS 03.05.2011 Opptak til internasjonale mastergrader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google