Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale menneskerettigheter Innføringsforelesning 1.3.2006 kl. 1415-1600 v/ Marius Emberland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale menneskerettigheter Innføringsforelesning 1.3.2006 kl. 1415-1600 v/ Marius Emberland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale menneskerettigheter Innføringsforelesning 1.3.2006 kl. 1415-1600 v/ Marius Emberland

2 Opplegget  Litt om fagets innhold: Menneskerettighetsbegrepet og - systemene  Praktiske forhold: Læringskrav og litteratur Muligheten for kursoppgave Eksamenssituasjonen og karaktersetting

3 Menneskerettigheter  Hva er menneskerettigheter?  Hvor er menneskerettslige normer regulert?  Hvilke funksjoner har menneskerettighetene og hva slags formål tjener de?  Hvilken synsvinkel legger faget an?  Positive og negative sider ved menneskerettighetene

4 Hva er menneskerettigheter?  Ingen har monopol på å definere hva menneskerettigheter er Traktatfestede menneskerettigheter gir likevel klare føringer på den rettslige defineringen  Partene: Privatpersoners vern mot offentlig myndighetsmakt og krav om offentlig myndighetshandling  individer og organiserte enheter  Mindretallets vern mot flertallets overmakt Privatpersoners menneskerettslige ansvar  Instrumentene: menneskerettighetstraktatene Hva med annen rettslig regulering? Regulering i ikke-rettslige dokumenter og instrumenter

5 Menneskerettighetenes verdigrunnlag  Hvorfor har en et særskilt vern om menneskerettighetene Individets verdighet Vern om demokratiets spilleregler Vern om rettsstatens idealer Likhets- og rettferdighetsbetraktninger Kan menneskerettighetene også tjene andre formål? Integrasjon, fred, osv.

6 Fagets synsvinkel  Et rettslig fag  Et utpreget rettsdogmatisk fag  Hva slags utbytte gir egentlig dette?

7 Positive og negative aspekter ved menneskerettighetsvernet  Fordelene er velkjente og overfokusert Lar det seg måle om menneskerettigheter faktisk har en effekt?  Ulemper og negative utslag av menneskerettighetene Rettsliggjøring av politiske spørsmål? Politisering av rettslige spørsmål? En kjepp i demokratiets hjul? Reguleringsbehov Overnasjonal innblanding i nasjonalstatlig suverenitet? Unødig individ-fokusert på bekostning av fellesskapsinteresser? Uinformert og urealistisk menneskerettighetsretorikk Har menneskerettighetene en funksjon i et velfungerende samfunn?

8 Praktiske spørsmål  Fagets internettsider http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/VALINTMEN/h05/  Læringskrav og litteratur  Undervisningsoversikten  Muligheten for kursoppgave Teorioppgave: ”Rettskilder og metode for Den europeiske menneskerettighetsdomstols virksomhet” Innleveringsfrist: 5. november Hvor? Hvordan?  Eksamenssituasjonen og karaktersetting  Kontaktpunkter: marius.emberland@nchr.uio.no/ 22 84 20 01


Laste ned ppt "Internasjonale menneskerettigheter Innføringsforelesning 1.3.2006 kl. 1415-1600 v/ Marius Emberland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google