Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

utvidelse av konsumfunksjonen – fremadskuende husholdninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "utvidelse av konsumfunksjonen – fremadskuende husholdninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 utvidelse av konsumfunksjonen – fremadskuende husholdninger
7b. Forelesning utvidelse av konsumfunksjonen – fremadskuende husholdninger

2 Keynes-modellen fra modell (2)
Konsumfunksjonen er gitt som i ligning 2 atferdsrelasjon konsumetterspørselen er en voksende funksjon av inntekten Y 0<c<1, er den marginale konsumtilbøyelighet c0 > 0, inntektsuavhengig konsum Her er alle variablene og parameterne de samme for alle år

3 Er dette en realistisk antagelse?
Denne konsumfunksjonen innebærer at dersom inntekten varierer mye fra år til år, varierer konsumet også mye fra år til år Dette er ikke i samsvar med det vi finner i empirien Vi tenker oss at konsumentene bestemmer konsum ut i fra inntekten over livsløpet

4 Konsum med fremadskuende husholdninger
Samlet formuet = forventet fremtidig disponibel inntekt + annen formue - gjeld atferdsrelasjon konsumetterspørselen er en voksende funksjon av all fremtidig inntekt Y, men også av annen formue og gjeld

5 Forskjell i konsumatferd når ΔY>0
Ligning 2) fra Keynes-modell (2) ΔC = cΔY>0 Anta c=0,6 og ΔY=1000 ΔC=600 kr Fremadskuende husholdninger Midlertidig ΔC = (ΔY/ρ)>0, ρ- avspeiler antall år gjenværende levetid og forventet avkastning på formuen I tillegg er ρ=20 ΔC = 50 kr i år og i 20 år fremover Temporær ΔC=600 kr

6 Forskjell i konsumatferd når ΔT<0
Ligning 2) fra Keynes-modell (2) ΔC = -cΔT Anta c=0,6 og ΔT= ΔC=600 kr (isolert virkning) Fremadskuende husholdninger Midlertidig ΔC = (ΔT/ρ)>0, ρ- avspeiler antall år gjenværende levetid og forventet avkastning på formuen, offentlig utgifter reduseres i takt med skatteletten enten nå eller i fremtiden ρ=20 ΔC = 50 kr i år og i 20 år fremover Dersom hele ΔT må betales tilbake på et senere tidspunkt, dvs. ΔG=0 nå og i fremtiden ΔC=0 og ΔT=ΔS - Ricardiansk ekvivalens

7 Forskjell i konsumatferd når ΔG>0
fra Keynes-modell (2) ΔG >0 → Y (produksjon og inntekt) ↑ → C ↑ → Y↑ osv. Fremadskuende husholdninger ΔG >0 → Y (produksjon og inntekt) ↑ → C ? (usikker ↑ ↓) Dette skyldes at selv om produksjon og inntekt øker så vet en fremadskuende husholdning at økt G nå → T ↑ i fremtiden → sparing kan øke så mye at C faller

8 Empiri – hvilken hypotese er riktig?
Keynes konsumatferd kan begrunnes av: Husholdingene tenker ikke mye på fremtiden Husholdningene er kredittrasjonerte Dersom begge deler Noen ganger opptrer husholdningene myoptisk Noen ganger opptrer husholdningene langsiktig i tråd med fremadskuende husholdninger Del inn økonomien i ”Savers and spenders”


Laste ned ppt "utvidelse av konsumfunksjonen – fremadskuende husholdninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google