Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap
SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (1. forelesning) Introduksjonsforelesning ► Om kurset ► Hva er regresjonsanalyse? ► Semesteroppgaven SOS3003/JFRYE

2 Læringsmål Emner har som målsetning at samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjons­modeller benyttes skal kunne leses med kritisk innsikt i sammenhengen mellom modellforutsetninger og analyseresultater. Emnet skal også gi ferdigheter til å gjennomføre enkle analyser ved hjelp av de analysemetoder det undervises i. SOS3003/JFRYE

3 Faglig innhold Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategoriske variabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både linjære og kurvilinjære sammenhenger mellom en eller flere kontinuerlige variabler (Y) og et sett forklaringsvariabler (X). Det vil også bli gitt innføring i logistisk regresjon og andre teknikker beregnet på analyser der Y er en kategorivariabel. Det blir lagt vekt på metoder for å teste om modellforutsetningene er troverdige. SOS3003/JFRYE

4 Ansvarlige Johan Fredrik Rye (emneansvarlig, forelesninger)
veiledning hver tirsdag kontor: 9508 Helga Malmin Binningsbø (pc-øvinger) veiledning hver torsdag kontor: 10509 SOS3003/JFRYE

5 Timeverk (1 st.p. = 25 timeverk) Forelesninger 56 PC-øvinger 20
Læringsaktiviteter Timeverk (1 st.p. = 25 timeverk) Forelesninger 56 PC-øvinger 20 Veiledning 3 Kollokvier (selvorganiserte) 90 Semesteroppgaver / selvstudium 200 Eksamen 6 Totalt 375 SOS3003/JFRYE

6 Forelesning Pensum PC-øvinger Uke 2 Kursorientering Regresjonsanalyse: oversikt (Ringdal 2001, spes. kap. 19) Uke 3 Bivariat regresjon I (OLS og logistisk) Ham kap. 1 Ham kap. 2 Innføring, variabeloversikt og målenivå Uke 4 Bivariat regresjon II Datamanipulasjon NB: TIDSPUNKT ENDRES Uke 5 Multivariat OLS-regresjon I Ham kap. 3 Bivariat analyse Uke 6 Multivariat OLS-regresjon II Multivariat analyse Uke 7 Foreløpig oppsummering / repitisjon Ham kap. 1-3 Kvadratledd og betinga effektplott Uke 8 Multivariat logistisk regresjon I Ham kap. 7 Logistisk regrsjon I Uke 9 Kurvetilpassing Kategoriske variabler Ham kap. 5 Hardy Logistisk regresjon II Uke 10 INGEN FORELESNING

7 Uke 11 Kritikk av regresjon I (OLS) Ham kap 4 Dummykoding og interaksjon Uke 12 Kritikk av regresjon II Uke 13 Kritikk av regresjon III (logistisk) Ham kap 7 Test av føresetnader Uke 14 Manglende data Allison Analyse av innflytelsesrike einingar Uke 15 INGEN FORELESNING Uke 16 Oppsummering, eksamensforberedelser Hele pensum Uke 17

8 Pensum Lawrence Hamilton (1992): Regression with graphics, Belmont, Duxbury, kap. 1-7. Melissa A. Hardy (1992): Regression with dummy variables. (Nr. 93 i serien 'Quantitative Applications in the Social Sciences. London, Sage).  Paul D. Allison (2002): Missing data. (Nr. 136 i serien 'Quantitative Applications in the Social Sciences. London, Sage). SOS3003/JFRYE

9 Forkunnskap  Kristen Ringdal (2002): Enhet og mangfold, spesielt kapitlene og Se også: Robert Johnson (1992): Elementary Statistics SOS3003/JFRYE

10 Karakterfastsettelse
Semesteroppgave (50 prosent) Gjennomføre en selvstendig regresjonsanalyse 20 sider (+ teknisk dokumentasjon) Innlevering: 5. mai Skriftlig eksamen (50 prosent) 6 timer 22. mai SOS3003/JFRYE

11 Hjemmesiden til kurset:
SOS3003/JFRYE

12 SOS3003/JFRYE


Laste ned ppt "Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google