Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (1. forelesning) Introduksjonsforelesning ► Om kurset ► Hva er regresjonsanalyse? ► Semesteroppgaven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (1. forelesning) Introduksjonsforelesning ► Om kurset ► Hva er regresjonsanalyse? ► Semesteroppgaven."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (1. forelesning) Introduksjonsforelesning ► Om kurset ► Hva er regresjonsanalyse? ► Semesteroppgaven SOS3003/JFRYE

2 2 Emner har som målsetning at samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjons­modeller benyttes skal kunne leses med kritisk innsikt i sammenhengen mellom modellforutsetninger og analyseresultater. Emnet skal også gi ferdigheter til å gjennomføre enkle analyser ved hjelp av de analysemetoder det undervises i. Læringsmål SOS3003/JFRYE

3 3 Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategoriske variabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både linjære og kurvilinjære sammenhenger mellom en eller flere kontinuerlige variabler (Y) og et sett forklaringsvariabler (X). Det vil også bli gitt innføring i logistisk regresjon og andre teknikker beregnet på analyser der Y er en kategorivariabel. Det blir lagt vekt på metoder for å teste om modellforutsetningene er troverdige. Faglig innhold SOS3003/JFRYE

4 4 Johan Fredrik Rye (emneansvarlig, forelesninger) johanfre@rural.no veiledning hver tirsdag 08.30-11.30 kontor: 9508 Helga Malmin Binningsbø (pc-øvinger) helga.binningsbo@svt.ntnu.no veiledning hver torsdag 13.00-16.00 kontor: 10509 Ansvarlige SOS3003/JFRYE

5 5 LæringsaktiviteterTimeverk (1 st.p. = 25 timeverk) Forelesninger56 PC-øvinger20 Veiledning3 Kollokvier (selvorganiserte)90 Semesteroppgaver / selvstudium200 Eksamen6 Totalt375

6 6 ForelesningPensumPC-øvinger Uke 2 Kursorientering Regresjonsanalyse: oversikt (Ringdal 2001, spes. kap. 19) Uke 3 Bivariat regresjon I (OLS og logistisk) Ham kap. 1 Ham kap. 2 Innføring, variabeloversikt og målenivå Uke 4 Bivariat regresjon II (OLS og logistisk) Ham kap. 2 Datamanipulasjon NB: TIDSPUNKT ENDRES Uke 5Multivariat OLS-regresjon IHam kap. 3 Bivariat analyse Uke 6Multivariat OLS-regresjon IIHam kap. 3 Multivariat analyse Uke 7 Foreløpig oppsummering / repitisjon Ham kap. 1- 3 Kvadratledd og betinga effektplott Uke 8 Multivariat logistisk regresjon I Ham kap. 7 Logistisk regrsjon I Uke 9 Kurvetilpassing Kategoriske variabler Ham kap. 5 Hardy Logistisk regresjon II Uke 10INGEN FORELESNING

7 7 Uke 11 Kritikk av regresjon I (OLS) Ham kap 4 Dummykoding og interaksjon Uke 12 Kritikk av regresjon II (OLS) Ham kap 4 Uke 13 Kritikk av regresjon III (logistisk) Ham kap 7Test av føresetnader Uke 14 Manglende dataAllisonAnalyse av innflytelsesrike einingar Uke 15 INGEN FORELESNING Uke 16 Oppsummering, eksamensforberedelser Hele pensum Uke 17 Oppsummering, eksamensforberedelser Hele pensum

8 8  Lawrence Hamilton (1992): Regression with graphics, Belmont, Duxbury, kap. 1-7.  Melissa A. Hardy (1992): Regression with dummy variables. (Nr. 93 i serien 'Quantitative Applications in the Social Sciences. London, Sage).  Paul D. Allison (2002): Missing data. (Nr. 136 i serien 'Quantitative Applications in the Social Sciences. London, Sage). Pensum SOS3003/JFRYE

9 9  Kristen Ringdal (2002): Enhet og mangfold, spesielt kapitlene 14-15 og 18-19.  Se også: Robert Johnson (1992): Elementary Statistics Forkunnskap SOS3003/JFRYE

10 10 Semesteroppgave (50 prosent) Gjennomføre en selvstendig regresjonsanalyse 20 sider (+ teknisk dokumentasjon) Innlevering: 5. mai Skriftlig eksamen (50 prosent) 6 timer 22. mai Karakterfastsettelse SOS3003/JFRYE

11 11 Hjemmesiden til kurset: http://www.svt.ntnu.no/iss/Johan.Fredrik.Rye/SOS3003/kursinfo.htm SOS3003/JFRYE

12 12 SOS3003/JFRYE


Laste ned ppt "1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (1. forelesning) Introduksjonsforelesning ► Om kurset ► Hva er regresjonsanalyse? ► Semesteroppgaven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google