Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jøder Muslimer Kristne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jøder Muslimer Kristne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jøder Muslimer Kristne
Pressefrihet Religionsfrihet Samvittighets- frihet Talefrihet For: 494 Mot: 36 Menneskerettigheter Trosfrihet Nye tider? Nye lover Jøder Muslimer Kristne

2 Hva er tro?

3 Even without the burka, most Afghan women wear the chador.
Tro Religionsfrihet

4 Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om
Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Hebr 11, 13 Two Afghan refugee women walk through the Shamshatoo refugee camp dressed in burkas Krig Sultkatastrofe Hva med oss? Jonas Josef x 2 Daniel + 3 venner Politiske Religiøse Lover

5 An Afghan woman refugee receives cooking oil during distribution of humanitarian aid at the Shamshatoo refugee camp. 10 Jomfruer Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. Matt 25, 2 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. Matt 25, 4

6                                                                                                    Hva er tro? For i dette håpet ble vi frelst, men et håp som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Rom 8, 24                                                              Tro = Tillit Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Hebr 11, 1

7 An Afghan refugee man in Quetta, Pakistan.
For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, Ef 2, 8 An Afghan refugee man in Quetta, Pakistan. Du er verdifull

8 Hvor nødvendig er troen?
Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som belønner dem som søker Ham med iver. Hebr 11, 6 Empati Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, Kol 3, 12

9 Hvor nødvendig er troen?
For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro, skal leve Rom 1,

10 anerkjennelse av troen
Du tror at Gud er Én. Du tror rett Også demonene tror - og skjelver! Jak 2, 19 For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet. Gal 5, 6 Kan en blott og bar anerkjennelse av troen frelse noen? Empati Til slutt et ord til dere alle: Ha det samme sinn, vis medfølelse, elsk hverandre som søsken, vis hjertelag og ydmykhet. 1 Pet 3, 8

11 Hvordan begynner troen?
mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Hebr 12, 2 La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. 1 Tim 4, 12 Vis empati Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. 2 Kor 3, 18

12 Vokt meg som din øyesten, skjul meg i skyggen av dine vinger Sal 17, 8
Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17, 11 Religionsfrihet Trosfrihet Talefrihet Samvittighetsfrihet Pressefrihet Menneskerettigheter Hva er frelsende tro avhengig av? Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: "Dette er veien, gå på den!" hver gang du vender deg til høyre eller venstre side Jes 30, 21 Du er verdifull Vokt meg som din øyesten, skjul meg i skyggen av dine vinger Sal 17, 8 Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord Rom 10, 17

13 Hvilken forbindelse er det mellom tro og lydighet?
Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet han skulle få som arv. Og han drog ut, uten å vite hvor han kom. Hebr 11, 8 Tro og lydighet > Handling

14 Hvilket forhold er det mellom tro og lydighet?
For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet. Gal 5, 6 Hvilket forhold er det mellom tro og lydighet? Tro og lydighet > Handling Handling = Frukt Helliggjørelse Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Jak 2, 20

15 Jak 2, Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han ofret sin sønn Isak på alteret? Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot budbærerne og sendte dem bort en annen vei? For slik som legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.

16 Guds bud - Loven = Guds vilje
An ethnic Hazara girl, a refugee from Afghanistan, who lives in Quetta, Pakistan. Hva er derfor troen forent med? For den som gjør Guds vilje, er Min bror, Min søster og mor. Mark 3, 35 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. Åp 14, 12 Guds bud - Loven = Guds vilje gjør Guds vilje = holder loven Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven Rom 3, 31

17 Two Afghan refugee women cross the border into Pakistan near Chaman
Hvilken forbindelse gjenopprettes ved troen?

18 gjenopprettes ved troen?
Afghan refugee children at Jalozai, Pakistan, wait for their transfer to a new refugee camp on the border. Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, Joh 1, 12 Hvilken forbindelse gjenopprettes ved troen? For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Gal 3, 26 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Rom 5, 1

19 An Afghan refugee family crosses the border into Pakistan at Chaman
Hvordan virker prøvelser på troen? for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet Jak 1, 3

20 Lær meg Din vei, Herre. Jeg vil vandre i Din sannhet
Lær meg Din vei, Herre! Jeg vil vandre i Din sannhet. Gi meg et helt hjerte så jeg frykter Ditt navn. Sal 86, 11 Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg. Sal 23, 4 Hvordan vandrer den kristne? Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt Kor 5, 17 For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. 2 Kor 5, 7

21 Hvordan beskytter troen
Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Ef 6, 16 Og de steinet Stefanus mens han påkalte Gud og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Så knelte han ned og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synden! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Apg 7, Åndskamp Hvordan beskytter troen oss mot synd? Vis empati For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. 1 Joh 5, 4 An ethnic Uzbek girl looks out the window of her family's home in the Shamshatoo refugee camp.

22 Hva er den store hensikt
Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet, 9 når dere vinner fram til målet for deres tro, sjelenes frelse. 1 Pet 1, 8 - 9 Hva er den store hensikt med troen? An Afghan refugee girl in front of her family's tent in Shamshatoo refugee camp.


Laste ned ppt "Jøder Muslimer Kristne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google