Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Even without the burka, most Afghan women wear the chador.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Even without the burka, most Afghan women wear the chador."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Even without the burka, most Afghan women wear the chador.

4 Two Afghan refugee women walk through the Shamshatoo refugee camp dressed in burkas Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Hebr 11, 13

5 An Afghan woman refugee receives cooking oil during distribution of humanitarian aid at the Shamshatoo refugee camp. Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. Matt 25, 2 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. Matt 25, 4

6 Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Hebr 11, 1 For i dette håpet ble vi frelst, men et håp som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Rom 8, 24

7 An Afghan refugee man in Quetta, Pakistan. For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, Ef 2, 8

8 Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som belønner dem som søker Ham med iver. Hebr 11, 6 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, Kol 3, 12

9 For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro, skal leve. Rom 1, 16 - 17

10 Du tror at Gud er Én. Du tror rett. Også demonene tror - og skjelver! Jak 2, 19 For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet. Gal 5, 6 Til slutt et ord til dere alle: Ha det samme sinn, vis medfølelse, elsk hverandre som søsken, vis hjertelag og ydmykhet. 1 Pet 3, 8

11 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Hebr 12, 2 La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. 1 Tim 4, 12 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. 2 Kor 3, 18

12 Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord. Rom 10, 17 Vokt meg som din øyesten, skjul meg i skyggen av dine vinger Sal 17, 8 Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17, 11 Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: "Dette er veien, gå på den!" hver gang du vender deg til høyre eller venstre side. Jes 30, 21

13 Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet han skulle få som arv. Og han drog ut, uten å vite hvor han kom. Hebr 11, 8

14 Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Jak 2, 20 For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet. Gal 5, 6

15 Jak 2, 20 - 26 Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? 21 Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? 23 Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn. 24 Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro. 25 Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot budbærerne og sendte dem bort en annen vei? 26 For slik som legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.

16 An ethnic Hazara girl, a refugee from Afghanistan, who lives in Quetta, Pakistan. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven. Rom 3, 31 For den som gjør Guds vilje, er Min bror, Min søster og mor. Mark 3, 35 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. Åp 14, 12

17 Two Afghan refugee women cross the border into Pakistan near Chaman

18 Afghan refugee children at Jalozai, Pakistan, wait for their transfer to a new refugee camp on the border. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Gal 3, 26 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Rom 5, 1 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, Joh 1, 12

19 An Afghan refugee family crosses the border into Pakistan at Chaman for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. Jak 1, 3

20 For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. 2 Kor 5, 7 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. 2 Kor 5, 17 Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg. Sal 23, 4 Lær meg Din vei, Herre! Jeg vil vandre i Din sannhet. Gi meg et helt hjerte så jeg frykter Ditt navn. Sal 86, 11

21 An ethnic Uzbek girl looks out the window of her family's home in the Shamshatoo refugee camp. Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Ef 6, 16 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. 1 Joh 5, 4 Og de steinet Stefanus mens han påkalte Gud og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Så knelte han ned og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synden! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Apg 7, 59 - 60

22 An Afghan refugee girl in front of her family's tent in Shamshatoo refugee camp. Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet, 9 når dere vinner fram til målet for deres tro, sjelenes frelse. 1 Pet 1, 8 - 9


Laste ned ppt "Even without the burka, most Afghan women wear the chador."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google