Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ønsker vi flere kvinner og ungdom som medlemmer? Innledninger ved: Evelyn Bakken og Aleksander Aaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ønsker vi flere kvinner og ungdom som medlemmer? Innledninger ved: Evelyn Bakken og Aleksander Aaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ønsker vi flere kvinner og ungdom som medlemmer? Innledninger ved: Evelyn Bakken og Aleksander Aaland

2 Medlemstall 31.12.03 Motorflyseksjonen AlderKvinnerMennTotal 0 – 12 år51015 13 – 19 år78390 20 – 25 år19338357 26 >973 5763 673

3 Medlemstall Kvinner utgjør 3,1 % av medlemmene Barn og ungdom < 20 år = 2,5 % Barn og ungdom < 25 år = 11,2 % 3 576 menn over 25 år = 86,5 % 109 menn over 67 år = 2,6 %

4 NLF/NAK samlet Kvinner1.696 11,2 % 0 – 19 år1.058 6,9 % 0 – 25 år3.27013,0 %

5 NIF Idrettspolitiske dokument Alle organisasjonsledd skal ha spesiell fokus på ungdom som målgruppe. Det må satses på å gi ungdom utdanning som trenere, lederer og dommere i norsk idrett. Det skal arbeides for å sikre ungdom medbestemmelse og medansvar på alle nivåer.

6 NIFs Idrettspolitiske dokument I dag er det 38,5 % kvinner i NIF. Det er nødvendig med særskilte planer for å sikre jenter og kvinners fremtidige plass i norsk idrett både som aktive, som ledere og som trenere. Alle organisasjonsledd bør selv lage strategier for å oppnå dette.

7 NIFs Idrettspolitiske dokument. Mål i tingperioden 2003 – 2007: Øke kvinneandelen i utvalg og styrer fra 18 til 30 % Øke andelen aktive unge (8 – 24 år) fra 34 % til 38 %. Øke andelen ungdom i styrer i klubbene fra 5 til 6 %.

8 NIF lov § 2-4 sier: Ved valg/oppnevning av representanter til ting samt medlemmer til styre, råd og utvalg i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn.

9 NIF lov § 2-4 sier videre: Sammensetningen skal dog være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd og utvalg m.v. Som består av 3 eller færre medlemmer.

10 Ungdom og loven ? NIFs lov har ikke bestemmelser om ungdom i styrer. NUK leder med i IS. NLF/NAKs lov fastsetter at det skal være en ungdomsrepresentant i forbundsstyret. Ingen bestemmelse om styreposisjon i seksjoner og klubber.


Laste ned ppt "Ønsker vi flere kvinner og ungdom som medlemmer? Innledninger ved: Evelyn Bakken og Aleksander Aaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google