Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsforsinkelse i kjede av logiske porter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsforsinkelse i kjede av logiske porter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsforsinkelse i kjede av logiske porter
May 2004 Tidsforsinkelse i kjede av logiske porter Logisk effort i kjede: Elektrisk effort i kjede: Forgreinings effort i kjede: Forgreiningseffort: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

2 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Kjedeeffort: Minimum tidsforsinkelse: Transistorstørrelser: Kjedeforsinkelse vil ha en minimumsverdi når alle portene har lik effort forsinkelse f. Kjedeforsinkelse: Dvs.: Som gir: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

3 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Logisk effort i kjede: Eksempel: Kjedens effort: Elektrisk effort i kjede: Parasittisk tidsforsinkelse: Forgreinings effort i kjede: Optimal porteffort: Minimum kjedeforsinkelse: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

4 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Starter ved utgangen og finner transistorstørrelser: Beregner x: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

5 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Eksamensoppgave 2005 Finn logisk effort for portene og kjeden. Anta at utgangen Y skal drive 4 enhetsinvertere. Finn elektrisk effort for portene og kjeden. Hva blir kjedens effort F? Logisk effort i kjede: Elektrisk effort i kjede: Kjedens effort: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

6 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Eksamensoppgave 2005 Hva blir optimale port effort for kjeden? Finn kjedens parasittiske tidsforsinkelse og minimum kjedeforsinkelse. Anta videre at parasittisk tidsforsinkelse skal utgjøre halvparten av minimum kjedeforsinkelse. Finne en verdi for x slik at parasittisk tidsforsinkelse utgjør halvparten av minimum kjedeforsinkelse. Setter P = D/2: Optimal porteffort: Minimum kjedeforsinkelse: Parasittisk tidsforsinkelse: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

7 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Eksamensoppgave 2005 Finn transistorstørrelser som gir minimum kjedeforsinkelse når parasittisk kjedeforsinkelse er halvparten av minimum kjedeforsinkelse. Optimal porteffort: Fortsetter med z: Starter ved utgangen og finner transistorstørrelser: Fortsetter med y: Kontrollerer for x: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

8 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Prøveeksamen 2005 Finn logisk effort for portene og kjeden. Anta at utgangenY skal drive 4 enhetsinvertere. Finn elektrisk effort for kjeden.Hva blir kjedens effort F? Logisk effort i kjede: Elektrisk effort i kjede: Kjedens forgreiningseffort: Kjedens effort: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

9 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Prøveeksamen 2005 Hva blir optimal port effort for kjeden? Finn kjedens parasittiske tidsforsinkelse og minimum kjedeforsinkelse. Anta videre at parasittisk tidsforsinkelse skal utgjøre halvparten av minimum kjedeforsinkelse. Finne en verdi for x slik at parasittisk tidsforsinkelse utgjør halvparten av minimum kjedeforsinkelse. Optimal porteffort: Minimum kjedeforsinkelse: Parasittisk tidsforsinkelse: Setter P = D/2: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

10 Optimalt antall porter i kjede
May 2004 Optimalt antall porter i kjede Kjedens effort: En port: To porter: Optimal porteffort: Tidsforsinkelse: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

11 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Tre porter: Fire porter: Optimal porteffort: Optimal porteffort: Tidsforsinkelse: Tidsforsinkelse: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

12 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Bubble pushing INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

13 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Eksempel: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

14 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Oppgave 6.3 Tegn sjematikk for en 12inngangs OR port implementert med NAND og NOR porter med maksimalt 3 innganger hver. INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

15 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Komplementær logikk INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

16 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Parasittisk tidsforsinkelse: Eksempel: Kjedens effort: Optimal porteffort: Vi antar at: Vi beregner x: Vi beregner y: Logisk effort: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

17 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Løsning: Tidsforsinkelse: INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

18 Rekkefølge på inngangssignaler
May 2004 Rekkefølge på inngangssignaler INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

19 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Asymmetriske porter INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

20 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Porter med skew INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

21 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 P/N forhold INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

22 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

23 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

24 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Minumum tidsforsinkelse INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis

25 INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder
May 2004 Oppgave 6.10 Tegn sjematikk for HI-skew og LO-skew 3inngangs NAND og NOR porter. Hva er logisk effort for portene for kritisk transisjon? INF3400 Del 6 Tidsforsinkelse i logiske kjeder Håvard Kolle Riis


Laste ned ppt "Tidsforsinkelse i kjede av logiske porter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google