Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utsikter for Norske Skog Skogn Dialogseminar samkommunen, Åre 3.februar 2009 Per Anders Folladal Supply-/informasjonssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utsikter for Norske Skog Skogn Dialogseminar samkommunen, Åre 3.februar 2009 Per Anders Folladal Supply-/informasjonssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utsikter for Norske Skog Skogn Dialogseminar samkommunen, Åre 3.februar 2009 Per Anders Folladal Supply-/informasjonssjef

2 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 2 ▪ Generelle fakta ▪ Utsikter for 2009 ▪ Fyllstoffprosjektet ▪ Energi ▪ Skognæringa ▪ Næringsparken

3 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 3 Generelle fakta ▪ Totalt ca 580 ansatte –485 fast, 35 lærlinger, 10 midlertidige, 30 konsernstab + 20 eksterne (eks ISS) ▪ Beregninger viser at det er 1500 årsverk utover dette som er direkte knyttet til virksomheten på Fiborgtangen ▪ Omsetning fra 2 til 2,4 milliarder kroner ▪ Eksporterer ca 85% avispapir, i hovedsak til UK ▪ Viktigste innsatsfaktorer (før fyllstoffprosjektet): –1 mill kubikk virke og flis –180.000 tonn returpapir –1,4 TWh el-energi

4 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 4 Utsikter for 2009 (per dato) ▪ Skogn planlegger å utnytte ca 85-90% av produksjonskapasiteten på 590.000 tonn –Hele bransjen preget av finanskrisen, konjunkturfølsomt produkt –Løpende vurdering også i Norske Skog for å unngå overproduksjon ▪ Vi behøver uansett en god del stopptid i forbindelse med fyllstoffprosjektet

5 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 5 Hovedeffekter  Fyllstoffprosjektet fører til reduserte kostnader for Skogn, spesielt som følge av redusert el.forbruk med 250 GWh.  PM1 og PM2 har 100% fersk fiber, og papirkvalitet som ikke tilfredsstiller alle markedskrav.  Når prosjektet er gjennomført i 2009/2010, vil PM1/2 kunne levere hoveddelen av sin produksjon i vårt sentrale marked i Europa på linje med PM3 Fyllstoffprosjektet

6 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 6 Fyllstoffprosjektet, tidenes miljøforbedring ▪ 17% redusert el-energi, tilsvarer energiforbruket til 12.500 husstander iflg Enova ▪ Redusert behov for massevirke ▪ Økt gjenbruk av brukte aviser og magasiner ▪ Introduksjon av kalk som fyllstoff ▪ Enda lavere utslipp fra våre renseanlegg ▪ Uønsket materiale (f.eks. plast) utnyttes til produksjon av energi, uten å øke utslippskravene

7 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 7 7 Energi - en avgjørende innsatsfaktor ▪ Årlig el-energibehov er ca 1,4 TWh ▪ Produserer og bruker ca 350 GWh bioenergi, størst i Norge ▪ Varmegjenvinning tilsvarende ca 500 GWh

8 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 8 Kraftsituasjonen - en ekstra utfordring for Skogn ▪ Midt-Norge har et kraftunderskudd i normalår på 9 TWh – overføringskapasitet til området har klare begrensninger. ▪ Skogn har de tre siste år inngått i Statnetts forsyningsberedskap (SAKS) for Midt-Norge, med opsjonsavtale om stans av papirmaskiner hvis fare for kollaps i kraftforsyningen. ▪ Usikker forsyningssituasjon for Skogn 2008-2010, denne forverres kraftig etter 2011. ▪ Vi tåler ikke tørrår som vil gi uakseptable priser, store økonomiske tap og pålegg om stans.

9 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 9 Bekymringsfullt i Trøndelag

10 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 10 Skognæringa: En av de største verdiskaperne i Trøndelag ▪ Virksomhetene i skognæringa i Trøndelag produserer for mer enn 5 milliarder kroner årlig ▪ Skognæringa er Trøndelags klart største eksportnæring ▪ Skognæringa er mer enn tre ganger større enn fiskeoppdrett

11 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 11 Mer skog enn noen gang ▪ Det er mer skog enn noen gang i Trøndelag ▪ Skogvolumet har økt med 55% siden 1960 ▪ Tilveksten har økt med 57 % siden 1960 ▪ Bare 36 % av tilveksten avvirkes Volumutvikling stående skog

12 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 12 Utgangspunktet Skogressursene i kystfylkene utnyttes ikke godt nok! ”Netto” balansekvantum: 3 mill. kbm. utnyttes ikke i kystfylkene 2 mill. kbm utnyttes ikke i innlandsfylkene Konklusjon: Økt avvirkning må i stor grad skje i kystfylkene Skogpolitikken må innrettes mot kystfylkenes utfordringer

13 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 13 Noe prioriterte tiltak for skognæringa ▪ Belyse skogens muligheter i klimasammenheng ▪ Skogsbilveiprogram i kystfylkene ▪ Inngrepsfrie områder, omdefiner tyngre tekniske inngrep ▪ Styrke veiledningstjenesten ▪ Kompetansebygging, skogbruksutdanning ▪ Utbedre flaskehalser på off. veinett ▪ Følge opp nasjonal skogpolitikk ▪ Regionale nettverk (jfr. møte 16.februar)

14 Utsikter for Norske Skog Skogn – Dialogseminar Åre 02.-03.02.09 – Per Anders Folladal, Supply-/informasjonssjef 14 Fiborgtangen Næringspark ▪ Avtale med SIVA sf om pilotprosjekt forut for etablering av industriinkubator. ▪ Planlagt ferdig 4.april ▪ Arbeidsgruppe og styringsgruppe etablert. ▪ ”Fiborgtangen Næringspark” skal være rettet mot virksomhet innen 6 hovedområder: 1.Terminal og logistikk 2.Biomasse-produkter for brensel og drivstoff. 3.Varme, forbrenning og el-kraftproduksjon 4.Være en arena for forskning og utvikling 5.Andre produkter og tjenester 6.Innovasjon og støtte til bedriftsetablering


Laste ned ppt "Utsikter for Norske Skog Skogn Dialogseminar samkommunen, Åre 3.februar 2009 Per Anders Folladal Supply-/informasjonssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google