Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsfylke.no Go Campus Tverretatlig oppstartssamling 10. april 2014 Randi Ovesen Ass.rektor SMI-skolen, og prosjektleder Ny GIV – Overgangsprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsfylke.no Go Campus Tverretatlig oppstartssamling 10. april 2014 Randi Ovesen Ass.rektor SMI-skolen, og prosjektleder Ny GIV – Overgangsprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 tromsfylke.no Go Campus Tverretatlig oppstartssamling 10. april 2014 Randi Ovesen Ass.rektor SMI-skolen, og prosjektleder Ny GIV – Overgangsprosjektet i Troms fylke

2 tromsfylke.no Velkommen til et nytt og spennende tverretatlig prosjekt i arbeidet med overganger mellom skoleslag - og ikke minst arbeidet med å forhindre frafall i videregående og høyere opplæring.

3 tromsfylke.no SMI-skolen en vertsskole

4 tromsfylke.no BRUS-bygget BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk RSS, Regionalt senter for spiseforstyrrelser UPS, ungdomspsykiatrisk seksjon SMI-skolen, sos. og med. institusjonsskole

5 tromsfylke.no Skolens overordnede mål Vår grunnfilosofi er at alle mennesker ønsker å lære og være en del av et sosialt fellesskap. Skolen har som målsetting å styrke elevenes motivasjon for læring slik at de faglig og sosialt kan nyttiggjøre seg sine ressurser på en best mulig måte. Vi ønsker å holde fokus på elevenes sterke sider og tilrettelegge undervisningen best mulig ut fra dette for hver og en av våre elever.

6 tromsfylke.no Institusjonsskolelæreren Beherske skolefag og psykiatri. Bidra med sine kunnskaper og by på seg selv. Samarbeide med og dra veksler på kolleger internt og eksternt. Være offensiv, må agere og ta ansvar. Utvise stor grad av fleksibilitet.

7 tromsfylke.no Status Go Campus Informasjon gitt i flere omganger til de videregående skoler i Tromsøregionen. Informasjon gitt til våre samarbeidspartnere. Informasjon gitt til Utdanningsetaten. Oppstart rekrutteringsarbeid med elever, både internt på SMI og på vg-skoler Status elever i dag 8. Kapasitet – 8 deltakere til.

8 tromsfylke.no Opplegg for Go Campus Vi tenker primært å arbeide med grupper fra vg2 og vg3. Ingen regel uten unntak – så vi har tatt inn elev fra vg1. Miljøarbeider er ansatt i 12,5 % stilling. Minibuss er ordnet med og er disponibel for gruppa. Sommeruke med aktivitet før oppstart Campus er planlagt og klar.

9 tromsfylke.no Go Campus i Troms 1: Din rolle 2: Fokus 3: Sette seg inn i 4: Informasjon 5: Kollektive forventninger – individuell oppfølging 6: Lagspiller 7: Saksgang Hvem er du? Hva er dine sterke sider? Hva er viktig for deg? Ikke prøv å bli en kopi Marker deg Sett grenser Still forventninger Følg opp Et nasjonalt tverrfaglig opplegg Troms Oppdragsbrev Formål og mål Håndboka Skoleeiere Rektorer Samarbeidspartnere Vær tett på Etterspør resultat ROS: «Eg går på det sterkaste stoffet som finnest; anerkjenning og applaus» Gjør hverandre god Del tips og gode ideer Ingen konkurranse Spør! Avklar Randi er sjefen

10 tromsfylke.no Gruppe- og individarbeid Innsyn – kjennskap til seg selv og egne ressurser. Utsyn – kjennskap til utdanning og yrker. Læringsstrategier – kjennskap til egne læreprosesser. (Jfr metoder fra papirbreddenkarriere.no)

11 tromsfylke.no Arbeidsprosess Månedlige møter på ettermiddagstid, med diverse aktiviteter inne k&h, mat og helse, turer, film m.m. 4-5 hele dager i året med diverse besøk på Campus Avklaring av hva som er nødvendig med bistand til den enkelte i samarbeid med de andre aktørene i prosjektet.


Laste ned ppt "Tromsfylke.no Go Campus Tverretatlig oppstartssamling 10. april 2014 Randi Ovesen Ass.rektor SMI-skolen, og prosjektleder Ny GIV – Overgangsprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google