Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De 10 bud som du finner i Bibelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De 10 bud som du finner i Bibelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 De 10 bud som du finner i Bibelen
2 Mos 20, 3 Du skal ikke ha andre guder enn Meg. 4 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. 5 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, 6 og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud. 7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.

2 De 10 bud som du finner i Bibelen
8 Husk på hviledagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

3 De 10 bud som du finner i Bibelen
12 Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. 13 Du skal ikke slå i hjel. 14 Du skal ikke drive hor. 15 Du skal ikke stjele. 16 Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste. 17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til."

4 Du har gitt bud om at Dine befalinger skal holdes nøye. Sal 119, 4

5

6 Forandret av mennesker
1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds, navn. 3. Du skal holde hviledagen hellig. 4. Du skal hedre din far og din mor. 5. Du skal ikke slå i hjel. 6. Du skal ikke drive hor. 7. Du skal ikke stjele. 8. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. 9. Du skal ikke begjære din nestes hus. 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, arbeidsfolk, husdyr eller noe annet som tilhører ham. Marin Luthers store katekisme

7 Forandret av mennesker
Det 2. Bud er fjernet Hviledags budet forteller ikke hvilken dag det er snakk om Bjæringsbudet er delt i to, for å få antallet til å stemme

8 Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot
Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt èn tid og tider og en halv tid. Dan 7,25

9 La oss høre avslutningen på hele dette budskapet: Frykt Gud og hold
hans bud, dette gjelder alle mennesker. Fork 12, 13

10 Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: "Vi skal lyde Gud
mer enn mennesker". Apg 5,29 Å, ville du høre på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, din rettferd som havets bølger. Jes 48, 18

11


Laste ned ppt "De 10 bud som du finner i Bibelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google