Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF Mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF Mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF Mai 2014

2 Teknologi for et bedre samfunn Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser for samfunnsdebatt og politikkutforming Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

3 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap Ledende kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, miljø, helse, samfunnsvitenskap 2100 ansatte fra 70 nasjoner Brutto omsetning på 3 milliarder kroner – kunder i mer enn 60 land En ikke-kommersiell forskningsstiftelse med datterselskaper

4 Teknologi for et bedre samfunn HMS og etikk står øverst på vår agenda 4 SINTEF har høye standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar HMS og etikk er første punkt i alle interne møter HMS-standarder og etiske retningslinjer knyttet til forskning og forretningsdrift forplikter alle ansatte Alle leverandører må undertegne erklæring om HMS, forretningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler Eget etikkombud og etisk råd Medlem av Transparency International og UN Global Compact

5 Teknologi for et bedre samfunn Vi er et av de største forskningsselskapene i Europa

6 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF Byggforsk SINTEF IKT SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF er et flerfaglig forskningskonsern som kombinerer internasjonal spisskompetanse på ulike områder SINTEF Energi SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Petroleum MARINTEK

7 Teknologi for et bedre samfunn SINVENT SINTEF Nord SINTEF Brasil I SINTEF Holding ligger selskaper som er strategisk viktige for SINTEF SINTEF Raufoss Manufacturing Molab

8 Teknologi for et bedre samfunn Inntektskilder 2013. Prosent av brutto driftsinntekter. Totalt 2942 MNOK. Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse

9 Teknologi for et bedre samfunn De siste fem årene har SINTEF investert omkring 600 millioner kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr. Vi investerer overskudd i laboratorier og ny kunnskap mill NOK

10 Teknologi for et bedre samfunn Vi ser muligheter som skaper suksess for kunder og samarbeidspartnere Vi samarbeider tett med universiteter, myndigheter og næringsliv Vi forener forskningskultur og forretningskultur Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår virksomhet

11 Teknologi for et bedre samfunn 11 Vi utvikler teknologi som skaper store verdier Aftenposten, oktober 2012. Kåring av Norges viktigste oppfinnelser etter 1980

12 Teknologi for et bedre samfunn Tett samarbeid skaper innovasjon og høy faglig kvalitet Industriell relevans – Industriell involvering – Vitenskapelig metodikk

13 Teknologi for et bedre samfunn Partnerskapet med NTNU er både strategisk og operativt Felles bruk av laboratorier og utstyr SINTEF-ansatte underviser ved NTNU NTNU-personell arbeider på SINTEF- prosjekter Strategisk samhandling Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er utviklet gjennom 64 år

14 Teknologi for et bedre samfunn Tromsø Raufoss Porsgrunn Bergen Ålesund Mo i Rana Trondheim Oslo Svalbard Regional tilstedeværelse er en del av vår strategi

15 Teknologi for et bedre samfunn Vi selger forskning til kunder i mer enn 60 land over hele verden Ledende aktør i EUs forsknings- programmer. USA vårt største internasjonale marked. Kontor i Houston. Deleier i selskap for havbruks- forskning i Chile. Olje, gass og energi i Brasil. Forskningsselskap med kontor i Rio. Omfattende samarbeid med forskningsaktører i Europa. Miljøprosjekter i Kina. Helse- og levekårsprosjekter i Afrika.

16 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er en stor aktør i EUs forskningsprogrammer Deltar i 246 prosjekter med prosjektvolum på 17,5 milliarder kroner * Koordinator for 55 prosjekter med prosjektvolum på 3275 mill kroner * Forskningsmidler SINTEF har kontraktsfestet fra EU: 1168 mill kroner * *SINTEFs posisjon i EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling per Februar 2014 (1€=8 NOK) Kilder: Forskningsrådet, EUs kontraktdatabase februar 2014 Forskningsmidler hentet fra EUs 7. rammeprogram

17 Teknologi for et bedre samfunn Vi bidrar til kunnskap, verdiskaping og økt konkurranseevne for våre kunder Mer enn 9000 prosjekter for 3000 kunder hvert år Leverer løsninger som skaper nye muligheter for kundene Profesjonell prosjektgjennomføring Ivaretar kundens behov for konfidensialitet Yrkesfiskeren reddet livet på grunn av en arbeidsdress utviklet av SINTEF og Regatta.

18 Teknologi for et bedre samfunn Vi holder høy faglig kvalitet og er internasjonalt ledende på utvalgte områder Integrerer ingeniørfag, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap Internasjonale satsingsområder: – Energi og klimateknologi – Olje og gass – Biomarin – Maritim – Helse- og velferd Foto: Ulstein

19 Teknologi for et bedre samfunn En attraktiv arbeidsplass med unike muligheter for mennesker med viten og vilje 2100 ansatte 1350 forskere 52 prosent av forskerne har doktorgrad Medarbeidere fra 70 land 34 prosent av våre medarbeidere er kvinner Blant de mest attraktive arbeidsplassene i Norge

20 Teknologi for et bedre samfunn 20 Aftenposten 18.mai 2014

21 Teknologi for et bedre samfunn 21 Vi har ansatte fra 70 land

22 Teknologi for et bedre samfunn Fordeling av ansatte i 2013. Stillingskategorier Tre av fire ansatte er forskere

23 Teknologi for et bedre samfunn Siden 1970 har forskningsmiljøene i Trondheim skapt nye bedrifter med 2100 arbeidsplasser og årlig omsetning på 5 milliarder kroner Utvikling i antall nyetableringer pr år i Trondheimsregionen med bakgrunn i forskningsmiljøene i Trondheim (NTNU, SINTEF, HiST). Kilde: Impello Management, temperaturanalyse (2013)

24 Teknologi for et bedre samfunn Forskning som skaper verdier og leverer løsninger Undervannsteknologi Sporing av matvarer Avanserte varmepumper

25 Teknologi for et bedre samfunn Forskning som skaper verdier og leverer løsninger Fangst av CO 2 Smart redningsdress GPS for hjernekirurger

26 Teknologi for et bedre samfunn Forskning som skaper verdier og leverer løsninger GSM-teknologi for mobilEffektive solceller Flytende vindmølle

27 Teknologi for et bedre samfunn Organisasjon


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF Mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google