Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøforsikringsrett del 3 Hans Jacob Bull. Redningsomkostninger 1 Sikredes plikt til å unngå eller begrense et havari, NSPL §§ 3-30 – 3-32 Sikredes rett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøforsikringsrett del 3 Hans Jacob Bull. Redningsomkostninger 1 Sikredes plikt til å unngå eller begrense et havari, NSPL §§ 3-30 – 3-32 Sikredes rett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjøforsikringsrett del 3 Hans Jacob Bull

2 Redningsomkostninger 1 Sikredes plikt til å unngå eller begrense et havari, NSPL §§ 3-30 – 3-32 Sikredes rett til å få dekket sine omkostninger ved redningstiltak, NSPL §4- 7 flg. Bakgrunnen for reglene

3 Redningsomkostninger 2 Forsikringsdekning av felleshavariandel –YAR: common safety, common benefit –Forsikringsdekning, NSPL § 4-8 –Utvidelse av felleshavaridekningen, NSPL § 4-9 og § 4-11 –Dekning etter § 4-10

4 Redningsomkostninger 3 Partikulære redningsomkostninger –Vilkår: NSPL § 4-7 Situasjon: havari inntruffet eller truer med å inntreffe Tiltakene må være ekstraordinære Hvem som helst kan foreta tiltakene Hensikten må være å unngå eller begrense tap Tiltakene må være forsvarlige Tiltakene behøver ikke å lykkes Ethvert type tap kan kreves dekket, NSPL § 4-12

5 Kaskoforsikring 1 Hvilke gjenstander omfatter en kaskoforsikring, NSPL § 10-1.1 –Skipet (skrog og maskineri) –Tilbehør, reservegjenstander –Bunkers Hvilke gjenstander er ikke omfattet, NSPL § 10-1.2 Borteforsikring, NSPL § 10-2

6 Kaskoforsikring 2 Totaltap –Aktuelt totalforlis, NSPL § 11-1.1 Egentlig totalforlis Reparasjonsuverdighet –Konstruktivt totalforlis, NSPL § 11-3.1 Vilkår –Presumert totalforlis, NSPL § 11-7 –Forsikringssum utbetales –Compromised total loss: ikke regulert

7 Kaskoforsikring 3 Skade –Hovedregel: NSPL § 12-1: skaden må repareres for at sikrede skal få dekning –Sikrede får dekket reparasjonsomkostningene –Utsatt reparasjon: NSPL § 12-6 –Konflikten mellom utgifter og tid: NSPL § 12-7, § 12-8, § 12-11 og § 12-12

8 Kaskoforsikring 4 Skade –Unntak fra hovedregelen: erstatning for ureparert skade Vilkår Erstatningsberegning –Skader som ikke vil bli dekket Utilstrekkelig vedlikehold mv. –Hvilke forhold er relevante –Hva er effekten

9 Kaskoforsikring 5 Skade –Skader som ikke vil bli dekket Konstruksjonsfeil, NSPL § 12-4 –Hvilke forhold er relevante –Hva er effekten

10 Kaskoforsikring 6 Kollisjonsansvar, NSPL kap. 13 –Hvilke begivenheter er dekket Sammenstøt med et annet skip Støtning mot en annen gjenstand –Hvilket ansvar er dekket, § 13-1.1 –Hvilket ansvar er ikke dekket, § 13-1.2 –Summessig omfang, § 13-3


Laste ned ppt "Sjøforsikringsrett del 3 Hans Jacob Bull. Redningsomkostninger 1 Sikredes plikt til å unngå eller begrense et havari, NSPL §§ 3-30 – 3-32 Sikredes rett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google