Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan presentere seg selv?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan presentere seg selv?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan presentere seg selv?
DAMSGAARDGRUPPEN INTERVJUSITUASJONEN Hvordan presentere seg selv? Bjørn-Frode Jacobsen DamsgaardGruppen

2 Om intervju og intervjusituasjonen
Hvordan planlegges og gjennomføres et intervju Hva er arbeidstaker/intervjuer opptatt av Hvordan presentere seg selv Formell bakgrunn Uformell bakgrunn Kompetanse Personlighet opptreden personlige kvalifikasjoner Hvordan forberede presentasjon av deg selv - Mål SWOT analyse ’Personal Branding’

3 HVORDAN JEG ARBEIDER MED REKRUTTERING
Hva er det jeg ser etter når jeg ’screener’ søknader? Hva kommuniserer søkeren i sin søknad som vekker min oppmerksomhet? Hva ser jeg etter når jeg intervjuer?

4

5 HVA KOMMUNISERER DU I DIN SØKNAD FOR Å FÅ OPPMERKSOMHET?
Egnethet for jobben Begrunn hvorfor du søker - motivasjon - entusiasme? Fleksibilitet - vilje til å komme en ny arbeidsgiver i møte At du innen grenser ’byr på seg selv’ - sier noe om hva du har å tilby (Tenk gjennom hva det betyr at du skal ’selge’ deg selv og din kompetanse) Åpenhet - ser etter utviklingsmuligheter/ nye muligheter At du har bevisste forestillinger om din utvikling og de muligheter denne jobben kan gi

6

7 HVA SER JEG ETTER NÅR JEG INTERVJUER?
Har søkeren den grunnleggende utdanning som kreves i jobben? den grunnleggende erfaringen som kreves? de spesielle ferdighetene som kreves? evne til å tilpasse seg arbeidsforholdene i og omkring jobben? Hvordan er søkerens fremferd og opptreden? Viser søkeren entusiasme og interesse? Hvordan kommuniserer søkeren? Personlige faktorer Fremferd/oppførsel Motivasjon Ressurser Stabilitet Kreativitet Mental årvåkenhet Energinivå Trygghet - selvfølelse

8 HVA SER JEG ETTER NÅR JEG INTERVJUER? forts.
Personlighet - grunnleggende personlighetstrekk - motivasjon - emosjoner - verdier - holdninger - meninger Atferd - evne til aktiv lytting - oppmerksomhet - kroppsspråk - innlevelsesevne - avslappet - spent

9

10 INTERVJUSITASJONEN Strukturert Ustrukturert

11 TEMA I ET INTERVJU Nåværende jobbsituasjon Tidligere jobber
TEMA PREDIKTIVE FAKTORER: Nåværende jobbsituasjon Tidligere jobber Motivasjon og forventninger til ny jobb Privat situasjon - grunnlag for å vurdere hvordan holdninger og verdier fra barndommen påvirker kand’s oppfatninger og atferd - forhold til foreldre og søsken - sosial modenhet - eventuelle opprivende forandringer i familien - mye flytting – mangel på stabilitet Utdanning - forholdet mellom akademisk prestasjon og intelligens - prestasjonsorientering - foreldres påvirkning av utdanningsvalg - forholdet mellom jobbkrav og utdanningsnivå

12 TEMA I ET INTERVJU forts.
TEMA PREDIKTIVE FAKTORER: Familiesituasjon - forhold til ektefelle/samboer - forhold til barna - familieliv – jobb/karriere - muligheter for tilpasning mellom jobbkrav og livsstil hjemme - stabilitet i hjemmesituasjonen Sosiale tilknytninger - behov/ønske/evne til å knytte sosial kontakter - hurtighet i å etablere nye vennskapsforhold - holdninger til andre mennesker - behov for støtte fra andre mennesker - Interesse for å jobbe alene/i samarbeid med andre Fritidsaktiviteter - nivå på fysisk og psykisk energi sport/hobbies etc - mengden av sosial kontakt - grad av teamorientering - balanse jobbkrav/fritidsinteresser – konflikt? - ledererfaring? - restaurantfaktor?

13 ARBEIDSMODELL Variert, nyansert og rikholdig informasjon Formell
(atferd i intervju- situasjonen, holdninger, språklig uttrykksform osv.) Formell analyse (danning av hypoteser, kritisk og nøyaktig prøving) Jeg ’styres’ av: formålet med intervjuet m in teoretiske referanseramme informasjonen jeg tilegner meg Konklusjon (uttrykkes i vurderingen) ’Kontroll ’ analyse (nøye granskning av hvordan egne vurderinger påvirker arbeidet av dynamikken i situasjonen)

14 NOEN PSYKOLOGISKE UTGANGSPUNKT
Å VURDERE MENNESKER Vurde- rings- apparat UTSEENDE Klær, frisyre, mimikk, hudfarge etc Bra VERBALISERING Ordvalg, språklig fleksibilitet etc Akseptabel Dårlig PERSONLIGHET Modenhet, stabilitet, åpenhet etc

15

16 OG HVORDAN SKAL JEG SÅ PRESENTERE MEG SELV….

17

18 SWOT - ANALYSE STYRKER SVAKHETER MULIGHETER TRUSLER

19 AMBISJONER - MÅL - PLANER MINE EGENSKAPER MINE KVALITETER
MEG MIN KOMPETANSE MINE EGENSKAPER MINE KVALITETER HVILKE MÅL HAR JEG? Personlig utvikling Utvidet sosial kontaktflate ? Karriere HVILKE PLANER HAR JEG?

20 GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL
Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg nå? Hvor vil jeg? KOMPETANSE MINE MÅL AMBISJONER Hva kreves PLAN av meg? Fremmer Hemmer TID

21 Bruk 5 minutter for deg selv og tenk gjennom følgende:
INDIVIDUELL OPPGAVE Bruk 5 minutter for deg selv og tenk gjennom følgende: Hva er de viktigste målene dine på kort sikt Hva er de viktigste målene dine på lang sikt FORMULER DINE VIKTIGSTE MÅL

22 Bruk 5 minutter for deg selv og tenk gjennom følgende:
INDIVIDUELL OPPGAVE Bruk 5 minutter for deg selv og tenk gjennom følgende: Hvilke krefter er det som kan hjelpe og støtte meg i arbeidet med å realisere mine mål? Hvilke krefter er det som hindrer meg? Sett ord på de viktigste fremmende kreftene Sett ord på de viktigste hemmende kreftene

23 KOMPETANSE HVORDAN KAN JEG VISE MINE
Hvem er jeg? Hva kan jeg? Hva kan jeg bidra med? TVIL TRO Kritisk selvbilde Positivt selvbilde Andres kritiske vurdering Andres bekreftelse/støtte HVORDAN KAN JEG VISE MINE KVALITETER TIL ANDRE?

24 HVORDAN TENKER DU? OFFENSIVT ELLER DEFENSIVT?
B

25 FLUKT PRESS ENERGI KAMP PERSONLIGHET SOSIALT MILJØ

26 A B C D Ambisjon PRESTASJON Presta- sjons- angst

27 SELVTILLIT - kanskje den viktigste enkeltfaktor i utvikling
av menneskelige ressurser SELVTILLIT Janteloven SELVTILLIT Selvsikkerhet Selvgodhet Selvopptatthet Arroganse Brautende atferd

28

29

30 HVA ER SELVTILLIT? En grunnleggende akseptering av seg selv, - av gode så vel som dårlige sider En grunnleggende trygghet og tro på egne ressurser

31 MINE TANKER OG FØLELSER NÅR JEG LYKKES

32 MINE TANKER OG FØLELSER NÅR JEG MISLYKKES

33 frihet trygghet aksept betydning ansvar utfordring meningsfullhet
MINE TANKER OG FØLELSER NÅR JEG LYKKES Noen snapshots fra hva ’folk flest’ sier: frihet trygghet aksept betydning ansvar utfordring meningsfullhet målklarhet

34 MINE EGENSKAPER MINE KVALITETER
NYE MEG MIN KOMPETANSE MINE EGENSKAPER MINE KVALITETER HVORDAN PRESENTERE MINE EGENSKAPER I NYE OMGIVELSER ? OMGIVELSER

35 et intervju gjennomføres Kunnskap om bedriften/
Kunnskap om hvordan et intervju gjennomføres Kunnskap om bedriften/ virksomheten PRESENTASJON Kunnskap om deg selv Kunnskap om ’konkurrenter’

36 KOMPETANSE KUNNSKAP VILJE MULIGHETER

37 Kompetanse er ingen egenskap hos et individ
Kompetanse er et uttrykk for relasjonen mellom individet og dets oppgaver, der individets egenskaper og forutsetninger prøves opp mot de krav som omgivelsene/ organisasjonen stiller

38 Bruk dette verktøyet til å kartlegge viktige sider av din kompetanse
INDIVIDUELL OPPGAVE Bruk dette verktøyet til å kartlegge viktige sider av din kompetanse Tenk gjennom hvordan du vil beskrive deg selv og din kompetanse for de andre her i dette rommet. Sett ord på dine viktigste kompetanser, - og bruk gjerne ord/utsagn fra dette verktøyet i din beskrivelse.

39 Konkurranseorientert
RELASJONER TENKESTIL FØLELSER OG DYNAMIKK Overbevisende Kontrollerende Direkte Autonom Utadvendt Vennskapelig Sosialt sikker Beskjeden Demokratisk Omsorgsfull Rasjonell Evaluerende Psykologisk Tradisjonell Teoretisk Nyskapende Endringsorientert Tilpasningsdyktig Planleggende Detaljbevisst Samvittighetsfull Regelbunden Avslappet Bekymret Robust Optimistisk Tillitsfull Behersket Energisk Konkurranseorientert Ambisiøs Besluttsom

40 Nå har du gjort en kartlegging av din kompetanse
samtidig som du har beskrevet dine mål Tenk gjennom følgende: Hvilket ’gap’ er det mellom min kompetanse slik jeg har beskrevet den i dag, og de mål jeg har satt meg Hva vil jeg gjøre for å lukket dette ’gapet’? Vær forberedt på å dele dette med andre deltakere

41

42 ARENA BLINDT SKJULT UKJENT Det jeg vet Det jeg ikke vet Det andre vet
Det andre ikke vet SKJULT UKJENT

43 The ’Reflected Best Self’ Exercise
Steg 1 Velg ut respondenter og be om tilbakemelding Familie, venner, tidligere kolleger, lærere, andre i nettverket ditt Be dem beskrive dine styrker, og be om eksempler på hvordan du har brukt dine styrker på måter som har vært meningsfulle for dem

44 The ’Reflected Best Self’ Exercise forts.
Steg 2 Søk etter ’mønstre’/fellestrekk i tilbakemeldingene - fyll inn med dine egen observasjoner Lag en oversikt Felles tema Eksempler Mulige tolkninger Etikk, verdier - Jeg tar en posisjon når overordnete Jeg er best når jeg klarer mot og kolleger krysser grensen for å velge det vanskelige etisk opptreden rette fremfor det lette - Jeg er ikke redd for å stå for det Jeg er modig og profesjonell jeg tror på, og tåler godt en konfrontasjon

45 The ’Reflected Best Self’ Exercise forts.
Steg 3 Lag ditt Selvportrett Dette er ditt bilde av deg selv som du kan bruke som en beskrivelse av hvordan du er på ditt beste, og som en guide for hva du kan by på i fremtiden Ikke bulle-punkter, men en prosabeskrivelse Bruk de ordene andre har benyttet for å beskrive deg! Dette kan også hjelpe deg til å se hva du hittil ikke har lagt stor nok vekt på i din ’performance’ Steg 4 Utarbeid din nye jobbeskrivelse Når du nå har beskrevet dine styrker, kan du ’omskrive’ jobbeskrivelsen din på en slik måte at den bygger på hva du er god på. - dvs. tegne en bedre sammenheng mellom jobben din og dine styrker

46 SKRIV HISTORIEN OM DEG SELV!
CV’en din er bare er en kronologisk oppramsing av ditt profesjonelle liv Ditt resymé er noe langt mer: 1 Beskriv den stillingen du vil ha – ditt mål Lag en liste over dine viktige erfaringer som klart demonstrerer dine evner for å fylle denne jobben Oppsummer ditt profesjonelle liv (ligner din CV) i omvendt kronologisk rekkefølge Ta med alle relevante stillinger du har hatt, med beskrivelse av ansvar og resultater du har oppnådd. Rekkefølgen i denne beskrivelsen må være den samme som i beskrivelsen av dine erfaringer – dvs. de erfaringene du fremhever må underbygges av din jobboppsummering På denne måten vil ditt resymé vise til et klart og ønsket mål

47 PERSONAL BRANDING Personal branding is a way of clarifying and communicating what makes you different and special - and using those qualities to guide your career og business decisions. It is about understanding your unique attributes - your strengths, skills, values and passions - and using them to seperate yourself from your competitors peers. In this sense, personal branding means clearly communicating the unique promise of value that you have to offer your employer or your clients

48 10 tips til hvordan du kan beskrive ditt personlige BRAND
Ta en test som beskriver din personlige profil Lytt til hvordan andre introduserer deg eller snakker om deg til andre Beskriv dine sterke sider – bruk gjerne et profileringsverktøy Les dine ’performance’ evalueringer fra de siste årene og finn ut hva de sier om deg Spør venner, kolleger, kunder, familie osv om hvordan de vil beskrive dine sterke sider Gjør din egen SWOT-analyse Lag/bruk et spørreskjema for å sjekke ditt BRAND Bygg en fokusgruppe som kan hjelpe deg med å beskrive dine attributter Gjennomfør en Interessetest Arbeid sammen med en coach Sjekk f.eks for mer inspirasjon og kunnskap om branding

49


Laste ned ppt "Hvordan presentere seg selv?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google