Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg
Kritikken mot den sjangerløse tilnærmingen Eksempler på sjangerskolens tekstarbeid Frøydis Hertzberg, ILS

2 Kritikken mot ”klassisk” elevbasert skrivehjelp underveis
Eksempelet er hentet fra Donald Graves (1983:114 f.) Situasjon i klasserommet: Elevene skriver en tekst om et fritt valgt tema, læreren går rundt. Denne dialogen utspiller seg ved Antons pult (utdrag): Frøydis Hertzberg, ILS

3 T: What is this paper about, Anton?
S: Well, I’m not sure. At first I thought it was going to be about when we won the game in overtime with the penalty kick. But then I got going on how our team won because we were in such good shape […] Took me back to our earlier practices when I hated that coach so much. […] T.: Where are you now in the draft? S: Oh, I’ve just got the part down about when we won in overtime. T: So, you’ve just godt started then. Well, it’s probably too early to tell what it’s about. What did you figure to do next with the draft, then? S: I don’t know. I don’t want to just write and wander around… […] T: Tell me about that coach of yours. S: God, how I hated him! I almost quit three of four times maybe…[…] T: The way you tell it sounds as though you have quite a live beginning to your story. Try just riting about early practices, then see what your piece is about. Frøydis Hertzberg, ILS

4 Australiaskolen behandler dette som eksempel på ufokusert tekstrespons:
The teacher explores the writer’s thoughts and feelings about his field, but does not directly help the young writer shape the structure of his narrative. I may even be of course that narrative is not the appropriate genre for exploring the benefits of football training in the first place. In what sense, one wonders, will the teacher’s interaction help his student avoid ’just writing and wandering around?’ (Martin, Christie & Rothery 1987:72) Frøydis Hertzberg, ILS

5 Sentral framstilling av sjangerskolens pedagogikk: Cope & Kalantzis 1993
Kritikken mot POS: Vekten på skriving som identitetsutviklende prosjekt er feilslått i forhold til det elevene trenger. Dette rammer særlig de som er fra ressurssvake miljøer Elevene må gis eksplisitt undervisning i sjangrenes form og funksjon. Bare læreren er kvalifisert som responsgiver Fortellingssjangeren må nedtones til fordel for faglige sjangrer (særlig naturfag) Frøydis Hertzberg, ILS

6 Eks. 1: Sjangerbasert prosjektarbeid
Siktemål: å lære elevene å skrive en adekvat fagtekst innenfor sjangeren explanation Prosjektet er en del av det større prosjektet Language and Social Power Hele prosjektet går over i alt 18 økter og er et tverrfaglig naturfag-samfunnsfag-prosjekt på 8. trinn Dette er de 18 øktene: Frøydis Hertzberg, ILS

7 Modellering av den sosiale hensikten med forklaringssjangeren
Tekstmodellering Oppbygging av innholdskunnskap Nedskriving av resultatene fra elevforsøk Modellering av sjangerstrukturen Mer analyse av forklaringssjangeren Mer oppbygging av innholdskunnskap Forberedelse til skriving i grupper Mer innholdskunnskap Mer forberedelse til skriving i grupper Fellesskriving i grupper Analyse av forklaringssjangeren Mer modellering Individuell skriving Refleksjon over sjangerens sosiale funksjon Frøydis Hertzberg, ILS

8 Prosjektarbeidet dreier seg både om form, funksjon og innhold og er utpreget prosessorientert:
Modellering av den sosiale hensikten med forklaringssjangeren Tekstmodellering Oppbygging av innholdskunnskap Nedskriving av resultatene fra elevforsøk Modellering av sjangerstrukturen Mer analyse av forklaringssjangeren Mer oppbygging av innholdskunnskap Forberedelse til skriving i grupper Frøydis Hertzberg, ILS

9 Mer forberedelse til skriving i grupper Fellesskriving i grupper
Mer innholdskunnskap Analyse av forklaringssjangeren Nedskriving av resultatene fra elevforsøk Mer modellering Individuell skriving Refleksjon over sjangerens sosiale funksjon Frøydis Hertzberg, ILS

10 Noen av lærerens spørsmål til klassen etter at de har lest et eksempel på sjangeren explanation i økt 5: Hvorfor skriver noen slik som dette? I hvilket yrke tror dere man krever denne typen tekster? Hvor blir leseren fortalt hva teksten handler om? Hvem kan finne de ordene som forteller leseren hvilke handlinger som skjer? Kan dere se hvordan disse ordene deler teksten opp i ulike trinn av drivhuseffekten? Er det noen andre ord som forteller leseren at prosessen beveger seg fra ett stadium til et annet? (Callaghan m.fl. 1993:185, The Powers of Literacy) Frøydis Hertzberg, ILS

11 Eks. 2: Arbeid med modelltekster
Tekstene er konstruerte, og er ment å representere nivået til 11-åringer Tekstene analyseres på forskjellige måter, og ligger til grunn for elevenes egen skriving senere Frøydis Hertzberg, ILS

12 Sjanger- struktur, fag- tekst Frøydis Hertzberg, ILS

13 Sjanger- struktur, narrativ tekst, Frøydis Hertzberg, ILS

14 Sjanger- struktur, arg. tekst Frøydis Hertzberg, ILS

15 ”Pekere”, argumenterende tekst Frøydis Hertzberg, ILS

16 Verbanalyse, argumenterende tekst Frøydis Hertzberg, ILS

17 Eksempel 3: Sjangerrelatert omskriving av et førsteutkast
Packaging is essential in preserving, protecting and transporting products. If there were no packaging we could not buy any food without getting messy and the food could go off easily. People today are also making their packages environmentally friendly in ways wuch as making refill packets for plastic bottles so it wont take up so much space. We are also trying to preserve our resources by making recycled paper, glass, and metal prackages. Packaging can also attract buyers by advertising on the packet and giving helpful information. Frøydis Hertzberg, ILS

18 Sluttprodukt, etter hjemmelekse hvor eleven har skiftet ut handlingsverbene med substantiv:
Packaging is essential for the preservation, protection and transportation of products. Without packaging the purchase of food would be difficult resulting in waste and spoilage. Today manufacturers are producing environmentally friendly packages such as refill packets for plastic bottles which use less space in landfills. Frøydis Hertzberg, ILS

19 Packaging is essential in preserving, protecting and transporting products. If there were no packaging we could not buy any food without getting messy and the food could go off easily. People today are also making their packages environmentally friendly in ways wuch as making refill packets for plastic bottles so it wont take up so much space. We are also trying to preserve our resources by making recycled paper, glass, and metal prackages. Packaging can also attract buyers by advertising on the packet and giving helpful information. Packaging is essential for the preservation, protection and transportation of products. Without packaging the purchase of food would be difficult resulting in waste and spoilage. Today manufacturers are producing environmentally friendly packages such as refill packets for plastic bottles which use less space in landfills. Frøydis Hertzberg, ILS

20 Oppsummering, sjangerpedagogikken:
Hyppig bruk av modelltekster som er spesielt godt egnet til å demonstrere tekstens form og funksjon Læreren hjelper elevene til å se hvordan tekstene er bygd opp på makro- og mikroplan, og hvordan det henger sammen med tekstens funksjon Vekt på innsamling av autentiske teksteksempler Elevene får sterk støtte fra læreren når de skriver selv, elevrespons har ingen status Mye av skriveundervisningen flyttes fra engelskfaget til orienteringsfagene Liten vekt på personlig skriving Frøydis Hertzberg, ILS


Laste ned ppt "Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google