Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frøydis Hertzberg, ILS Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg Kritikken mot den sjangerløse tilnærmingen Eksempler på sjangerskolens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frøydis Hertzberg, ILS Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg Kritikken mot den sjangerløse tilnærmingen Eksempler på sjangerskolens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frøydis Hertzberg, ILS Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg Kritikken mot den sjangerløse tilnærmingen Eksempler på sjangerskolens tekstarbeid

2 Frøydis Hertzberg, ILS Kritikken mot ”klassisk” elevbasert skrivehjelp underveis Eksempelet er hentet fra Donald Graves (1983:114 f.) Situasjon i klasserommet: Elevene skriver en tekst om et fritt valgt tema, læreren går rundt. Denne dialogen utspiller seg ved Antons pult (utdrag):

3 Frøydis Hertzberg, ILS T: What is this paper about, Anton? S: Well, I’m not sure. At first I thought it was going to be about when we won the game in overtime with the penalty kick. But then I got going on how our team won because we were in such good shape […] Took me back to our earlier practices when I hated that coach so much. […] T.: Where are you now in the draft? S: Oh, I’ve just got the part down about when we won in overtime. T: So, you’ve just godt started then. Well, it’s probably too early to tell what it’s about. What did you figure to do next with the draft, then? S: I don’t know. I don’t want to just write and wander around… […] T: Tell me about that coach of yours. S: God, how I hated him! I almost quit three of four times maybe…[…] T: The way you tell it sounds as though you have quite a live beginning to your story. Try just riting about early practices, then see what your piece is about.

4 Frøydis Hertzberg, ILS Australiaskolen behandler dette som eksempel på ufokusert tekstrespons: The teacher explores the writer’s thoughts and feelings about his field, but does not directly help the young writer shape the structure of his narrative. I may even be of course that narrative is not the appropriate genre for exploring the benefits of football training in the first place. In what sense, one wonders, will the teacher’s interaction help his student avoid ’just writing and wandering around?’ (Martin, Christie & Rothery 1987:72)

5 Frøydis Hertzberg, ILS Sentral framstilling av sjangerskolens pedagogikk: Cope & Kalantzis 1993 Kritikken mot POS: Vekten på skriving som identitetsutviklende prosjekt er feilslått i forhold til det elevene trenger. Dette rammer særlig de som er fra ressurssvake miljøer Elevene må gis eksplisitt undervisning i sjangrenes form og funksjon. Bare læreren er kvalifisert som responsgiver Fortellingssjangeren må nedtones til fordel for faglige sjangrer (særlig naturfag)

6 Frøydis Hertzberg, ILS Eks. 1: Sjangerbasert prosjektarbeid Siktemål: å lære elevene å skrive en adekvat fagtekst innenfor sjangeren explanation Prosjektet er en del av det større prosjektet Language and Social Power Hele prosjektet går over i alt 18 økter og er et tverrfaglig naturfag-samfunnsfag-prosjekt på 8. trinn Dette er de 18 øktene:

7 Frøydis Hertzberg, ILS 1.Modellering av den sosiale hensikten med forklaringssjangeren 2.Tekstmodellering 3.Oppbygging av innholdskunnskap 4.Nedskriving av resultatene fra elevforsøk 5.Modellering av sjangerstrukturen 6.Mer analyse av forklaringssjangeren 7.Mer oppbygging av innholdskunnskap 8.Forberedelse til skriving i grupper 9.Mer innholdskunnskap 10.Mer forberedelse til skriving i grupper 11.Fellesskriving i grupper 12.Mer innholdskunnskap 13.Analyse av forklaringssjangeren 14.Mer innholdskunnskap 15.Nedskriving av resultatene fra elevforsøk 16.Mer modellering 17.Individuell skriving 18.Refleksjon over sjangerens sosiale funksjon

8 Frøydis Hertzberg, ILS Prosjektarbeidet dreier seg både om form, funksjon og innhold og er utpreget prosessorientert: Modellering av den sosiale hensikten med forklaringssjangeren Tekstmodellering Oppbygging av innholdskunnskap Nedskriving av resultatene fra elevforsøk Modellering av sjangerstrukturen Mer analyse av forklaringssjangeren Mer oppbygging av innholdskunnskap Forberedelse til skriving i grupper

9 Frøydis Hertzberg, ILS Mer forberedelse til skriving i grupper Fellesskriving i grupper Mer innholdskunnskap Analyse av forklaringssjangeren Mer innholdskunnskap Nedskriving av resultatene fra elevforsøk Mer modellering Individuell skriving Refleksjon over sjangerens sosiale funksjon

10 Frøydis Hertzberg, ILS Noen av lærerens spørsmål til klassen etter at de har lest et eksempel på sjangeren explanation i økt 5: Hvorfor skriver noen slik som dette? I hvilket yrke tror dere man krever denne typen tekster? Hvor blir leseren fortalt hva teksten handler om? Hvem kan finne de ordene som forteller leseren hvilke handlinger som skjer? Kan dere se hvordan disse ordene deler teksten opp i ulike trinn av drivhuseffekten? Er det noen andre ord som forteller leseren at prosessen beveger seg fra ett stadium til et annet? (Callaghan m.fl. 1993:185, The Powers of Literacy)

11 Frøydis Hertzberg, ILS Eks. 2: Arbeid med modelltekster Tekstene er konstruerte, og er ment å representere nivået til 11-åringer Tekstene analyseres på forskjellige måter, og ligger til grunn for elevenes egen skriving senere

12 Frøydis Hertzberg, ILS Sjanger- struktur, fag- tekst

13 Frøydis Hertzberg, ILS Sjanger- struktur, narrativ tekst,

14 Frøydis Hertzberg, ILS Sjanger- struktur, arg. tekst

15 Frøydis Hertzberg, ILS ”Pekere”, argumenterende tekst

16 Frøydis Hertzberg, ILS Verbanalyse, argumenterende tekst

17 Frøydis Hertzberg, ILS Eksempel 3: Sjangerrelatert omskriving av et førsteutkast Packaging is essential in preserving, protecting and transporting products. If there were no packaging we could not buy any food without getting messy and the food could go off easily. People today are also making their packages environmentally friendly in ways wuch as making refill packets for plastic bottles so it wont take up so much space. We are also trying to preserve our resources by making recycled paper, glass, and metal prackages. Packaging can also attract buyers by advertising on the packet and giving helpful information.

18 Frøydis Hertzberg, ILS Sluttprodukt, etter hjemmelekse hvor eleven har skiftet ut handlingsverbene med substantiv: Packaging is essential for the preservation, protection and transportation of products. Without packaging the purchase of food would be difficult resulting in waste and spoilage. Today manufacturers are producing environmentally friendly packages such as refill packets for plastic bottles which use less space in landfills.

19 Frøydis Hertzberg, ILS Packaging is essential in preserving, protecting and transporting products. If there were no packaging we could not buy any food without getting messy and the food could go off easily. People today are also making their packages environmentally friendly in ways wuch as making refill packets for plastic bottles so it wont take up so much space. We are also trying to preserve our resources by making recycled paper, glass, and metal prackages. Packaging can also attract buyers by advertising on the packet and giving helpful information. Packaging is essential for the preservation, protection and transportation of products. Without packaging the purchase of food would be difficult resulting in waste and spoilage. Today manufacturers are producing environmentally friendly packages such as refill packets for plastic bottles which use less space in landfills.

20 Frøydis Hertzberg, ILS Oppsummering, sjangerpedagogikken: Hyppig bruk av modelltekster som er spesielt godt egnet til å demonstrere tekstens form og funksjon Læreren hjelper elevene til å se hvordan tekstene er bygd opp på makro- og mikroplan, og hvordan det henger sammen med tekstens funksjon Vekt på innsamling av autentiske teksteksempler Elevene får sterk støtte fra læreren når de skriver selv, elevrespons har ingen status Mye av skriveundervisningen flyttes fra engelskfaget til orienteringsfagene Liten vekt på personlig skriving


Laste ned ppt "Frøydis Hertzberg, ILS Noen sentrale aspekter ved sjangerskolen v. Frøydis Hertzberg Kritikken mot den sjangerløse tilnærmingen Eksempler på sjangerskolens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google