Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 5, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 5, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 5, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:
dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll veilederne setter sin underskrift i kursheftet når dere får gjennomgått resultatene av sine øvelser i dag sjekker også veilederne at dere har de nødvendige underskrifter på tidligere utførte øvelser

2 Husk Hver student benytter samme plass på hele kurset
Klær og sekker henges/leggse ute i garderoben, eller legges på benkene på siden av kurssalen Kjøleskapene er merket med formiddag/ettermiddag og plassnummer I kjøleskapene ligger for hver plass en plastboks med reagenser til dagens oppsett Sentrifuger er på deling Ekstrautstyr står på trillebord i midtgang Avfall kastes i esker for risikoavfall

3 Rydding Tilbake til kjøleskapene: plastesker med typereagenser
I kasser ved kjøleskap: stativer Kastes (i esker for risikoavfall): tilsølt benkepapir, cellestoff, brukte rør, pipetter, objektglass, begere, bioplater og innholdet fra de hvite avfallsbøttene. Ettermiddagens kursdeltakere setter mikroskoper tilbake i skapene

4 Smittefare Alle blodprodukter inneholder smittestoffer. De produktene dere anvender er testet på HBV, HBC og HIV, men kan være fra givere i inkubasjonsfase for sykdom, eller inneholde andre smittestoffer. Bruk derfor hansker dersom du har sår eller eksem på hendene Vask hendene ved blodsøl All drikke eller mat er forbudt på kurssalen

5 Sist hadde dere irregulære reaksjoner ved ABO-typing
ABO-typen bestemmes av blodlegemenes reaksjon med typereagens Reaksjonen mellom plasma og kontrollblodlegemer tjener som kontroll på at det foreligger antistoffer mot de antigener pasienten mangler i ABO-systemet ved irregulære reaksjoner ser vi uventede reaksjoner mellom plasma og kontrollblodlegemer (skyldes ikke ABO-uforlik) irregulære reaksjoner skyldes alloantistoffer (pga. immunisering etter transfusjon eller svangferskap) eller kuldeagglutininer/pengeruller (som gir positiv reaksjon med alle kontrollblodlegemer i ABO-typing samt pasientens egne blodlegemer)

6 Antistoffscreening Ved antistoffscreening undersøkes om en pasient har irregulære blodtypeantistoffer. Pasientens plasma inkuberes med 2-3 blod-legemer av blodtype O. Disse vil til sam-men uttrykke alle viktige blodtypeegen-skaper i vår befolkning IgM antistoffer gir direkte agglutinasjon IgG antistoffer påvises oftest med antiglobulin reaksjonen

7 Type and Screen Blodtyping for ABO og RhD samt antistoffscreening kalles ”type and screen” Alle større sykehus utfører i dag ”type and screen” av pasienter som kan bli transfu-sjonstrengende Dermed kan pasienter med irregulære antistoffer oppdages og disse antistoffers spesifisitet bestemmes.

8 Gel-kort teknikk for påvisning av agglutinasjon
1. Tilsetting av røde blodlegemer til gel-brønnen 2. Inkubering (reaksjon med antistoff) 3. Sentrifugering 4. Avlesning Agglutinater er for store til å passere mellom gelkulene Positiv Negativ

9 Anvendelse av gel-kort teknikken
Gel-kort teknikken kan benyttes til påvisning av agglutinasjon ved ulike problemstillinger og trenger ingen vasking: Blodtyping (som vist med ABO/RhD typingen nedenfor Antisoffpåvisning (antistoff-screening og utvidet forlik) Direkte anti-globulin test Partiell agglutinasjon er lett å påvise i gel-kort teknikk Partiell Positiv Negativ O RhDpos B RhDneg 4+ 3+ 2+ 1+ ABO/RhD typing

10 Forlikelighetsprøver
Forlikelighetsprøver ved transfusjon Enkelt forlik påviser IgM antistoffer i pasientens plasma rettet mot givers blodlegemer, og settes opp ved romtemperatur De vanligst påviste antistoffer er anti-A og anti-B pga. ABO-uforlik og forbytting. De utløser umiddelbar komplementbetinget hemolyse av erytrocytter Utvidet forlik med indirekte antiglobulinreaksjon påviser IgG antistoffer i pasientens plasma rettet mot givers blodlegemer, og settes opp ved 370 C De påviste antistoffer skyldes immunisering etter transfusjon eller svangerskap. De fører sjelden til kokmplementbetinget hemolyse av erytrocyttene, derimot utløser de fagocytose gjennom Fc-reseptorbinding

11 Indirekte antiglobulinreaksjon
Blodlegemene inkuberes med plasma ved 370 C i minst 30 minutter Deretter er fremgangsmåten som ved direkte antiglobulinreaksjon med vask x4 og tilsetting av antiglobulinreagens Alle negative reaksjoner må kontrolleres ved å tilsette i dråpe 5% antistoffdekkede kontrollblodlegemer

12 Indirekte anti-globulin reaksjon
Donor eller screening blodlegemer inkuberes med pasientens plasma ved 370C i minst 30 minutter

13 Praksis ved sykehus Forliksprøveoppsett er avhengig av ”type and screen” resultat Dersom ingen irregulære antistoffer er påvist utføres det bare enkelt forlik før transfusjon (der en siste kontroll på ABO-forlikelighet) Dersom irregulære antistoffer er identifisert velges blod som antistoffene ikke reagerer med (forlikelig blod), men det settes likevel opp både enkelt og utvidet forlik Dersom resultatet fra type and screen ikke foreligger eller er for gammelt (over 4 døgn) settes det opp enkelt og utvidet forlik

14 Dere har fått utlevert i kjøleskapet
Fra hver av to pasienter er utlervert glass A og B som hvert inneholder enscreeningcelle som har vært inkubert med pasientplasma i ved 370C i minst 30 min. Plasma eller ACD-blod fra 2 pasienter For hver pasient er det plukket ut 2 givere som skal være ABO og Rh(D) forlikelige. For hver pasient skal minst en av giverne være forlikelig

15 Antistoffscreening Utføres ofte med en indirekte antiglobulin reaksjon
For å spare dere for tid er pasientens plasma forhåndsinkubert med screeningceller ved 370C i minst 30 minutter Dere vasker x4, tilsetter anti-globulinreagens og kontrollerer negative resultater med antistoffdekkede kontrollblodlegemer

16 Oppsett av forlik Lag 5% blodlegeme oppløsning fra hver giver
Tilsett 5 dråper plasma fra hver pasient til rør merket med pasientens nummer og ditt plassnummer Tilsett så 2 dråper med 5% blodlegemer fra de på skjemaet angitte givere til pasientplasma Enkelt forlik Inkuber ved romtemperatur i 5-10 min, sentrifuger ved lav hastighet i 1 minutt og avles reaksjonen med forsiktig risting

17 Utvidet forlik I praksis går man videre ved å inkubere det enkle forlik ved 370 C i minst 45 minutter For å spare dere for tid har vi duplisert de reaksjonene dere har satt opp. Disse prøvene inkuberer nå ved 370 C og er klar til at dere kan hente dem i varmeblokkene i enden av benkene når dere er ferdige med de enkle forlik Pass på å ta de samme mottaker/giver kombinasjoner dere har fra før Fyll glassene med saltvann, og vask x4

18 (forlikelig eller uforlikelig)
ANTISTOFFSCREENING OG FORLIKELIGHETSPRØVER Mottaker/Giver plasma/celler Antistoffscreening ( + eller - ) Celle A Celle B Enkelt forlik Utvidet Forlik ( + el. - ) Kontroll Celler Konklusjon (forlikelig eller uforlikelig) Ris / 1 Ris / 2 Aas / 3 Aas / 4 Før opp resultatene for de 2 mottakerne du har fått utlevert. Vurder resultatene av screening, enkelt og utvidet forlik og trekk konklusjonen om undersøkelsen viser at blodet fra giveren er forlikelig eller uforlikelig. Det skal være mulig å finne minst en giver for hver av pasientene. Resultatene av dagens oppsett blir gjennomgått i smågrupper etter hvert som studentene er ferdige.

19 Problemer ved forlik Enkelt forlik Utvidet forlik Kuldeagglutininer
Pengeruller Se om også pasientens blodlegemer er agglutinert. I så fall undersøk om agglutinat i forlik og pasientblodlegemer løses opp ved oppvarming (kuldeagglutininer) eller vask (pengeruller) Utvidet forlik Negativ reaksjon på grunn av dårlig vask

20 Blod er forlikelig Når enkelt forlik er negativt
Positivt enkelt forlik pga. kuldeagglutininer eller pengeruller godkjennes som negativt, men transfusjon må gis med oppvarmede blodlegemer ved kuldeagglutininer Når utvidet forlik er negativt og tilsetting av antistoffdekkede kontrollblodlegemer gir partiell agglutinasjon


Laste ned ppt "Dag 5, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google