Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang. Hibis formål Tre uavhengige selskaper Formålet til Hibis er å: gi kunder råd om forebygging av økonomisk kriminalitet gi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang. Hibis formål Tre uavhengige selskaper Formålet til Hibis er å: gi kunder råd om forebygging av økonomisk kriminalitet gi."— Utskrift av presentasjonen:

1 BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang

2 Hibis formål Tre uavhengige selskaper Formålet til Hibis er å: gi kunder råd om forebygging av økonomisk kriminalitet gi kunder assistanse ved undersøkelse av mulig økonomisk kriminalitet eller uetisk atferd bidra til å bedre forretningsetikk og kapitalbeskyttelse hos våre kunder og i samfunnet generelt

3 12 Definere målsettinger Forstå risikoen Redusere risikoen Oppdage forsøk Håndtere hendelser Analysere og forbedre Strategi En helhetlig strategi

4 Korrupsjon og/eller misligheter ? Perspektiv 2 - “Hovedtyper”*  Internasjonalt  Nasjonalt  Organisert virksomhet …og så videre…  Organisert virksomhet  På ALLE nivåer * Ref: “Investigating Corporate Fraud” av Michael J Comer Manipulasjon av teknologi Perspektiv 1 - Nivåer? Misligheter KORRUPSJON MISLIGHETER Tyveri Interesse- konflikter Korrupsjon Falsk rapportering

5 Risiko i en utvidet organisasjon Ansatte Leverandører Forretnings- partnere Kunder Organiserte kriminelle Konkurrenter Kjerne- virksomhet

6  Kostnaden beregnes å utgjøre 2-6% av omsetning hvert år  Hvem varsler om tilfeller? –Eksterne revisorer5% –Ledelsens internkontroll22% –Tilfeldighet29% –Tips, anonyme brev o.s.v. 44% Trender for økonomisk kriminalitet

7 Innflytelsesrike elementer MULIGHETER + MOTIVASJON Informasjon Teknologi Kulturell integrering Materielle ønsker

8 Den virkelige kostnaden ved misligheter og korrupsjon… … og effekten på fortjenestemarginen Inntekter1000 Kostnader950 Driftsresultat50 Fortjenestemargin5% * Hvis korrupsjon og misligheter = 3% av inntekter * * *

9 Den reelle kostnaden ved økonomisk kriminalitet Mislighetstyper Overfakturering Tyveri Falske utlegg Interessekonflikt Bestikkelser Bevisst Uærlig ”Window dressing” Direkte kostnad + Indirekte kostnad Skatteunndragelser

10 Dagens risikonivå  Bestikkelser  Innsidehandel  Manipulering av resultat  Misligheter i regnskapet  Hemmelige goder  Nepotisme  Manipulering av markedet  Kartellvirksomhet  Kickbacks  Svindel i investeringsavvikling  Skattesvindel  Smuggling

11 Noen milepæler  Statoil  Finance Credit  Skandia  Vinmonopolet  Systembolaget  Enron, Worldcom  Undervisningsbygg  Nedre Romerike Vannverk  Redningsselskapet  Forsvaret  Bærum kommune

12 Hvordan misligheter begynner for “vanlige” ansatte Vi kan overtales til å jukse litt, dersom vi:  Er motivert  Ser en anledning  Tror vi ikke kommer til å bli oppdaget

13 Folk trenger kontroller for å være ærlige I en bedrift er menneskene bare så ærlige som kontrollrutinene tillater

14 Signaler fra ledelsen Adm direktører Retningslinjer Etiske retningslinjer Policy for økonomisk kriminalitet Risikohåndtering Varsling Etikk Kultur AtferdGranskninger Ansvarsområder: Redusere risiko for økonomiske tap Fremme en ærlighetskultur, øke etisk standard Opprettholde oppmerksomhet mot risiko områder Velbegrunnede og gjennomtenkte retningslinjer og rutiner utvikles av ledelsen Defines management responsibilities for the prevention and detection of fraud Revisjonskomité Direktører

15 Sikkerhetsavdeling Juridisk avdeling Internrevisjon Corporate Social Responsibility HR-avdeling Økonomisjefen KORRUPSJON OG ØKONOMISK UTROSKAP Felles ansvar…

16 Korrupsjons- forebygging Opplæring og bevisstgjøring HELSESJEKK RISIKOPROFIL SOX AKTIVITETER/VARSLERE Opplæring og bevisstgjøring Kriminalitets- forebygging Mot et felles mål…

17 Medaljens bakside

18  “Skråplansargumentet” Underholdning/ ferier Gaver Aktiv korrupsjon “Engler” Kontorrekvisita Reiseregninger Hvorfor skjer økonomisk kriminalitet?

19 Gråsoner

20 Antall uærlige mennesker...

21  Gjerrig, ekkel, upopulær  Arbeider lange dager/ uvanlig arbeidstid  Tar aldri ferie  “…jeg tror ikke på ham / henne”  Trenger alltid penger Den ”typiske kjeltring” - Myter

22  Hyggelig  Fritidsvenn / tar en øl med  Smart / intelligent  Fine ferier  Ingen åpenbar grunn... Den typiske ”kjeltring” - Fakta

23 Antall bedragere

24 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o o o Kontroll og smutthull

25 Utarbeidelse av Risikoprofil Hvilken kriminell / uetisk metode gir best uttelling ? Metodene med høyest risiko er gitt høyest prioritet Tenk som en bedrager Verdier, motstandere / trusler

26 Opplæring og bevisstgjøring Pågående og fremtidige granskninger “Helsesjekk” Risiko- profil Fordeler med en risikoprofil

27 Har vi økonomisk kriminalitet? Hvor og hvordan bør vi lete? “Helsesjekken” Transaksjoner (betalinger, fakturaer, utlegg, etc) Nøkkelpersoner (interessekonflikter, adferd, pengebruk, etc ) Store investeringer En “holdningsundersøkelse” Nyttige indikatorer: Tilgjengelig informasjon om leverandører, kunder, partnere, konsulenter

28 Tidlige faresignaler Mennesker/Adferd Transaksjoner Systemer Bedriften

29 Styring av en komplisert utredning UTREDNINGSLEDER Håndtering av dokumenter og informasjon ”Researchers” Juridisk rådgivning Laboratorier for tekniske bevis IT- spesialister Interne ressurser Analyse av økonomiske bevis Utredere Informanter Vitner Andre relevante aktiviteter                         

30 Utredningsstrategi

31 VURDERE…. Kanskje det bare er toppen av isfjellet...

32 Hva ser vi etter som etterforskere ? Selskapsdetaljer Eierskap / aksjeeiere Styremedlemmer Historiske opplysninger Regnskap Selskapsregistrering Oppdatert status Markedsinformasjon Eiendom / Eiendeler Bankkonto Patenter Juridisk informasjon Kreditt / likviditet Individuelle detaljer Eierskap / aksjeeiere Styreverv Finansiell situasjon Personlig informasjon Markedsinformasjon Eiendom Bankkonto Patenter Aktiviteter Juridisk informasjon Kreditt / likviditet

33 Sakenes karakter Sakene omfattet:  Kun ansatte15%  Kun tredjeparter20%  Samarbeid (arbeidsgiver/tredjepart)65% De mest vanlige formene for alvorlige misligheter forekom i:  Anskaffelser / bestikkelser45%  Salg20%  Lager15%  Utlegg 5%  Åndsverk 5%  Investeringer / salg av eiendeler 5%  Annet 5%

34 Hva ledelsen ser ut til å bry seg mest om  Direkte og indirekte tap30%  Aksjeeiernes verdier30%  Omdømme30%  Bedriftskultur10%

35 Hibis’ erfaring 2000-2006 Utredninger:  For konserners hovedkontor70%  For datterselskaper30%  I Skandinavia / Europa 75%  Andre steder25% Direkte håndtert av: Bedriftens ledelse 90% Styret10%


Laste ned ppt "BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang. Hibis formål Tre uavhengige selskaper Formålet til Hibis er å: gi kunder råd om forebygging av økonomisk kriminalitet gi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google