Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang."— Utskrift av presentasjonen:

1 BI Av Bjørn Frang

2 Hibis formål Tre uavhengige selskaper Formålet til Hibis er å:
gi kunder råd om forebygging av økonomisk kriminalitet gi kunder assistanse ved undersøkelse av mulig økonomisk kriminalitet eller uetisk atferd bidra til å bedre forretningsetikk og kapitalbeskyttelse hos våre kunder og i samfunnet generelt

3 En helhetlig strategi Definere målsettinger Analysere Forstå og
forbedre Forstå risikoen Strategi Håndtere hendelser Redusere risikoen Oppdage forsøk 12

4 Korrupsjon og/eller misligheter ?
* Ref: “Investigating Corporate Fraud” av Michael J Comer Korrupsjon og/eller misligheter ? Perspektiv 1 - Nivåer? Perspektiv 2 - “Hovedtyper”* Korrupsjon KORRUPSJON Internasjonalt Nasjonalt Organisert virksomhet Manipulasjon av teknologi Interesse- konflikter Misligheter MISLIGHETER Organisert virksomhet På ALLE nivåer Falsk rapportering Tyveri …og så videre…

5 Risiko i en utvidet organisasjon
Ansatte Leverandører Forretnings- partnere Kunder Organiserte kriminelle Konkurrenter Kjerne- virksomhet

6 Trender for økonomisk kriminalitet
Kostnaden beregnes å utgjøre 2-6% av omsetning hvert år Hvem varsler om tilfeller? Eksterne revisorer 5% Ledelsens internkontroll 22% Tilfeldighet % Tips, anonyme brev o.s.v %

7 Kulturell integrering
Innflytelsesrike elementer MULIGHETER + MOTIVASJON Informasjon Teknologi Kulturell integrering Materielle ønsker

8 Den virkelige kostnaden ved misligheter og korrupsjon…
…og effekten på fortjenestemarginen Inntekter 1000 Kostnader 950 Driftsresultat 50 Fortjenestemargin 5% * * * * Hvis korrupsjon og misligheter = 3% av inntekter

9 Den reelle kostnaden ved økonomisk kriminalitet
Bevisst Uærlig Mislighetstyper Skatteunndragelser Falske utlegg Tyveri Overfakturering Bestikkelser Interessekonflikt ”Window dressing” Direkte kostnad + Indirekte kostnad

10 Dagens risikonivå Bestikkelser Manipulering av markedet Innsidehandel
Manipulering av resultat Misligheter i regnskapet Hemmelige goder Nepotisme Manipulering av markedet Kartellvirksomhet Kickbacks Svindel i investeringsavvikling Skattesvindel Smuggling

11 Noen milepæler Statoil Finance Credit Skandia Vinmonopolet
Systembolaget Enron, Worldcom Undervisningsbygg Nedre Romerike Vannverk Redningsselskapet Forsvaret Bærum kommune The Lockheed bribery scandal involved bribes to Japanese officials and severely affected relations between the US and Japan. But leading up to the FCPA legislation, 400 US companies admitted to paying bribes to foreign officials. Many savings & Loans collapsed in the 80’s, fraudulent accounting practices were discovered. The US government was forced to bail out the industry to avoid a financial meltdown. The original name for the Treadway commission was the ”National Commission on Management Fraud”, but after intense complaining from industry leaders, the name was changed to something more neutral. All of the frauds listed caused huge public reaction, and all involved major losses for ordinary shareholders.

12 Hvordan misligheter begynner for “vanlige” ansatte
Vi kan overtales til å jukse litt, dersom vi: Er motivert Ser en anledning Tror vi ikke kommer til å bli oppdaget

13 Folk trenger kontroller for å være ærlige
I en bedrift er menneskene bare så ærlige som kontrollrutinene tillater

14 Etiske retningslinjer økonomisk kriminalitet
Signaler fra ledelsen Ansvarsområder: Redusere risiko for økonomiske tap Fremme en ærlighetskultur, øke etisk standard Opprettholde oppmerksomhet mot risiko områder Revisjonskomité Direktører Adm direktører Retningslinjer Velbegrunnede og gjennomtenkte retningslinjer og rutiner utvikles av ledelsen Etiske retningslinjer Policy for økonomisk kriminalitet Defines management responsibilities for the prevention and detection of fraud Risikohåndtering Etikk Kultur Varsling Atferd Granskninger

15 Felles ansvar… Økonomisjefen Sikkerhetsavdeling
KORRUPSJON OG ØKONOMISK UTROSKAP Juridisk avdeling HR-avdeling Internrevisjon Corporate Social Responsibility

16 SOX AKTIVITETER/VARSLERE
Mot et felles mål… Korrupsjons- forebygging Kriminalitets- forebygging Opplæring og bevisstgjøring Opplæring og bevisstgjøring RISIKOPROFIL HELSESJEKK SOX AKTIVITETER/VARSLERE

17 Medaljens bakside

18 Hvorfor skjer økonomisk kriminalitet?
“Skråplansargumentet” Kontorrekvisita Reiseregninger Underholdning/ ferier Gaver Aktiv korrupsjon “Engler”

19 Gråsoner

20 Antall uærlige mennesker...

21 Den ”typiske kjeltring” - Myter
Gjerrig, ekkel, upopulær Arbeider lange dager/ uvanlig arbeidstid Tar aldri ferie “…jeg tror ikke på ham / henne” Trenger alltid penger

22 Den typiske ”kjeltring” - Fakta
Hyggelig Fritidsvenn / tar en øl med Smart / intelligent Fine ferier Ingen åpenbar grunn...

23 Antall bedragere

24 Kontroll og smutthull x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o

25 Utarbeidelse av Risikoprofil
Tenk som en bedrager Verdier, motstandere / trusler Hvilken kriminell / uetisk metode gir best uttelling ? Metodene med høyest risiko er gitt høyest prioritet

26 Fordeler med en risikoprofil
Opplæring og bevisstgjøring Pågående og fremtidige granskninger “Helsesjekk” Risiko- profil

27 “Helsesjekken” Har vi økonomisk kriminalitet?
Nyttige indikatorer: Transaksjoner (betalinger, fakturaer, utlegg, etc) Store investeringer Nøkkelpersoner (interessekonflikter, adferd, pengebruk, etc) Tilgjengelig informasjon om leverandører, kunder, partnere, konsulenter En “holdningsundersøkelse” Har vi økonomisk kriminalitet? Hvor og hvordan bør vi lete?

28 Tidlige faresignaler Mennesker/Adferd Transaksjoner Systemer Bedriften

29 Styring av en komplisert utredning
IT-spesialister Laboratorier for tekniske bevis Interne ressurser Informanter Juridisk rådgivning UTREDNINGSLEDER Vitner Utredere Andre relevante aktiviteter Analyse av økonomiske bevis ”Researchers” Håndtering av dokumenter og informasjon

30 Utredningsstrategi

31 VURDERE…. Kanskje det bare er toppen av isfjellet...

32 Hva ser vi etter som etterforskere ?
Selskapsdetaljer Eierskap / aksjeeiere Styremedlemmer Historiske opplysninger Regnskap Selskapsregistrering Oppdatert status Markedsinformasjon Eiendom / Eiendeler Bankkonto Patenter Juridisk informasjon Kreditt / likviditet Individuelle detaljer Eierskap / aksjeeiere Styreverv Finansiell situasjon Personlig informasjon Markedsinformasjon Eiendom Bankkonto Patenter Aktiviteter Juridisk informasjon Kreditt / likviditet

33 Sakenes karakter Sakene omfattet: Kun ansatte 15% Kun tredjeparter 20%
Samarbeid (arbeidsgiver/tredjepart) 65% De mest vanlige formene for alvorlige misligheter forekom i: Anskaffelser / bestikkelser 45% Salg % Lager % Utlegg % Åndsverk % Investeringer / salg av eiendeler 5% Annet %

34 Hva ledelsen ser ut til å bry seg mest om
Direkte og indirekte tap 30% Aksjeeiernes verdier 30% Omdømme % Bedriftskultur %

35 Hibis’ erfaring 2000-2006 Utredninger: For konserners hovedkontor 70%
For datterselskaper 30% I Skandinavia / Europa 75% Andre steder % Direkte håndtert av: Bedriftens ledelse % Styret %


Laste ned ppt "BI 08.02.2007 Av Bjørn Frang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google