Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Treforedlingsindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Treforedlingsindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300."— Utskrift av presentasjonen:

1 Treforedlingsindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300

2 Mål for forelesningen Hva har skjedd av miljøforbedringer i norsk treforedlingsindustri? Viktige utviklingstrekk internasjonalt Hva har miljøbevegelsen betydd? Hvilke utfordringer gjenstår?

3 Tidlige miljøkrav i Norge Treforedling den bransjen som sterkest har fått merke miljøkrav fra 1970 og framover Foretakene fikk tilført miljøstrategi fra statlig miljøregulering 1974-1987 I denne perioden var miljøvern ansett å være først og fremst en kostnad for bedriftene

4 Ytre drivkrefter Omkring 1970 var det en økende miljøbevissthet i opinionen MD/SFT ble opprettet og miljøbevegelsen jobbet mye mot det offentlige, men også mot bedriftene Lokal forankret miljbevegelse Dialogen mellom enkeltbedrifter og SFT var helt sentral Store bedrifter på ensidige industristeder hadde god forhandlingsposisjon

5 Mer miljøvennlig teknologi Kunnskap om renseutstyr var hos leverandører og konsulenter, ikke del av egen kjernekompetanse Konkurrenter delte kunnskap om miljøvernutstyr Forskning om miljøvern et bransjeprosjekt

6 Industristruktur - miljø Miljøkrav påvirket strukturendringene på 1970-tallet Vanskelig å se at miljøarbeidet har påvirket konkurranseforholdet mellom foretakene Miljøkravene har påvirket investerings- og lokaliseringsbeslutninger (”sunk cost”)

7 Problemområder på 1990-tallet Punktutslippene fra fabrikkene ble fra omlag 1995 så lave at de i følge SFT ikke lenger utgjorde noe reelt miljøproblem Økt oppmerksomhet mot resirkulering av papir og mot skogspørsmål 90-åras miljøvernkrav er produktrettede Får dermed betydning for foretakenes konkurransestrategi Miljøvennlige produkter får en unik verdi som kan gi kundene økt makt Kunnskap om miljøtiltak blir del av foretakenes kjernekompetanse

8 Endret strategi hos miljøbevegelsen I Norge hadde miljøbevegelsen liten suksess med rette miljøkrav mot skogbruks- myndighetene Fra omkring 1993 startet miljøbevegelsen å rette miljøkrav mot kjøperne av avis- og magasinpapir i Tyskland Kjøperne rettet miljøkrav mot produsentene i Norden som så rettet krav mot skogeierne Skogeierne protesterte og hevdet det var bedre behov for informasjon, ikke endret skogbruk

9 Industrien velger side Papirindustrien måtte velge side, skulle de være lojale mot sine eiere skogeierne, eller sine kunder? Norske Skog valgte å presse skogeierne forsiktig i retning av mer miljøvennlig skogbruk Skogeierne bedrer praksis, avvirkningen reduseres, men mye pga lave priser

10 Status Norge 2004 MD verner skog, skogeiere går inn for noe frivillig vern Norske Skog investerer i utlandet, søker å bringe de dårlige fabrikkene i sør opp på et mer miljøvennlig nivå Fremdeles mye ugjort på disse fabrikkene Stort energiforbruk Høy andel ( 55%)resirkulering av papir i hele Europa

11 Internasjonalt Mange uløste problemer med punktutslipp fra fabrikker Økt resirkuleringsandel Konflikter mellom skogbruks, miljø- og lokalbefolkningsinteresser i bla. Brasil, Indonesia, Canada, Russland Det er fremdeles store urørte arealer med boreal barskog i Canada og Russland. Hva vil skje med den? ”Vill vest” i Øst? Fare for plyndring av skogene i Øst-Sibir pga stort behov for tømmer i Kina og Sør-Korea

12 Miljøbevegelsen Sonnenfeld tillegger miljøbevegelsen stor ære for de miljøforbedringer som har skjedd Er det riktig? Han overdriver miljøbevegelsens betydning i Nord, myndighetenes politikk har betydd mye for en mer miljøvennlig industri her Miljøbevegelsens interesser kan noen ganger være i strid med lokalsamfunnets interesser

13 Store miljøorganisasjoner som WWF og Greenpeace har mye ressurser og kan i noen tilfelle overse behovet for arbeidsplasser i skogbruket, eks British Columbia, Canada Lokalbefolkningen kommer i klemme mellom TNS og transnasjonal miljøbevegelse Lokalt forankrede miljøverninteresser er mindre utsatt for dette problemet

14 Global re-regulering? Nasjonalstater har ikke hatt noen veldig aktiv politikk i forhold til barskogvern (unntatt Sverige) Miljøbevegelsen har fått visse resultater Kunder i særlig Tyskland har presset skogeiere i Europa og til dels Russland til å ta mer miljøhensyn Miljøbevegelsen og kundene har dermed til en viss grad bidratt til en re-regulering av skogbruket IKEA kan bidra til et mer miljøvennlig Russisk skogbruk

15 Ilegal handel En trussel mot miljøvernarbeidet er mindre bedrifter som opererer på kanten av loven og som driver hogst og handel uten tillatelse Dette er en betydelig virksomhet i enkelte land som Indonesia, Russland, Baltikum Ødelegger også for lovlydige bedrifter

16 Nord-Sør TNS fra Nord (Finland, Sverige, Norge, USA) investerer i Brasil, Indonesia, Kina Allianser mellom bedrifter fra Nord og lokale partnere i Sør Manglende miljøhensyn hos lokale partnere i Sør kan velte slike allianser med press fra opinionen Miljøstrategier hos TNS fra Nord vil være avgjørende for Sør


Laste ned ppt "Treforedlingsindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google