Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

40.000 nye boliger innen 2015. Oslo kommune Byrådet Det bygges mer i Oslo 2001 1.kv-02 Boligpotensiale regulerte tomter4100900 Byggesaksbehandling bolig4100800.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "40.000 nye boliger innen 2015. Oslo kommune Byrådet Det bygges mer i Oslo 2001 1.kv-02 Boligpotensiale regulerte tomter4100900 Byggesaksbehandling bolig4100800."— Utskrift av presentasjonen:

1 40.000 nye boliger innen 2015

2 Oslo kommune Byrådet Det bygges mer i Oslo 2001 1.kv-02 Boligpotensiale regulerte tomter4100900 Byggesaksbehandling bolig4100800 Igangsettelsestillatelser bolig2798522 Ferdigstilte boliger* 824532

3 Oslo kommune Byrådet 40.000 nye boliger innen 2015 Tiltredelseseserklæring - Boligbyen Oslo Kommuneplan 2000 - Legger rammene for boligbyggingen Bystyresak ”Tilrettelegging for boligbygging” 29.08.01 Kommuneplan 2004

4 Oslo kommune Byrådet Kommuneplan 2004 Overordnet styringsdokument for hele Oslo mot 2020 Økonomisk –sikre handlefrihet –Omstille, effektivisere og rekruttere Byutvikling –boligbygging: raskere, flere –miljø: transportvekst, bærekraft Borgerne –valgfrihet og kvalitet.

5 Oslo kommune Byrådet Strategier Fornye kommunen –konkurranse, valgfrihet, forenkling Forebygge(dempe utgiftsveksten) Prioritere kjerne oppgavene Byutvikling, –Fjordbyen, –kollektivpakke, –øke boligbyggingen.

6 Oslo kommune Byrådet Organisering og Fremdrift Behov for koordinerte planprosesser i regionen Byrådet leder byens interne prosess Utleggelse februar 2003 Offentlig ettersyn februar - mai 2003 Byrådets planforslag før valget Bystyret behandler planen høsten 2003

7 Oslo kommune Byrådet Hva hindrer nybygging Manglende forutsigbarhet eller langsiktig planlegging Ny Plan- og bygningslov Treg og uforutsigbar saksbehandling Manglende kommunal koordinering Manglende vilje til å investere i infrastruktur Mangel på ferdigregulerte tomter Høye tomtepriser Off. avgifter/skattesystem/overføringer stat - kommune

8 Oslo kommune Byrådet … hva hindrer nybygging Høye byggekostnader Lite nytenking Kapasitetsproblemer Manglende risikovilje Høye utlånskriterier Nabo’n

9 Oslo kommune Byrådet Mer aktiv kommunal rolle  Forutsigbarhet i overordnet planlegging, revidert plan- og bygningslov, raskere saksbehandling, prioritere bolig  Bedre kommunal koordinering av infrastruktur  Flere byggeklare tomter og bruk av tomter som innsatsfaktor  Forsøksprosjekter for å redusere byggekostnader, bedre arealutnyttelse, økologi med mer..  Aktiv bruk av husbankens tilskuddsmidler  Bruk av utbyggingsavtaler  Fokus på nybygging og utvikling av eksisterende boliger

10 Oslo kommune Byrådet Nye eiendomsvirksomheter Plan- og bygningsetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Kultur- og kontorbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF +

11 Oslo kommune Byrådet Utbyggingsavtaler Utbygger –Vei, vann, avløp, grønt… iht lovverk Kommunen –Skoler, primær helse-/sosialtjeneste Til forhandling –Grensesnitt teknisk infrastruktur –I enkelte tilfeller overordnet teknisk infrastuktur –Grøntområder –Barnehager/ikke-primære helse-/sosialtjenester

12 Oslo kommune Byrådet Kvalitet og kvantitet Boligkvalitet Europan - Økern Boligutstilling IFHP 2004 Prøveprosjekter Infill

13 Oslo kommune Byrådet Hoffsveien 10 Tomt 14.162 kvm Oslo vest - ved knutepunkt - Skøyen Byggeområde for fortetting Foreslått 29.000 kvm i 8 etg. TU 205% gir 70 boliger. Bystyret ønsker høyere utnyttelse - flere boliger Retur for begrenset høring - Til tross for innsigelser fra naboer


Laste ned ppt "40.000 nye boliger innen 2015. Oslo kommune Byrådet Det bygges mer i Oslo 2001 1.kv-02 Boligpotensiale regulerte tomter4100900 Byggesaksbehandling bolig4100800."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google