Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Helén Eliassen Hva er de strategisk viktigste forskningstemaene fremover? Helge Garåsen, 10.januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Helén Eliassen Hva er de strategisk viktigste forskningstemaene fremover? Helge Garåsen, 10.januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Helén Eliassen Hva er de strategisk viktigste forskningstemaene fremover? Helge Garåsen, 10.januar 2012

2 Utfordringene vil/skal gjenspeiles i gjeldende kommune(del)planer Men det vil også finnes fellesområder knyttet til generelle storbyutfordringer som følge av vekst, demografi, globale trender og ikke minst miljø. Det er også utfordringer knyttet til at storbyene ”skal være alt”, samt omdømmeutfordringer sett i relasjon til folks forventninger.

3 Tema 1. Storbyenes rolle som drivkraft/samfunnsutvikler lokalt, regionalt og nasjonalt.  Kommunen er en aktør ved siden av andre aktører, og kommunen har mange roller, en av dem er å være vertskap  En avklaring av de forskjellige storbyenes reelle kvaliteter er en nyttig forutsetning for at storbyene skal kunne spille en rolle som regional utvikler og gi nyttig kunnskap om beste praksis (studere roller og ansvar mellom stat, kommune, utdanningsinstitusjoner, næringslivet og andre aktører).

4  Storbyene har gjennomført analyser av verdiskapingsevne gjennom indekser bygget på SSB materiale, KOSTRA tall. Det vil framover være behov for analyser som er mer fremoverskuende enn retrospektive  Storbyene vil i framtida møte utfordringer når det gjelder produktivitet, tilgjengelighet til arbeidskraft og arbeidskraftens spesialisering Tema 2. Byenes følsomhet for konjunkturendringer.

5  F. eks. å utvikle mer kunnskap om behov og løsninger for hensiktsmessige klimatilpasninger for bygg, anlegg og infrastruktur i byene.  Positive grep samt dilemmaer og motstridende hensyn i arealbruk, transport og byutvikling (bærekraftig utvikling)  Følgene av ekstremvær Tema 3. Storbyenes miljøutfordringer.

6 Tema 4. Byenes vekst.  Prosjekt 2030 som ser spesielt på det langsiktige areal- og investeringsbehovet for den sosiale og fysiske infrastrukturen som følge av veksten i Trondheim.  Se på konsekvenser økonomisk, byutviklingsmessig, sosioøkonomisk  Belyse årsakene til at byene vokser, og hva dette betyr i nasjonalt sammenheng med hensyn til ulike former for miljøkonsekvenser (arealbruk, transport, energibruk).


Laste ned ppt "Foto: Helén Eliassen Hva er de strategisk viktigste forskningstemaene fremover? Helge Garåsen, 10.januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google