Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK Kvalitet og statistikk På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK Kvalitet og statistikk På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK Kvalitet og statistikk På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI

2 Bakgrunn Bibliotekreform 2014 St. meld. nr 23 (2008-2009); Bibliotek Opprettet prosjektet ”Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer” Delprosjekt for universitet- og høgskolebibliotek opprettet av ABM-utvikling i samarbeid med UHR B Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

3 Prosjektbeskrivelse ”Utvikle verktøy for evaluering og styring av eget bibliotek og for sammenlikning med andre bibliotek. Utgangspunktet er bibliotekets (og institusjonens) formulerte mål, evt bibliotekenes seviceerklæring og institusjonenes kvalitetssikringssystem” Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

4 Prosjektmål – delprosjekt UH-bibliotekene ”Med bakgrunn i UHR Bs forslag til indikatorer for NOKUT, komme frem til målbare indikatorer som kan si noe om bibliotekets ”kvalitet” og dets plassering i forhold til andre bibliotek det er naturlig å sammenligne seg med. Indikatorene skal også kunne brukes ved intern evaluering av biblioteket og intern organisasjonutvikling/forandring (som styringsverktøy)” Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

5 UHR Bs indikatorforslag til NOKUT 1. Faglig forankring av biblioteket 2. Faglig relevans på informasjonsressursene 3. Tilgjengelighet 4. Informasjonskompetanse (angår både moderinstitusjon og bibliotek) 5. Informasjonskompetanse (involvering av biblioteket) 6. Biblioteket som læringsarena 7. Service og kompetanse Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

6 Gruppens sammensetning Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010 Else-Margrethe Bredland, Universitetet i Agder Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Sølvi Løchen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ingvild Monsen, Høgskolen i Bergen Heidi Bodal, Høgskolen i Østfold Astrid Sandnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane Inger Seterås, Norges Handelshøyskole Britt Elise Hjortnes Wold/Magni Melvær, Høgskolen i Hedmark Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Erlend Ra, ABM -utvikling Torill Redse, ABM-utvikling (leder)

7 Prosess frem til endelig forslag Utarbeide et forslag på bakgrunn av kriterier fra NOKUT Forslag sendt ut - med tilhørende blogg og oppfordring om tilbakemelding Revidering Høringsrunde Gjennomgang av høringssvar Testing parallelt Ny revidering Endelig forslag Forslaget til kjerneindikatorer behandles og godkjennes i UHR B Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

8 Presentasjoner Blogg UHRB IFLA 2009 satellite preconference; 8th Northumbria International Conference on Performance and Information Services, Firenze 2009  Paper: Løchen, Sølvi, Else-Margrethe Bredland og Bente Saxrud. 2009. Counting makes sense. National indicators for norwegian libraries Høring 72. norske bibliotekmøte – Hamar 2010 Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

9 Resultatindikator Resultatindikatorer er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes i styringen av institusjonen på ulike nivåer. Resultatindikatorer måler eller beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad institusjonen når sine overordnete mål i en gitt periode (En veileder for mål- og resultatstyring i universitet- og høgskolesektoren; 2007) Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

10 Utfordringer Utarbeide indikatorer  som sier noe om det de faktisk skal si noe om  som er relevante for det vi vil vite noe om  som sier noe om satsingen bibliotekene gjør Finne tall som  er målbare for alle typer bibliotek  som defineres likt  er lett tilgjengelig Ikke minst: finne indikatorer som gruppen kunne bli enige om Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

11 Hvor kommer indikatorene fra? ISO ISO 11620 (2008). Information and documentation – Library performance indicators, 2ed., International Organization for Standardization, Geneva ISO 2789 (2006) Information and documentation – International library statistics, 4 th ed., International Organization for Standardization, Geneva ISO/DTR 28118 (2008): Quality – Statistics and performance evaluation: Information and documentation –Performance indicators for national libraries IFLA Poll, Roswitha og Peter te Boekhorst (2007). Measuring quality: Performance measurement in libraries. München, IFLA Publications 127. Andre Pors, Niels Ole (2007). Strategi, værdi og kvalitet. [København], Danmarks Bibliotekforening. ABM-U Prosjektgruppen Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

12 Første forslag/utkast 28 indikatorer fordelt på: A. Ressurser/tilgang/infrastruktur/utvikling 12 forslag B. Bruk 9 forslag C. Økonomi 7 forslag Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

13 Hva består indikatoren av? Tittel Mål Formel Metode Bemerkninger til metode Intern styring Datakilde Kilde Brukes sammen med Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

14 Høring Blogg 30.mars -4.mai 2009  Få tilbakemeldinger Høring 12. august – 1. november 2009  19 høringssvar  Mange tilbakemeldinger  Nye forslag Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

15 Testingen Hva hadde vi spesielt fokus på?  Målet  Formelen  Kildene  Bemerkningene Utfordringer:  Tall som ikke fantes…  Manuelle tellinger  Fornuftig å sammenlikne??  Signifikans Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

16 Forslag etter testing og høring A. Ressurser/Tilgang/Infrastruktur/Utvikling 1. Antall åpningstimer med betjening 2. Antall brukere per årsverk 3. Andel av primærmålgruppen som er aktive brukere av BIBSYS 4. Antall brukere per arbeidsplass 5. Antall utlån i forhold til antall bind i samlingen 6. Andelen av totalt utlån som kommer fra egen samling 7. Andelen av rapporterte vitenskapelige publikasjoner deponert i institusjonens åpne arkiv (Open Access) 8. Andelen av bibliotekansattes arbeidstid brukt på elektronisk publisering 9. Tid brukt på organisert undervisning 10. Tid brukt på avtalt veiledning 11. Tid brukt på kompetanseutvikling Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

17 Forslag etter testing og høring B. Bruk 1. Brukertilfredshet 2. Bruk av bibliotekets innkjøpte digitale samlinger: nedlastede dokumenter 3. Bruk av bibliotekets samlinger: utlån + nedlastede dokumenter 4. Utlån til eksterne bibliotekbrukere 5. Antall fysiske besøk per person i primærmålgruppen 6. Bruk av arbeidsplasser 7. Bruk av bibliotekets samlinger i skriftlige oppgaver Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

18 Forslag etter testing og høring C. Økonomi 1. Andelen av institusjonens utgifter brukt på lønn og innkjøp/tilgang i biblioteket 2. Utgifter til innkjøp/tilgang per person i primærmålgruppen 3. Utgifter per utlån/nedlastede dokument 4. Andelen av lønns- og medieutgifter brukt på medieinnkjøp/tilgang 5. Andelen av utgifter til medieinnkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser 6. Utgifter til medieinnkjøp/tilgang per ansatt i vitenskapelig stilling Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

19 Forslag til UHR B: Basisindikatorer egnet for sammenlikning Ressurser/Tilgang/Infrastruktur A2: Antall brukere per årsverk A6: Andelen av totalt utlån som kommer fra egen samling A9: Tid brukt på organisert undervisning Bruk B1: Brukertilfredshet B3: Bruk av bibliotekets samlinger: utlån + nedlastede dokumenter Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

20 Basisindikatorer egnet for sammenlikning forts Økonomi C1: Andelen av institusjonens utgifter brukt på lønn og medieinnkjøp/tilgang i biblioteket C2: Utgifter til medieinnkjøp/tilgang per person i primærmålgruppen C6: Andelen av utgifter til mediekjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010

21 Videre? Sendes i trykken etter påske Videre prosess foreløpig uklar Lykke til med beregningene! Det 72. norske bibliotekmøte - Hamar 18. mars 2010


Laste ned ppt "NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK Kvalitet og statistikk På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google