Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med bruk av videokonferanse i Helse Stavanger, Psykiatrisk klinikk Berit Lode Helland, opplæringskonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med bruk av videokonferanse i Helse Stavanger, Psykiatrisk klinikk Berit Lode Helland, opplæringskonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med bruk av videokonferanse i Helse Stavanger, Psykiatrisk klinikk Berit Lode Helland, opplæringskonsulent

2 Utstyr/muligheter for videokonferanse i Psykiatrisk klinikk, SUS I Stavanger: Møterom med videokonferanseutstyr –siden 1996, plass til ca 10 møtedeltakere, dokumentkamera men ikke prosjektor/PC tilgjengelig Auditorium med videokonferanseutstyr –siden høsten 2004, 70 plasser, prosjektor/PC, video og (snart) dokumentkamera

3 Utstyr/muligheter for videokonferanse i Psykiatrisk klinikk, SUS I Egersund, Strand og på Klokkergarden: Møterom med videokonferanseutstyr Finnes i tillegg videokonferanserom på somatiske avdelinger i SUS

4 Hvordan har videokonferanser blitt brukt til nå i Psykiatrisk klinikk? Møtevirksomhet, både med interne deltakere og eksterne deltakere Veiledning - (Utdanning i kunnskapsbasert familiearbeid blant annet) Undervisning - både internt i klinikken samt deltakelse i eksterne program hvor vi har vært både ”mottakere” og bidragsytere

5 Hvordan har videokonferanseutstyret blitt brukt….. forts. Undervisning - samarbeid med eksterne partnere eksempler: –Flerpartskonferanse i psykiatri for tverrfaglig helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten, samarbeidsprosjekt med Blakstad og Åsgård - både bidragsytere og mottakere –Fordypningsseminar v/Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri som deltakere –Enkeltforelesninger

6 Undervisning internt i klinikken: –Kurs, konferanser, seminarer –Ukentlig undervisning - innføring av elektronisk pasientjournal DIPS Hvordan har videokonferanseutstyret blitt brukt….. forts.

7 Hvilke muligheter har vi fremover? Ta mulighetene i bruk i enda større grad internt i klinikken. Dette fordrer blant annet: –at det i enda større grad tas med i planlegging av møte- /undervisningsvirksomhet på alle nivå i klinikken –at vi har teknisk utstyr i alle ledd som fungerer tilfredsstillende (samt teknisk personell tilgjengelig når ting skjer…) –bedre kunnskap om de tekniske mulighetene både blant kursholdere/forelesere og oss andre

8 Hvilke muligheter har vi fremover? forts. Fortsette å delta i samarbeidsprosjekter med eksterne samarbeidspartnere - må skaffe oss enda bedre oversikt over de tilbud som finnes Bruke videokonferanser som et av midlene til å opprettholde faglige nettverk på tvers i organisasjonen når enhetene nå blir mer selvstendige, og etter hvert også geografisk atskilt Kompetansenettverk internt i klinikken og i Helse Vest Kommunehelsetjenesten etc…...

9 Utfordringer: Tekniske problemer!!!

10 Utfordringer: Skepsis blant brukere og forelesere…. Fleksible, tekniske løsninger som er med på å fremme dialog mellom deltakerne Brukervennlige tekniske løsninger Økonomi!


Laste ned ppt "Erfaringer med bruk av videokonferanse i Helse Stavanger, Psykiatrisk klinikk Berit Lode Helland, opplæringskonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google