Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk skogbruk - Hvordan unngå at Norge etter oljen, blir som Finland etter Nokia? Chr. A. Smedshaug Mange mener det går bra i Norge – men hva om det er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk skogbruk - Hvordan unngå at Norge etter oljen, blir som Finland etter Nokia? Chr. A. Smedshaug Mange mener det går bra i Norge – men hva om det er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk skogbruk - Hvordan unngå at Norge etter oljen, blir som Finland etter Nokia?
Chr. A. Smedshaug Mange mener det går bra i Norge – men hva om det er et for optimistisk scenario?

2 BNP - Norden og Tyskland

3

4 Økonomiens utfordringer

5 Hva om klima, industri og landbruk er i et skjebnefellesskap?
Lykkes man ikke med å koble klima med biologisk produksjon og framtidsrettet industri så ryker velstanden Hvilke land vil lykkes best? Hvordan lage framtidens produksjon? Skogbrukets rolle

6 Klimapanelets siste rapport

7 Potensial Tre – bygg Bioenergi Drivstoff Papp - papir Trekjemi
Vanilin – lignin – viskose – plast - ?? Fôr? Grunneierressurser Vindkraft, jordvarme, sol ++ AREAL – KLIMA - FOTOSYNTESE

8

9 Hva om norsk økonomi ser slik ut?
Kan du kort beskrive skatteregimet for Olje? Også Skipsfart har gunstige ordninger? 0 skatt - + tonnasjeavgift Bygg og anlegg nyter også godt av skatteordninger? Eiendomsinvesteringer er mer skattegunstig enn noe annet. I tillegg er det skattefritak ved salg -- Hva tror du om stabiliteten i systemet? Finanstilsynet advarte så sent som i går om gjeldsoppbyggingen i norske husholdninger. Gkelder øker fremdeles raskere enn lønn

10 Denne mannen har gikk begrepet spleiselag et nytt innhold
Denne mannen har gikk begrepet spleiselag et nytt innhold. Det er nå åpenbart at hele regningen som skulle dekke kravet til ny egenkapital går til kundene. Men vi bør minne hverandre på at en lønnsom produksjonsøkonomi er en forutsetning også for finansnæringen. Vi lever ikke av finansøkonomi. Bankene har ikke fokus på realøkonomien. Bankene er mest opptatt av de produktene de selv tjener mest på. Det er nok å minne om Rødeggensaken. Det går galt når fokus er feil. Bankene budskap i finanskrisen – var at det var avgjørende at det var de som skulle reddes – så skulle de redde realøkonomien. Etter dette har gjeldsnivået økt med nærmere 40 prosent

11 Hva om rederne har greid seg best?
NIS er en av verdens største registre Rederne er like sterke som etter krigen Nå de rikeste i Norge Det har ikke kommet av seg selv. Men av en aktiv næringspolitikk 0-skatt Nettolønnsordning Teknologiløsninger Utviklingsstøtte

12 Utviklingen av det norske lønnsnivået har vært en betydelig utfordring.
Det er oljelønningene som har vært lønnsdrivende. Produktiviteten har vært fallende gjennom mange år Vi ser stadig at industrivirksomhet om ikke greier dette lønnspresset flagger ut. Dette har delt industrien i 2. Du er enten innenfor eller utenfor olje

13 Skogbruksindustrien 2005 Union 2009 Follum 2013 Tofte Fabrikk
Total forbruk Borregaard 1000 Norske skog Saugbrugs 700 Norske skog Skogn 900 Vafoss 100 Hellefoss 110 Forestia Braskeriedfoss 450 Huntonit 90 Rygene 80 Hunton Arbor 75 Totalt 4 850 2005 Union 2009 Follum 2013 Tofte Fabrikk Total forbruk Tofte 1900 Norske Skog Follum 430 Norske skog Union 280 Peterson Moss 800 Forestia Kvam 60 Norske Skog Skogn Maskinstengning 225 Totalt 3695

14 Høyteknologiske og lønnsomme bedrifter blir kjøpt opp av eiere utenfor Norge
Det vi kan være sikre på er at forskningsavdelingen lar de ligge i Norge.

15 Motorveibløffen Næringslivet Pendlere, daglig forflytning Helgekjøring
Hva med: Eierskapspolitikk Industripolitikk Skattepolitikk Konkurranse med olje- og eiendom? Bilen har bidratt til at byer og handel har skilt lag. 34 % av norsk handel skjer nå fra kjøpesentere. Norge er et land mad mange kjøpesentere Bysentraene forvitrer Det samme gjør mye av den innenlandske produksjonsøkonomien Internetthandlen øker kraftig. Vi er opptatt av nye veier – men man kan snart si det som er sagt av Norsk Form – vi bygger veier til og fra ingenmannsland Tønsberg nr 36 av 44 regioner. Nedre Glomma 38 av 44 regioner

16 Industrinedgang også sentralt
-23 % -20%

17 Sysselsetting trelast og papir

18

19 Omseting industrigrener
13 mrd gir 130 mrd i omsetning i jordbruket Skogbrukets 45 mrd kunne vært ??? 65 mrd eller mer Fiskeriindustrien har mistet 30 % av arbeidsplassene til tross for dobling av eksportverdi

20 Grenene av næringsmiddelindustri

21 Endring i sysselsetting

22 Primærnæringer og annen industri

23 «Generalene kjemper alltid forrige krig»

24 Næringspolitikk Industristrategi Infrastruktur Skatt Forskning
Naturvitenskapelig utdanning Teknologi Eierskap Klima Fornybar energi Drivstoff Automatisering Dyr og kompetent arb.kraft Smart grid Effektsikkerhet Skogbrukets rolle Jernbane Utnytte sjøen Stamveiene er stort sett gode nok – noe bedre kommune og fylkesveier Man må møte fremtiden offensivt. Verken demokrati eller veldferdsstat er naturgitte ordninger. Selv verdens best finansierte velferdsstat kan overbelastes Professor Stein Ringen minner oss om at et demokrati forutsetter en beslutsom og sterk stat. Skatt virker..

25 Fra Nederlandsk* til norsk syke?
Råvareboom som gir Sterk valuta Høy import og lav eksport av annet enn olje Lønnsvekst langt utover det annen virksomhet tåler Industridød og ensidig råvarerettet næringsliv Feilfordeling av kapital Vanskelig kapitaltilgang for annet enn råvaresektoren Bobler i uproduktive sektorer Forgjelding * Begrep fra The Economist i 1977, for å beskrive Nederlands utvikling etter gassfunn i 1959

26


Laste ned ppt "Norsk skogbruk - Hvordan unngå at Norge etter oljen, blir som Finland etter Nokia? Chr. A. Smedshaug Mange mener det går bra i Norge – men hva om det er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google