Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 FORBEREDELSE TIL DIALOG KULTUR – HELSE som satsingsområdeKULTUR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 FORBEREDELSE TIL DIALOG KULTUR – HELSE som satsingsområdeKULTUR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 FORBEREDELSE TIL DIALOG KULTUR – HELSE som satsingsområdeKULTUR – HELSE som satsingsområde Kapitalkostnadene – ulike avdragstiderKapitalkostnadene – ulike avdragstider Bruk av EIENDOMSSKATTBruk av EIENDOMSSKATT Større INVESTERINGSOPPGAVERStørre INVESTERINGSOPPGAVER GRUPPEARBEID/DIALOGGRUPPEARBEID/DIALOG

2 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 2 KAP.KOSTNADER MED ULIKE AVDRAGSTIDER Kunsten blir å budsjettere romslig, og benytte differansen mellom f.eks 20 og 25 til vedlikehold.

3 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 3 BRUK AV EIENDOMSSKATTEN ALT. I Regnskap Budsjett Økonomiplan 2007 – 2010 200520062007200820092010 Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰)4,5‰3,5‰2,5‰1,5‰0‰ Mill. kr.23,727,621,515,49,20 BRUK: Drift (ekskl. tilskudd IV)2,43,9(Eff 3,9)(Eff 5,3)(Eff15,5) Nedbet. av akkumulert undersk.18,821,20000 Avsetning driftsmargin012000 Næringsutvikling – Tilskudd IV2,5 Styrking av humankapitalen02334 Styrking realkap (veger, bygn.)05799 Egenkap. inv./nedbet. gjeld002,900 Lånegjeld ekskl. selvkostkap.393428???? Avdrag (ekskl selvkostkap.)10,112,0???? FORUTSETNING:- Nedtrapping av eiendomsskatt til 0 ‰ 2010 - Benyttes ikke til drift - Krav til oppbygging av driftsmargin - Støtte til næringsutvikling opprettholdes

4 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 4 BRUK AV EIENDOMSSKATTEN ALT. II FORUTSETNING:- Eiendomsskatten samme nivå som 2006 - Krav til oppbygging av driftsmargin - Benyttes ikke til drift - Støtte til næringsutvikling opprettholdes Regnskap BudsjettØkonomiplan 2007 – 2010 200520062007200820092010 Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰)4,5‰ Mill. kr.23,727,6 BRUK: Drift (ekskl. tilskudd IV)2,43,9 Nedbet. av akkumulert undersk.18,821,20000 Avsetning driftsmargin012000 Næringsutvikling – Tilskudd IV2,5 Styrking av humankapitalen02334 Styrking realkap (veger, bygn.)05799 Egenkap. inv./nedbet. gjeld06,115,113,112,1 Lånegjeld ekskl. selvkostkap.393428???? Avdrag (ekskl selvkostkap.)10,112,0????

5 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 5 BRUK AV EIENDOMSSKATTEN ALT. III FORUTSETNING:- Eiendomsskatten på samme nivå som 2006 - Krav til oppbygging av driftsmargin - Benyttes til styrking av drift - Støtte til næringsutvikling opprettholdes Regnskap BudsjettØkonomiplan 2007 – 2010 200520062007200820092010 Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰)4,5‰ Mill. kr.23,727,6 BRUK: Drift (ekskl. tilskudd IV)2,43,911,115,113,112,1 Nedbet. av akkumulert undersk.18,821,20000 Avsetning driftsmargin012000 Næringsutvikling – Tilskudd IV2,5 Styrking av humankapitalen002334 Styrking realkap (veger, bygn.)005799 Egenkap. inv./nedbet. gjeld000000 Lånegjeld ekskl. selvkostkap.393428???? Avdrag (ekskl selvkostkap.)10,112,0????

6 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 6 STØRRE INVESTERINGSTILTAK UTBYGGING/REHABILITERING AV SKOLEBYGNINGER OG UTEAREAL – 100 MILL. KR.?UTBYGGING/REHABILITERING AV SKOLEBYGNINGER OG UTEAREAL – 100 MILL. KR.? SVØMMEHALL – 30 MILL. KR.?SVØMMEHALL – 30 MILL. KR.? MILJØTILTAK/INFRASTRUKTURTILTAK – SENTRUM /ANDRE TETTSTEDERMILJØTILTAK/INFRASTRUKTURTILTAK – SENTRUM /ANDRE TETTSTEDER LEVANGER 2020 – OPPFØLGING AV FORSLAG TIL TILTAKLEVANGER 2020 – OPPFØLGING AV FORSLAG TIL TILTAK ANDRE ”ENHETSSPESIFIKKE” TILTAKANDRE ”ENHETSSPESIFIKKE” TILTAK

7 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 7 GRUPPEOPPGAVER A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT hvordan kommunen fortsatt kan være en foregangskommune:  Med bakgrunn i tiltak innenfor den enkelte enhet (enhetslederne presenter sine tanker om tiltak innen enhetene)  Forslag til større sektorovergripende tiltak i kommunen B.INVESTERINGSBEHOV - Drøft  nødvendige investeringstiltak i økonomiplanperioden – større investerings, jfr. liste og mer enhetsspesifikke investeringsbehov (enhetslederne presenter sine ”spesifikke” investeringsbehov)  nivå på vår totalgjeld i forhold til dagens nivå  om eiendomsskatten skal brukes for regulering av nivå totalgjeld (nedbetaling av gjeld/egenandel investeringer)


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 FORBEREDELSE TIL DIALOG KULTUR – HELSE som satsingsområdeKULTUR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google