Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotek i forandring Oppsummert spørreundersøkelse Gjennomført i desember 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotek i forandring Oppsummert spørreundersøkelse Gjennomført i desember 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotek i forandring Oppsummert spørreundersøkelse Gjennomført i desember 2010

2 Bibliotek på nett De aller fleste bibliotekene er på nett. Nettjenester pr i dag er i hovedsak søk i bibliotekets baser og brukernes muligheter til å administrere egne lån. Nær 40 % av bibliotekene har tatt i bruk sosiale medier. Bibl.personalet aktiv som skribenter og publisister. Kun 5 av 24 ( 21 % ) hadde lagt ut Samsøk på nett Nettsider i liten grad oppdatert Nær 40 % av bibliotekene tilbyr ikke Felles lånekort Umiddelbare utfordringer : Kompetanse / Aktualitet / Utvide brukernes tilgang av nettbaserte kilder / Samsøk.

3 Bibliotekrommet / Biblioteket som møteplass. Trådløst nettverk i 70 % av bibliotekene Lokalene er best tilrettelagt for barn/voksne ( 75 % ). Minst for de unge og for eldre ( 50 %). Hvert 4. bibliotek ikke universell utforming Hvert 3. hovedbibl. i komb. med skole. 7 bibliotek i Rådhus / 4 bibliotek i Kulturhus. Noe trangbodd ………. Mer åpne og tilgjengelige bibliotek. Positiv trend.

4 Bibliotek, tjenester og utvikling. De fleste bibl.sjefer ( 80 – 90 %) oppfatter at de er dyktige på formidling av litteratur. God på film ( 60 %) Utfordringene ligger i forhold til spill, musikk og elektroniske tidsskrift. Unisont bekreftende på betydningen av formidling. Godt selvbilde på formidlerkompetanse ( 63 %). Men – stadig behov for kompetanseheving. Stort behov for digitalisering av samlinger ( 60 % ) Samarbeidspartnere i kommunen : Frivillighetssentral / Hjemmetjeneste / Helsestasjoner / Servicekontor / Bygdekontor og ….skolene.

5 Bibliotek, tjenester og utvikling. Tjenester utover de tradisjonelle : Bokuker på skolen /foreldremøter / seniorsurfdager / Bibl.filial i barnehage / tilgjengelig bygdearkiv / lesesirkel for fremmed- språklige / skolebarn leser for førskolebarn. Ikke-utlånstilbud: Aviser/ tidsskrifter, lekselesing og tilgang til nettressurser. Benytter trad. Markedsføringskanaler. ( annonser i lokal presse / komm. hjemmeside ) I liten grad tatt i bruk sosiale medier.

6 Bibliotek, tjenester og utvikling. Føringer for framtidig bibliotekutvikling : Økt kompetanse / Økt bemanning / Økt synlighet / Økte budsjettrammer. Brukerne kommer til biblioteket fordi biblioteket : –Har god service –Er brukervennlig –Er tilgjengelig –Er kompetent –Er aktuell


Laste ned ppt "Bibliotek i forandring Oppsummert spørreundersøkelse Gjennomført i desember 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google