Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intellektuell kapital og nettverk Dag 2 1. økt Bedriftsetablering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intellektuell kapital og nettverk Dag 2 1. økt Bedriftsetablering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intellektuell kapital og nettverk Dag 2 1. økt Bedriftsetablering

2 Hva er intellektuell kapital? 1 Wallman: Ikke bare mennesker med tilhørende hjernekapasitet - men også merkenavn og varemerker - faktisk aktiva som i dag blir vurdert til 0 i balansen Andre tar med verdien av teknologiledelse, opplæringstiltak - til og med responstid i forhold til kunder W. Davidow: Momentum i form av markedsposisjon, kundelojalitet og kvalitet

3 Hva er intellektuell kapital? 2 H. Thomas Johnson: Intellektuell kapital ligger skjult i det tekniske regnskapsbegrepet Goodwill - men i tillegg er det innarbeidet mer enn uvanlige, men reelle aktiva som eksempelvis verdien av et varemerke. Dette tillegget ser utover og mot verdier og egenskaper som for eksempel en organisasjons evne til å lære og å endre seg

4 Hva er intellektuell kapital? 3 Lars Kolin (MD Oticon Holding AS): Hele vårt regnskapssystem, alle regler fra regjering og børs, alle ressurser; alt er fokusert på bokført egenkapital, som er stokk dumt, fordi vår verdien av vår intellektuelle kapital, 2 mrd. danske kroner, er 5 ganger så høy som vår bokførte egenkapital

5 Hva er intellektuell kapital? 4 Gary Hamel (London School of Business): Fixed assets prove to be less fixed than we think on closer inspection. An asset is really only a perception of an opportunity about which a majority of people have agreed. Morgan Stanley’s World Index: The average value of companies on the world’s stock exchange is two times book value.

6 Hva er intellektuell kapital? 5 Intellektuell kapital = kunnskapskapital = ikke-finansielle aktiva = immaterielle aktiva = skjulte aktiva = usynlige aktiva = midler for å nå mål

7 Hva er intellektuell kapital? 6 Hvordan kan man måle og rapportere den intellektuelle kapital i et foretak? Artikkel i Fortune i oktober 1994: “Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital” Skandia offentliggjorde, som verdens første selskap, sitt årsoppgjør for sin intellektuelle kapital, som et tillegg til det ordinære regnskapet, i mai 1995.

8 Skandia’s IK modell 1 Et selskaps evne til å skape verdier og de tilhørende suksessfaktorene er innbakt i hvordan man forfølger en visjon og de tilhørende strategiske valg

9 Skandias IK-modell 2 Suksessfaktorene er fire tydelige områder som må fokuseres: –Finans –Kunder –Prosesser –Fornyelser og utvikling Og i tillegg et område som er alment delt: –Human

10 Skandias IK-modell 3 Skandia skapte en ny, dynamisk og holistisk modell for rapportering av IK. Modellen fikk navnet Navigator Bjørn Wolrath: Måling og rapportering av IK er en viktig milepæl i skiftet fra den industrielle æra til kunnskapsøkonomien......gir mer systematisk beskrivelse av selskapets evne og potensiale til å omforme IK til finansiell kapital

11 Fortsettelsen etter Skandia Etter Skandia fulgte Dow Chemical, Hughes Aircraft, Canadian Imperial Bank of Commerce, Posco, Ernst & Young og Arthur Andersen. Symposium i Washington D.C. i 1996 I løpet av 3 år skjer det en evolusjon i måten å tenke på; fra det å identifisere de komponentene IK bygger på til en forståelse av den dynamiske samhandlingen mellom disse

12 Ikke-fysiske aktiva Intellektuell eiendom Prosess- kapital Innovasjons- kapital Kundekapital Strukturell kapital Human kapital Intellektuell kapital Finansiell kapital Markeds- verdi Organisasjon SKANDIA’S verdiskjema

13 KompetanseHoldninger Intellektuell oppmerksomhet og handlingsevne Human kapital

14 Kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Eksempel på indikatorer: –Prosentandel med høyere utdanning –kunnskaper og ferdigheter innen IT –Antall timer opplæring pr ansatt –Gjennomsnittlig ansettelsestid

15 Holdninger Motivasjon –evne til å nå strategiske mål –evne til å reise seg etter et fall –evne til å skape en tenkt framtid Atferd –kontakt og aktivitet (contactivity) –korrekt atferd i strategisk perspektiv Oppførsel –atferd i etisk perspektiv

16 Holdninger Indikatorer –Antall timer brukt etter gjennomførte prosjekter og/eller oppdrag for å gjennomgå dem –Antall timer brukt av ledere for å forklare og gjennomgå strategier og handlinger –Lederskapsindeks –Motivasjonsindeks

17 Intellektuell oppmerksomhet og handledyktighet Innovasjon Imitasjon Tilpasning Konkretisering (Packaging - gjøre en ide om til et produkt eller en tjeneste) Eksempler på indikatorer: –kostnadsreduksjoner som følge av forslag –nye løsninger/produkter/prosesser som foreslås –Indeks for variasjonsbredde for ansattes bakgrunn –Indeks for diversifisering av selskapet

18 RelasjonerOrganisasjon Fornyelse og utvikling Struktur kapital

19 Relasjoner Kunder Andre interessenter Aksjonærer Allianse- partnere Leverandører

20 Relasjoner Eksempler på indikatorer: –Prosent leverandør/kunde forhold som selskapet svarer for –Relasjonens varighet –Indeks for partner tilfredshet –Kundelojalitet

21 Organisasjon Infrastruktur Kultur Prosesser

22 Organisasjon Eksempel på indikatorer –Administrative kostnader i forhold til totale inntekter –inntekter fra patenter –Prosesser som er gjennomført med nullfeil –syklus/prosess tid

23 Finansiell kapital Human kapital Strukturell kapital Kapitalflyt Intellektuell kapital

24 Holdninger Intellektuell oppmerksomhet og handlingsevne Fornyelse og utvikling RelasjonerOrganisasjon Human kapital Strukturell kapital Intellektuell kapital Finansiell kapital Totalverdi Kompetanse


Laste ned ppt "Intellektuell kapital og nettverk Dag 2 1. økt Bedriftsetablering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google