Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettigheter og retningslinjer for rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettigheter og retningslinjer for rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettigheter og retningslinjer for rehabilitering
Seniorrådgiver Rune Tjøsvoll Helsetilsynet i Hordaland

2 Utgangspunkt: Alle pasienter har rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp (prl § 2-1)

3 Behov for og ønske om LAR er et spørsmål om rett til nødvendig helsehjelp etter prl § 2-1
Dagens rundskriv og retningslinjer for LAR: Rundskriv I-5/2003 fra HOD om inntakskriterier Rundskriv I-33/2001 fra HOD om LAR Rundskriv I-35/2000 fra HOD om retningslinjer for LAR Rundskriv IK-1/2008 fra Sthtil om valg av legemidler i LAR Rundskriv IK-15/2000 fra Sthtil om utlevering/forskrivning av legemidler Rundskriv IK-24/2000 fra Sthtil om utlevering/forskrivning av legemidler Anbefaling av buprenorfinpreparat (Subutex/Suboxone) i LAR fra SHdir Nasjonal faglig retningslinje for medikamentell behandling og rehabilitering av opiatavhengige (ikke ferdig – foreligger et utkast pr. dd) fra SHdir

4 Subutex eller Suboxone ?
Buprenorfinpreparat (Subutex eller Suboxone) er anbefalt førstevalg i LAR Med mindre pasienten er gravid bør Suboxone være et førstevalg Pasientene skal ha en reell medvirkningsrett ved valg av legemiddel i LAR Pasientenes ønsker og behov skal høres og vektlegges Stabile rusfrie pasienter bør kunne beholde Subutex, med mindre det mistenkes videresalg eller misbruk av dette medikamentet. Valg av legemiddel er ikke fritt. Det er forskrivende lege som i utgangspunktet er ansvarlig og som må vurdere hvilket legemiddel som er forsvarlig og best egnet. Avgjørelser om valg av legemiddel i LAR kan påklages. Først til ansvarlig LAR-enhet, dernest til Helsetilsynet i fylket


Laste ned ppt "Rettigheter og retningslinjer for rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google