Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prestasjonsorienterte avlønningsformer - status og utfordringer Norsk Arbeidslivsforum 27.03.08 Mona Bråten, Fafo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prestasjonsorienterte avlønningsformer - status og utfordringer Norsk Arbeidslivsforum 27.03.08 Mona Bråten, Fafo."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prestasjonsorienterte avlønningsformer - status og utfordringer Norsk Arbeidslivsforum 27.03.08 Mona Bråten, Fafo

2 Disposisjon Prestasjonsorienterte avlønningsformer – et begrep som rommer mange former for (variabel) lønnsfastsettelse:  bonus, akkord, provisjon, individuell lønnsfastsettelse/ personvurderinger.  Innsats- og/eller resultatbasert.  Individ og/eller gruppe.  Pay-mix.  Utbredelse og omfang (SSB:levekår og ABU 2003)  Utfordringer for arbeidsgiver og arbeidstaker (erfaringer fra casestudier) 2

3 Utvikling i andel med prestasjonsorientert lønn (bonus, akkord, provisjon). Privat sektor 3

4 Lønnssystem ulike yrkesgrupper, privat sektor. LKU 2006 4

5 Prestasjonsorientert lønn. Arbeidstakere med tariffavtale/individuell avtale. Privat sektor 5

6 Prestasjonsorientert lønn. Kvinner og menn. Privat sektor 6

7 Hvor stor andel av lønna er bonus, provisjon eller akkordtillegg? 7

8 Andel bedrifter der ansatte i hovedyrkesgruppen får lønn i form av… 8

9 9 Lønnsbestemmelser i tariffavtalene  Normallønnsavtaler (operatøravtaler)  Minstelønnsavtaler (operatør- og funksjonæravtaler)  Rammeavtaler for individuell lønnsfastsettelse (funksjonæravtaler)  Åpninger for å inngå lokale særavtaler, lønnssystem kan ”skreddersys” til virksomhetens behov

10 Personvurderinger kan være uheldig for arbeidsmiljøet ”Det går slik på folkemunne her veit du – trynetillegget kaller vi det når du går inn og får de der poenga” (TrioVing 1997, montør) Prestasjonslønnssystemet må være tilpasset yrkesgruppen, arbeidsoppgavene og organisasjonskulturen. 10

11 11 Noen utfordringer knyttet til bruk av prestasjonslønn lønn – arbeidsgiversiden.  Å sette fokus på lønnspolitikken som del av personalpolitikken.  Å utvikle kriterier for bonus og individuelle lønnsvurderinger som er enkle å kommunisere, og som oppleves som oppnåelige.  Å utvikle systemer for individuelle lønnsvurderinger som sikrer ansatte likebehandling i lønnsfastsettelsen (for eksempel lønnssamtaler/vurderingssamtaler)  Å sikre at mellomlederne har nødvendig tid og kompetanse til å vurdere og fastsette lønn til den enkelte. Transaksjonskostnadene blir ofte undervurdert.  Å vinne tillitt blant ansattes organisasjoner i arbeidet knyttet til lønnsfastsettelsen, og i forhold til de årlige lønnsforhandlingene.  Individuelle lønnsvurderinger og hensynet til personvernet.

12 12 Noen utfordringer knyttet til prestasjonslønn – arbeidstakersiden.  Å sikre fortsatt innflytelse i lønnsfastsettelsen lokalt ved økt bruk av prestasjonslønn, både på gruppe- og individnivå.  Å styrke lokale ledd, tilføre lokale tillitsvalgte kunnskap om forhandlinger og redskaper for å følge med i lønnsutviklingen til egne medlemmer  Å sikre kontinuitet og kompetanseoverføring i tillitsvalgtarbeidet  Å sikre kompetanseoverføring/erfaringsutveksling på tvers av bedrifter  Å opprettholde/øke organisasjonsgraden


Laste ned ppt "1 Prestasjonsorienterte avlønningsformer - status og utfordringer Norsk Arbeidslivsforum 27.03.08 Mona Bråten, Fafo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google