Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er de eldre? ”Øynene som ser” ”Øynene som ser”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er de eldre? ”Øynene som ser” ”Øynene som ser”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er de eldre? ”Øynene som ser” ”Øynene som ser”

2 Holdninger og aldring

3

4 Bestemødre har veldig store behåer. De er så store at jeg får hele rumpa og to knær inn i den ene rundingen. I den andre kan broren min sitte. På mormor er liksom puppene dobbelt så synlige. Det er fordi de har melket så mange familiemedlemmer. En bestemor er en som hele slekten har kommet ut gjennom. Da er det ikke så rart om hun blir litt slaskete i skinnet. Holdninger til aldring og eldre

5 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem –Et sykehjem er et sted der alt er skrøpelig. Kommoden også. Vidar 5år –På sykehjemmet lukter det middag i korridorene og Gud i krokene. Siril 7år –Et sykehjem er et sted der man oppbevarer gamle folk og truer dem til å bo på rom med noen de ikke liker. De får medisiner og kjøttkaker, og hver lørdag får de formkake med rosiner i. Lene 5år –Et sykehjem er en slags kennel for gamle folk. Familien kan sette bort de gamle hvis de skal på ferie eller hvis de vil være i fred. Men det er ikke båndtvang der. Preben 6år

6 Gamle folk kan ikke lenger få barn fordi de har tørket opp innvendig, og babyer må jo ha vann mens de gror. Heldigvis, sier nå jeg, for ellers kunne man jo risikere at besteforeldrene fikk massevis av onkler og tanter som kanskje ble yngre og yngre.

7 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Holdninger er verdier og normer som synliggjøres i vår adferd! Vi har kjente (bevisste) og ukjente (ubevisste ) holdninger. Kirsti Solheim http://www.youtube.com/watch?v=AZbg63Cj2ko Hva er en holdning?

8 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Produktivitet Effektivitet Ungdom og skjønnhet Aktivitet Framtid Verdier i samfunnet

9

10 Idealet

11 Hvem er de eldre? ”Egen opplevelse” opplevelse” ”Aldring og alderdom er en erfaringsbasert tilstand” (Kirkevold s.23)

12 Èn gruppe eldre?

13 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem SteinHusebø Ethvert samfunn som rangerer mennesker i forhold til alder, kjønn, og etnisk bakgrunn, bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Hvordan vi som profesjonelle og private behandler våre svake gamle henger sammen med de enkelte rolleinnehaveres og samfunnets menneskesyn. Når en person med svekkelse blir til svekling krenker vi de gamles verdighet. Forholdet mellom ”hjelper” og ”mottaker” må baseres på grunnleggende respekt og likeverd.

14 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Et samfunns sivilisasjon kan måles i hvordan samfunnet tar omsorg for de svakeste

15 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Gjennomsnittlig levealder –Norge 1900: kvinner 58 år menn 54 år –Norge 2004: kvinner 82,3 år menn 77,5 år –Japan 2000: kvinner 83 år menn 77 år –Sierra Leone: kvinner 41 år menn 38 år Demografi

16 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Levealder

17 Eldrebølgen Eldrebølgen

18 Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).

19 ”Kroppen må møte et økende sykdomspress med synkende reserver ” Peter F. Hjort

20 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Sykdommer hos eldre Mange sykdommer Kroniske sykdommer

21 En god alderdom? Håp Fellesskap Identitet Mening

22 Tillit bygges over lang tid.....og brytes ned på kort tid

23 Kva styrer vår virksomhet? Verdier? Lover? Rutiner?

24 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Hvilke lover regulerer helstjenester i kommunen? §

25 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Viktige dokumenter

26 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 26 Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunen Økt etisk standard på arbeidsplassen fører til: Stimulerende arbeidsmiljø Stimulerer motivasjon Gir mening i arbeidet Reduserer sykefraværet Øker evnen til mestring i arbeidet

27 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 27 Vi må stille spørsmål om egen praksis

28 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 28 Utfordringene i det daglige… Omfattende pleiebehov Mental svikt Sykdom Sårbarhet Avhengighet Makt

29 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 29

30 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 30 Etikk, hva er det? Etikk: Læren om grunnleggende rette eller gale handlinger (google) Det gode, det rette, og det rettferdige Marie Aakre, leder i Rådet for sykepleieetikk: ”Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss” Lovverk: Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Internkontroll forskrift Arbeidsmiljøloven

31 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 31 Etisk dilemma En valgsituasjon hvor vi - uansett hva vi velger – krenker verdier vi er forpliktet av (verdikonflikt) En valgsituasjon hvor vi opplever at det blir moralsk galt uansett hva vi gjør En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ

32 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 32 Kjennetegn på situasjoner som egner seg til etisk refleksjon: De tar mer energi enn de gir Du blir gående å tenke på sitasjonen lenger enn vanlig Du gruer deg for lignende situasjoner Din egen forventning til mestring reduseres …men det som i utgangspunktet var negativt kan snus til noe positivt

33 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 33 Ulike prinsipper: Autonomi –Selvråderett, selvstyre eller selvbestemmelse Paternalisme –Far bestemmer Velgjørenhet –Å gjøre vel, å ville det beste; ikke stort fokus på konsekvensene Ikke skade –Å unngå skade; fokus på konsekvensene

34 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 34 Etikk er et fag, moral er praksis Etikk (teori, trening, refleksjon) kan hjelpe oss til å oppdage og se klarere det vi ikke så lett legger merke til eller tenker over Etikk setter kritisk søkelys på våre: –Holdninger (hvordan vi er mot andre) –Handlinger (våre valg; vanskelige dilemmaer) –Institusjonelle ordninger og praksiser (rutiner, kommunikasjonsformer, hvordan ”gjør vi det hos oss”)

35 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 35 Når har vi en etisk utfordring? Når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre Når ingen løsninger er riktige, men man må foreta et valg Når det er uenighet om hva som er faglig riktig Når pasient / pårørende klager på behandling Når vi vet hva som er riktig, men ytre omstendigheter hindrer oss i å handle slik Når ulike hensyn står i konflikt med hverandre Når magefølelsen sier at noe er galt, men vi vet ikke riktig hva Når vi ikke vet hva lovgivningen sier Når kompetanse mangler

36 18.08.2014 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 36 Eksempler.. Pasient på sykehjemmet som ikke vil ta til seg mat. Sier hun er lei av livet. Hjemmeboende pasient, lettere dement, men klarer seg noenlunde greit. Pasienten ønsker å bo hjemme, men pårørende står hardt på at hun må ha sykehjemsplass. Eldre, lettere utviklingshemmet mann (65) har røykt hele sitt voksne liv. Hjelpeverge har nå bestemt at han skal slutte å røyke og dette må personalet ta seg av. Eldre dame med fysisk funksjonsnedsettelse, men ikke demens. Får hjelp av hjemmetjenesten. Hun nekter personalet å hjelpe seg med personlig hygiene. Hun begynner å se ustelt ut, og lukter stramt. Pårørende er opprørt. Hva gjør du?

37 om hjelpekunst... At naar det skal lykkes En at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde han der hvor han er og begynde der Se det er er hemmeligheten i all hjælpekunst For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae mer end han – men dog vel først og fremmest forstaae det han forstaaer Søren Kirkegaard

38 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).

39 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Forekomst av demens

40 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem I1. Svekket hukommelse, især for nyere data 2. Svikt av andre kognitive funksjoner (dømmekraft, planlegging, tenkning, abstraksjon) Mild:Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet Moderat:Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre Alvorlig:Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig II Klar bevissthet IIISvikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial adferd; minst et av følgende: 1. Emosjonell labilitet 2. Irritabilitet 3. Apati 4.Unyansert sosial adferd IVTilstanden må ha en varighet av minst seks måneder Kriterier for demens ICD-10

41 Hvorfor kunnskap? Makt Avhengighet Sårbarhet Troverdig Komplekse sykdommer Mange medikamenter Mer behandling i kommunen Mer forebygging i kommunen

42 Eldreomsorg er spennende!!

43 Ulik demenssykdommer

44 Forekomst Ca. 60 000 ramma av demens Ca. 50-100 personar i Vindafjord Ca. 7-8.000 nye årlig Relativt likt fordelt mellom menn/kvinner 70 % av alle bebuarar på norske sjukeheimar (97)

45 Forekomst i relasjon til alder

46

47 Symptomer:  Hukomelsesvanskar  Desorientering  Vanskar med praktiske gjeremål  Språkvanskar  Manglande evne til gjenkjenne  Redusert oppmerksomhet  Angst og depresjon  Personlighetsforandringar

48 Aldersdemens:  Nedoverbakke sjukdom  Varighet  Årsak  Risiko  Behandling  Rammer omgivelsane

49 Peter Kemp: “Slik vi betrakter et menneske, slik behandler vi det også”

50  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

51 Gode minner gir gode stunder

52 Gløym ikkje at den demente gløymer

53  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

54 Livsvisdom frå forrige århundre: At man, naar det i sannhet skal lykkes en, at føre et menneske hen til ett bestemmet sted, først og fremmest maa passe paa at finde han der hvor han er, og begunde der. Se det er hemmeligheten i all hjelpekunst. Søren Kirkegaard

55 “Te eldre me vette, te meir kjeme da te oss, da so skjedde i barndommen” Sitat gjenlevende fra Telavåg om krigen

56  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

57 FødselUngdomGiftBarnArbeidPensjonistBarndom Livsløp: I

58 Sitat gamle far: ”Når eg ser på bildene, så får eg hjelp til å hugsa det som eg har gløymt.”

59 Samtale og livshistorie

60 Obs-demens målinger maks 144

61 OBS-demens Orientering Hukommelse Språk og kommunikasjon Oppfatte og forstå Selvhjelp Følelsesmessige forhold Sosial fungering

62

63

64  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

65 Det verste er at eg holdt på å miste trua på meg sjølv…..

66  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

67  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

68 Å verdsette fortida i nåtida Det er ikke tiden vi får i gave, men øyeblikket. Georges Poulet

69 Mange har svært god hukommelse stemning for stemning

70

71  Haldningar  Møta den eldre der han er  Livshistorien  Styrkja sjølvkjensla  Gjenkjenning  Nåtida  Samtaleråd

72

73 Livshistorien Etisk grunnholdning Forarbeid –Pårørande møte Utforming Bruk Frekvens

74 Kjære Ole Hansen Du er jo bergensgutt, barnefødt på Torvalmenningen. Din far het Per Hansen og din mor het Kari Hansen. Din far var skomaker og hadde stort verksted i Bergen. Din far var den siste skomakermester i Bergen.

75 Dere var fem søsken. Anne var eldst. Grete var nesteldst, og reiste til Amerika. Hans var brannmester i Bergen. Leif overtok verkstedet. Ole - du var yngstemann. Du Ole - du gikk på gymnaset og startet egen radiobutikk i Strandgaten. Du solgte også sykler i butikken. Du giftet deg med Petra, og hadde et godt og langt ekteskap.

76 Du og Petra hadde det svært godt i lag og arbeidet sammen i butikken. Hun var så veldig flink å sy lampeskjermer som dere solgte. Du var jo en av de første som hadde bil før krigen - en svart Ford. Det var stas. Men årene har gått. Du har hjemmet ditt på Nordnes. Et hvitt rødlandshus med en stor Rododendron i hagen. Der bodde du og Petra sammen i mange gode år.

77 Utdrag frå ein livshistorie Når far skulle ha noko gjort av reparasjoner, fekk han tak i Steinvoll frå Daldbygda. Det var berre han som var god nok. Då budde han på Lia til arbeidet var fullført, og då låg han på lemen. Då kunne han høyra Gustav og Agnes snakka i lag. Han har fortalt at Gustav spurde kona si om kvelden: “Har katten fått mat? JA svara mor di. Har hunden fått mat? JA svara mor di. Ja då kan me gå å leggja oss då Agnes.”

78 Det er ein flott familie du har, og mange etterkomarar. Tenk at du har fem barnebarn og sju oldebarn. Og fleire vil det sikkert bli. Du har mykje å vera stolt over. Du Lise har alltid vore så flink med hendene. Du har både strikka, brodert og hekla. Eg tenkjer på alle dei sengetepper og dukar som du har hekla. Det er mange som kan gleda seg over å leggja flott hekladuk på bordet som du har laga. Nokon har fått av deg, andre har vunne på basarar. Det var mange fine ting som blei lodda ut som du Lise hadde laga. Heldige var dei som vant.

79 Du har vore svært flink til å stella heimen din. Alltid var det mykje folk i heimen dykkar. Støtt var det familie eller vener som stakk innom. Og alltid gav du dei mat. Det var ikkje noko smågryter med middagar du har laga opp igjennom tidene. Og eg tenkjer på alle dei kakene du har laga. Du var alltid så gjestfri Lise. Eg trur det var gildt å koma til deg.

80 Du har hatt mange interesser Lise. I ungdomen var du med i Ungdomslaget. Du var med og song i blandakor, og du har ei fin sangstemme. Du likar godt viser og slagarar. Og du likar godt å ta deg ein svingom. Men det var nå mest i ungdommen. Du har vore svært flink til å halda kontakten med slekta. Eg tenkjer på alle dei turane de har hatt for å besøkja tanter, onklar og søskenbarn på Karmøy. Det er ikkje så mange år sidan sist du var på Skare for å besøkja Gustav og Brita.

81 Nå er du blitt åleine Lise. Derfor bur du nå på Eio-tunet i Ølen. Her har du ein fin heim med stova og alle tingene dine. Hos deg er det alltid så fint. Me er glade for at du vil bu her og ha heimen din her. Du hjelper oss, og me vil gjerne hjelpa deg. Ingrid og Lars er glade for at du har det godt, og dei kjem og besøkjer deg her. Me på Eio-tunet vil gjerna det me kan for at du skal trivast her.

82 Obs-demens målinger maks 144

83 Reaksjoner Ros Skepsis Det skrevne ord Lettelse Metning Hyperaktivitet Andre reaksjoner

84 Sitat Anna: Du kunne tru det var skrøyt alt som står her, men eg skal seia deg at det er heilt sant kvart eit ord

85 Sitat Anna: Eg gløymer så mykje ut at eg blir i tvil om ting eg veit om. Endå eg veit at mannen min er død, så blir eg av og til i stuss. Så er eg i tvil om det var i dag eller i går dotter mi var her. Desstan kjem eg av og til ikkje på kva namnet til alle barnebarna mine er.

86 Uttalar frå pleiarane Samtalane er samlande, beroligande og identitetsavklarande Å gjennomføra samtalen uten å ha heftet med, er meir engasjerande, friare og tryggare for den eldre

87 Utalar frå pleiarane Breidare innsyn i livet deira Har fått augene opp for kor dyktige desse personane er Har fått større respekt for kvar enkelt Bidrar til individuell sjukepleie Lettare å følgja den eldre sin tanke Kan bruka historien til å løysa problem som oppstår Lettare å føra ein samtale, meir interesannt å snakka i lag Nå har me ting me kan snakka om. Nå har me meir å dela Samtalane bidrar til gylne øyeblikk

88 Daglig samtale Dato oktober 2000 123456789 1011 101 AnnaXXX 102 GurineXX 103 LiseX 104 AndersXXX 105 MaritX 106 LarsX 107 GunnarxXX 108 PederXXX

89 Samtale-råd Snakk om barndommen Få fram det den eldre var flink til Snakk om fellesopplevingar Minner som får fram smil og latter Bruk ein vennlig tone Bidra til ein avslappa stemning Ikkje set krav til den eldre

90 Kommunikasjonsregler Det er av avgjerande betydning korleis me møter den demente All vår atferd må ha til hensikt å hjelpa den eldre å mestra All vår atferd må ha som metode å kommunisera respekt Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem

91 Lat det ikkje vera tvil om kven du er Vær høfleg og venleg Snakk klart, tydeleg og roleg Bruk enkle setningar. Stor taleflom kan virka forvirrande Lat gjerne dagligdagse opplysningar inngå i samtalen Gi ros så snart det høver Unngå spørsmål med “eller”

92 Spør ikkje spørsmål den eldre ikkje kan svara på. Still ikkje spørsmål som du ikkje veit svaret på Spør aldri kvifor Ved spørsmål, bruk kven, kva, kor Gi alltid svar på det same spørsmålet som det var første gong Dra aldri i tvil det den eldre fortel

93 Unngå å motsei eller korriger den eldre Unngå pinlige situasjoner for den eldre Hjelp til med å kompensera Hjelp den eldre til å oppleva at han mestrer situasjonen Ikkje konfronter den eldre med hans mangler Ta alt opp i beste meining

94 18.08.2014Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 94

95 18.08.2014Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem 95 Den enkelte har aldri med annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lite en forbigående stemning en opplagthet man får til å visne eller som man vekker en lede som man utdyper eller hever. Men det kan også være så forferdelig mye slik at det står til den enkelte om den andres liv lykkes eller ikke. K.E.Løgstrup

96 Den enkelte har aldri med annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lite en forbigående stemning en opplagthet man får til å visne eller som man vekker en lede som man utdyper eller hever. Men det kan også være så forferdelig mye slik at det står til den enkelte om den andres liv lykkes eller ikke. K.E.Løgstrup

97 Noe Å lytte til ordene fra det andre mennesket kanskje ikke til alle ordene men til dem som kommer dumpende nærmest av vanvare, lytte til klangen til smilet i stemmen hvis den smiler eller den brutte tonen i ordet som aldri skulle vært sagt

98 Noe lytte til pausen som plutselig er der plutselig er for lang og munnviken som skjelver umerkelig, for det er et eller annet bakenom noe bittelite kanskje og meget ensomt noe er det noe… Carl Fredrik Prytz


Laste ned ppt "Hvem er de eldre? ”Øynene som ser” ”Øynene som ser”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google