Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levende vann Joh 4,10 Jesus svarte: "Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levende vann Joh 4,10 Jesus svarte: "Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levende vann Joh 4,10 Jesus svarte: "Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.” Joh 4,14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv."

2 Jes 44,3 For Jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse Min Ånd over din ætt og Min velsignelse over dine etterkommere.

3 Levende vann = Ånd Joh 7,37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: "Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Joh 7,38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.” Joh 7,39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var blitt herliggjort.

4 Joh 7, 38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. 39 Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort. Men hver den som drikker av det vannet som Jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv." Joh 4,14

5 Jes 12,3 Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder.

6 Kilden = Kristus Jer 2,13 For to onde ting har Mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. 1 Kor 10,4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.

7 Jes 55,1 Hør, alle dere som tørster, kom til vannene
Jes 55,1 Hør, alle dere som tørster, kom til vannene! Den som ikke har penger, kom, kjøp og et! Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk!

8 Åndelig melk 1 Pet 2,2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. Joh 6,35 Jesus svarte: "Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

9 Matt 18,3 Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.

10 Sanne tilbedere Joh 4,23 Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Joh 3,5 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

11 Matt 11,28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.

12 Matt 3,11 Jeg døper dere med vann til omvendelse
Matt 3,11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.

13 Jes 57,15 Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende.

14 4 Mos 20,8 "Ta staven! Så skal du og din bror Aron kalle menigheten sammen. Dere skal tale til klippen rett foran øynene deres, og den skal gi fra seg vann. Slik skal du la det strømme vann ut fra klippen for dem, og gi drikke både til menigheten og dyrene deres." 2 Mos 17,6 Se, Jeg skal stå foran deg der på klippen i Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal komme vann ut fra den, så folket kan få drikke." Moses gjorde dette for øynene på de eldste i Israel. 1 Kor 10,4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.


Laste ned ppt "Levende vann Joh 4,10 Jesus svarte: "Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google