Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories Per Schrader 1 Gro Berntsen 1, Aslak Steinsbekk 2, Øystein Nytrøe 2, Rune Sætre 2, Håkon Wågbø 2, 1) NST, 2) NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories Per Schrader 1 Gro Berntsen 1, Aslak Steinsbekk 2, Øystein Nytrøe 2, Rune Sætre 2, Håkon Wågbø 2, 1) NST, 2) NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories Per Schrader 1 Gro Berntsen 1, Aslak Steinsbekk 2, Øystein Nytrøe 2, Rune Sætre 2, Håkon Wågbø 2, 1) NST, 2) NTNU

2 Spørreundersøkelse om helsetjenester www.PAsTAs.no

3 ForskningsFOKUS «I hvilken grad skaper helsetjenesten verdi for pasienter med kroniske diagnoser, sett i et pasientforløpsperspektiv»

4 Pasientrettede helsetjenester Chronic Care Model Pasientforløp Kvalitative studier – PATH, Troms Ofoten og Connect ForskningsFOKUS – Verdi for pasienter i et pasientforløpsperspektiv

5 ? ? Pasientforløp (alt-2) Pasientforløpet Slik pasient opplever det Standardiserte kliniske guider Helsetjenesteforløp Leverte helsetjenester Evidence Based Guidlines Best Practice Lean Evidence Based Guidlines Best Practice Lean Livsforløpet

6 Forskningshull Mange systemer som genererer en stor mengde elektroniske pasientjournaldata i dagens helsevesen Mangel på systemer som samler, fremstiller og evaluerer helheten

7 Målsetninger i PAsTAs A.Utvikle metoder for å undersøke pasientforløp i offentlig helsetjeneste ved å bruke data fra elektroniske pasientregistre B.La pasienter kommentere og evaluere eget pasientforløp

8 Utfordringer ? ? SammenkoblingFremstillingDialog Min rolle og fokus i denne presentasjonen Organisering av undersøkelsen og praktisk gjennomføringOrganisering av undersøkelsen og praktisk gjennomføring Teknologiutvikling av spørreundersøkelsen

9 Sammenkobling Hva og hvordan kobler vi sammen?

10 Dagens helsetjeneste Fragmentert Samhandlingsutfordringer Ja jeg har jo vært mange plasser nå! Du har jo vært hos fysioterapeuten, en spesialist i revmatologi, ortopeden på sykehuset og flere ganger hos meg som er fastlegen din. Ja, så ble jeg innlagt på sykehuset og deretter var jeg på den private rehabiliterings-klinikken sørpå. Og hver gang måtte jeg fortelle historien min på nytt ForskningsFOKUS – Verdi for pasienter i et pasientforløpsperspektiv

11 Hva vi kobler sammen PAsTAs / DB St.Olavs Hospital KUHR-reg Helfo PLO Kommune PAsTAs DB

12 Hvordan vi kobler St.Olavs Hospital KUHR-reg Helfo PLO Kommune Patient Explorer INNLESING: Håndterer mange formater internt OPPSLAG mot kode-register FILTRERING: Utvalgskriterier EKSPORT: www.pastas.no Statistikk-verktøy

13 Fremstilling Hva skal vi fremstille og hvordan? 1.HVA kan vi fremstille? 2.HVORDAN vil pasienten ha det fremstilt? 3.HVORDAN vil forskeren ha det fremstilt?

14 Hva KAN vi fremstille? Hva vi har epj-data-typer Tjeneste-sted Diagnose Prosedyre Tidspunkter DRG-kode / takstkode Hva vi ønsker å vise Ja Nei Ja Nei Innhenter samtykke Påloggingskode Varsomhet - Vise så lite som mulig

15 Tid og tjenestested TID

16 Svømmebaner – Troms Ofoten

17 Vertikalt som Tid

18 Hva ønsker pasienten å se? Problemer før kreft Noe er galt Utredning Magesår? Hemorroider ? Henvisning Forverring i ventetid kontakter fastlege HASTE- henvisning Hjemme / privat Sykehus Fastlege Hjemme- tjenesten Workshop: Brukerstyrt design 11. September 2013 Oppgave: Tegn et fiktivt helsetjenesteforløp Svar: Anna, 50 år, tarmkreft, lærer Resultat: Tjenester vi ikke fikk

19 Fastlege Sykehus Rehabilitering Fastlege Januar 2012 AprilJuliOktoberJanuar 2013 AprilJuliOktober Punkter og pølser, adskilt med tidslinje St.Olavs hospital Trondheim hjemmetjeneste o Norbyen legesenter o Indremedisner Hansen Volvat klinikken, Porsgrunn o Norbyen legesenter St.Olavs hospital Trondheim hjemmetjeneste Utkast-1 – interne vurderinger

20 Y-akse med tjeneste-steder og aggregerte datapunkter januar 2012 April JuliOktober Januar 2013 AprilJuliOktober St.Olav hospital Trondheim hjemmetjeneste Indremedisiner Hansen Volvat klinikken, Porsgrunn Norbyen legesenter St. Olav – Fossen distrikts medisinske senter 3 kontakter 1 kontakt 2 kontakter1 kontakt Utkast-2 – interne vurderinger

21 X-akse flyttes ned, slår sammen pølser og punkter januar 2012 AprilJuliOktoberJanuar 2013 AprilJuliOktober Rehabilitering UNN – Sykehus - Gastro Øre-, Nese- og Halsspesialist UNN - Legevakta Fastlegen Utkast-3 – interne vurderinger

22 Dialogen ? ? Hva skal vi spørre om og hvordan? 1.Spørsmål om resultat: Generell helse og funksjon, livsområder som er påvirket av min sykdom 2.Spørsmål til selve hendelsene i forløpet 3.Bakgrunnsinformasjon – Kjønn, alder etc

23 Pasient spørsmål Hvilke spørsmål ønsker pasienten å bli stilt om sitt forløp? Workshop: «Brukerstyrt teknologi-design» 11. September 2013 ForskningsFOKUS – Skaper helsetjenesten verdi for pasienter med kroniske diagnoser? ? ? «Tjenester jeg ikke fikk» «Hvorfor spurte ingen meg om økonomi?» «Ingen spurte hvordan familien min hadde det!»

24 Fastlege Sykehus Rehabilitering Fastlege FORRIGE SPØRSMÅL NESTE SPØRSMÅL Januar 2012 AprilJuliOktoberJanuar 2013 AprilJuliOktober Utkast – Spørsmål knytte til forløp Var du alt i alt fornøyd med en eller flere av kontaktene i forløpet? FORNØYD IKKE FORNØYD 2 av 3 valgt Spørsmål 1 av 5 St.Olavs hospital Trondheim hjemmetjeneste o Norbyen legesenter o Indremedisner Hansen Volvat klinikken, Porsgrunn o Norbyen legesenter Velg kontaktene som du «alt i alt» var fornøyd med ELLER dersom du ikke var fornøyd med noen av kontaktene velger du ingen. A.Dersom du ikke var fornøyd med noen av kontaktene trykk knappen «ikke fornøyd» B.Dersom du var fornøyd med en eller flere kontakter. Gjør følgende; 1.Velg 1-3 kontakter ved å «klikke» på kontakten 2.Trykk «fornøyd» St.Olavs hospital Trondheim hjemmetjeneste ? ?

25 «Fortell hva du ser her?» ? ? Usability test 1

26 «Hva gjør at du stopper opp nå?» Usability test 2 ? ?

27 Resultater & kunnskap ? ? Koble data fra flere kilder 1100 har svart på undersøkelsen på www.pastas.nowww.pastas.no Pasienten kjenner seg igjen i vist pasientforløp (80 anmerket at det var tjenester de ikke hadde mottatt i forløpet) Pasienten har vurdert egne utfordringer i forhold til leverte helsetjenester og dermed gitt oss en tilbakemelding i forhold til personlig verdi av benyttet helsetjeneste.

28 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories Per Schrader 1 Gro Berntsen 1, Aslak Steinsbekk 2, Øystein Nytrøe 2, Rune Sætre 2, Håkon Wågbø 2, 1) NST, 2) NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google