Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOKALT KULTURLIV Offentlig, frivillig og privat Hånd i hånd OG hver for seg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOKALT KULTURLIV Offentlig, frivillig og privat Hånd i hånd OG hver for seg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOKALT KULTURLIV Offentlig, frivillig og privat Hånd i hånd OG hver for seg?

2 OFFENTLIG FRIVILLIG PRIVAT Frivillig - offentlig Frivillig - privat Frivillig – offentlig - privat

3

4 KULTURLOVEN § 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk

5 HUS FOR KULTUR OG HELSE KULTUR OG NÆRING KULTUR OG OPPLÆRING

6

7 KULTURAKTØRERKULTURAKTØRER KULTURAKTØRERKULTURAKTØRER SKOLEVERKET Grunnskole Videregående skole Universitet og høgskoler SKOLE OG KULTUR Den kulturelle skolesekken Kulturskolen OFFENTLIG KULTURSEKTOR Bibliotek, Museer, Kunst- og kulturinstitusjoner, Diverse tilbud til barn og unge Den kulturelle spaserstokken mm FRIVILLIGE KULTURORGANISASJONER Musikk, Teater, Dans, Litteratur, Historie, Kulturminnevern, Film, og mye mer VOKSENOPPLÆRING PRIVATE Musikk, Teater, Dans mm

8 Profesjonelle? Amatører? HUS FOR HVEM Musikk, Teater, Dans Billedkunst, Litteratur Kino Annet HUS FOR HVA Utgifter og inntekter HUS TIL HVILKEN PRIS Standard Publikumstilbud Fasiliteter HUS FOR KOMMUNEN, REGIONEN, NASJONEN HUS FOR KULTUR

9 OG HELSE Sykdom Psykiske hinder Fysiske hinder Kulturelle hinder Økonomiske hinder ….alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk

10 KULTUR OG NÆRING Hva er kulturnæringer? Bibliotek? Museer? Kulturskoler? Næringskoder eller arbeidsplasser? Mangesysleri Kombinasjon av ansettelse og freelance Kombinasjon av flere ulike aktiviteter Kulturfaglig kompetanse? Hos næringslivet Hos tilretteleggerne Hos finansieringskildene

11 Opplevelser – det er nesten umulig å sette ord på. Musikk, teater, dans – det er på en måte et annet språk. Folk skjønner ikke hva jeg snakker om før de selv har opplevd og erfart – og da er det ikke alltid nødvendig med så mange ord. Det er på en måte en taus kunnskap som du har eller ikke har. Det å få være aktiv selv det er aller størst. Har du først opplevd deltakelsens ekstase, er ikke tilhører – eller tilskuerplassen god nok lenger. Og denne ekstasen har mange elementer, fra det å spille, synge eller danse sammen med andre til det å øve inn et nytt stykke og etter 50 gjennomspillinger stadig finne nye sider og nye uttrykksmåter. (Fra Åse Vigdis Festervoll: Kultur og helse i samspill for det gode liv. Kommuneforlaget 2001)

12 SAMARBEID???? Samarbeid om hva med hvem? Frivillig sektor er mangslungen og kan ikke behandles som en enhet Det er behov for en klargjøring av rollefordeling mellom ulike aktører Det er behov for bevisstgjøring rundt gjensidige forventninger – hva forventer vi å få i forhold til det vi er villig til å gi? Kommunen vil ha frivillig hjelp Kommunen vil gjerne støtte spennende NYE prosjekter Musikklivet vil ha gode arenaer og midler til drift og utvikling Lokale musikkråd trenger kontaktpersoner i kommunen – kulturfaglige tilretteleggere som kjenner HELE kulturfeltet og som jobber med helhetlig og langsiktig arbeid knyttet til planer og strategier. Disse personene må bruke musikkrådenes kunnskap og kompetanse for å sikre gode innspill fra musikklivet og rettferdig fordeling av ressurser til musikklivet Samarbeid forutsetter at vi blir kjent med hverandre, respekterer hverandres sterke og svake sider og forsøker å løse felles utfordringer til felles beste FELLES MÅL – SAMORDNET INNSATS – I FELLESSKAP

13


Laste ned ppt "LOKALT KULTURLIV Offentlig, frivillig og privat Hånd i hånd OG hver for seg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google