Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlæring av feltsøk med klikkertrening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlæring av feltsøk med klikkertrening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlæring av feltsøk med klikkertrening

2 Målsetning for leksjonen
Etter endt leksjon skal du kunne gjengi de viktigste punktene i innlæringen av feltsøk etter klikkertreningsprinsippene.

3 Hva er feltsøk? NBF/SBK: Hunden skal i løpet av 5 min. finne/apportere 4 gjenstander i et felt på 50x50 m. Fører har kun lov til å bevege seg og sende ut hunden fra den ene siden av feltet (grunnlinjen). Mindre feltsøk (NRH) ”Praktisk feltsøk”

4 Forskjellige søksidealer
Hunden skal søke rett ut og deretter inn til fører (som sender ut på nytt sted) Hunden skal søke rett ut, men kan deretter søke fritt til den finner noe Hunden kan søke akkurat som den selv vil (så lenge den stort sett holder seg innenfor feltet) Diverse mellomting mellom 1-3

5 Felles idealer Hunden skal søke i bra tempo med god utholdenhet
Hunden skal finne alle gjenstander Hunden skal apportere raskt og sikkert uten å tygge på gjenstandene

6 Oppdeling av øvelsen Hold fast / avlevering av forskjellige gjenstander - bør overtrenes! Innkomst med apport (fra sitt eller medhjelper) - bør også overtrenes! Søk 50 m rett ut Søk inn mot fører (hvis du ønsker dette) (Kjed sammen) flere apporter

7 1. Holde fast / avlevering
Dobbeltsjekk at hold fast fungerer like bra i skogen som på appellplassen Med flere typer gjenstander Bør overtrenes

8 2. Innkomst med apport Viktig å ha en god innkomst FØR man begynner å trene søket Tren kun innkomsten (fra sitt eller fra medhjelper) til du har FULL FART inn til fører. Fører bør kunne bevege seg langs grunnlinja mens hunden er på vei inn. Tren gjerne også på å passere andre gjenstander på veien inn uten å stoppe. 2. Innkomst med apport (inkl løpe forbi annen gjenstand / ta den første du finner!) En vanlig feil…: …i feltsøktrening er at man starter med å fokusere på søket - at hunden skal finne gjenstanden. Når hunden finner gjenstanden vet den ikke riktig hva den skal gjøre med den, og dermed må fører rope og lokke for å få hunden til å komme inn med gjenstanden. Dette er dårlig trening av to årsaker: Hunden blir hjelpeavhengig Du får ikke forsterket søket effektivt, fordi kjeden (apporteringen) ikke henger sammen. Vi klikkertrenere vet heldigvis at vi bør baklengskjede: DERFOR: Tren kun innkomsten (gjerne med medhjelper) til du har FULL FART inn til fører. Et bra mål på om du har trent dette bra nok er at: Farten inn med gjenstanden er større enn ut! Variasjoner: Vanlig innkomsttrening som vi kjenner igjen fra lydighetsapporteringen Medhjelper kaster gjenstanden bak seg så hunden også må snu før den springer inn Passere andre gjenstander på veien inn TEST: Legg ut flere synlige gjenstander og la hunden starte frivillig. Hunden skal komme tilbake med den første gjenstanden den finner - avbryt hvis den søker videre. Kan gjerne kjøres inne på stuegulvet. Tips: Avstandsbelønning er kjekt for å få topp fart inn med apporten.

9 3. Søk 50 m rett ut - innlæring
Start med gjenstanden 3-5 m ute, gjerne synlig i starten. Det beste er om hunden ikke ser at du legger ut gjenstandene. La hunden starte frivillig (stående eller fra utg.stilling) Flytt gjenstandene gradvis lenger ut, og skjul dem bedre. Legg til kommandoen etterhvert (ingen hast) Kjør gjerne de første øvelsene innendørs, deretter ute i hagen og så i skogen. Hunden bør lære å plukke den første gjenstanden den finner (og ikke lete videre etter flere - selv når den kan se flere gj.stander).

10 Søk 50 m rett ut - innlæring
Start gjerne treningen i en ”korridor” der du legger 4-5 gjenstander gradvis lenger ut. * Når dette fungerer bør du snarest mulig begynne å trene i et helt felt. Kjør fortsatt gjenstandene rett ut for hunden (hvis det er viktig for deg at hunden søker rett ut) de fleste repetisjonene. Varier terrenget! (viktig!)

11 4. Søk inn mot fører * Hunden starter fra medhjelper (eller fra sittende) - la den finne gjenstand på veien inn. Kast ut gjenstand bak hunden (som den finner når den søker inn igjen) Still deg slik at hunden finner allerede utlagte gjenstander hvis den søker inn mot deg Belønn gjerne med godbit av og til når den kommer inn uten gjenstand (hvis du ønsker at hunden skal søke inn til deg). 4. Søk inn mot fører (denne er litt kontrolversiell - ikke alle vil at hunden skal søke inn mot fører, så dette må du bestemme selv om du vil trene på). Det som tar mest tid med feltsøktreningen er å lære hunden å søke 50 m rett ut. Dette krever mange repetisjoner i flere typer terreng. Men hva hvis hunden ikke finner noe på vei ut? Da kan man gjøre to ting: La hunden søke videre selv som den selv finner det for godt (funker fint det også) Lære hunden å søke inn mot fører (da har du bedre kontroll på hvor mye av feltet den dekker. Dette kan trenes på fire måter: Sett hunden på 50 m (eller få medhjelper til å holde i den). Fører går inn til grunnlinje og legger ned en eller flere gjenstander på veien inn. Medhjelper slipper hunden, som skal søke mens den springer inn til fører, og ta med seg gjenstanden når den finner den (viktig at det blir søk og ikke innkalling - det ordner seg etter noen rep). Send ut hunden som vanlig. Når den er ca m ute kaster du ut en gjenstand på 5-20 m. Hunden vil springe ut og søke på 50 m der den er vant til å finne. Etterhvert vil den vanligvis søke inn mot deg og det blir forsterket med funn. Send ut hunden som vanlig. Du har lagt ut noen gjenstander på 5-20 m som den ikek finner på veien ut. Når hunden søker inn mot deg stiller du deg slik at den vil gjøre funn hvis den søker inn mot deg. Belønn med godbit av og til når hunden kommer inn uten gjenstand (men ikke belønn like bra som ved funn)

12 (Kjed sammen) flere apporter
Variabel belønning (det vanligste) Eller: Kan man kjede én apportering, kan man også kjede to (eller fire!) apporteringer. Eller: kombiner kjeding og variabel belønning (Kjed sammen) flere apporter I starten belønner man vanligvis for hver gjenstand hunden kommer inn med. På konkurranse skal hunden hente 4 gjenstander uten å få belønning i mellom. Dette er vanskelig fordi Hunden må jobbe ganske lenge uten belønning Hunden forventer belønning når den kommer inn, og når den ikke får det kan det være vanskelig å sende den ut igjen. Dette kan løses på 2 måte: Det vanligste er enkelt og greit å kjøre variabel belønning - av og til må den hente en gjenstand til (eller 2-3 til) før den blir belønnet. Gjør man det noen ganger lærer som regel hunden fort det. Man kan også gjøre det litt mer raffinert/klikkersk. Det er ikke lenge siden vi begynte å eksperimentere med dette, men det virker lovende: Kan man kjede én apportering, kan man like gjerne kjede sammen to, tre eller fire apporteringer. VIS FILM MED TIA! Fordelen med dette er først og fremst at hunden lærer å starte hurtig etter å ha avlevert en gjenstand. Uansett om du kjeder 2 eller 4 gjenstander blir det nå lettere for hunden. Dette kan også varieres med variabel belønning - det blir ellers for lang tid mellom hver belønning på trening.

13 Videreutvikling av feltsøket
Varier plassering av gjenstandene Varier terreng, type gjenstander osv. Forstyrrelser (folk/hunder rundt feltet osv) Antall gjenstander - kjør gjerne mer (eller mindre) enn fire på trening. Hvem tråkker opp feltet? Hundelukt i feltet? Doggie-zen kvalitetssikring / avstandsbelønning Kontroll Hvordan kan vi dele opp feltsøkinnlæringen? Hold fast / avlevering Innkomst med apport (inkl løpe forbi annen gjenstand / ta den første du finner!) Søk 50 m rett ut Søk inn mot fører (Kjed sammen) flere apporter Hva er forskjellig med denne måten å (klikker)trene feltet sammenlignet med ”vanlig” trening? Shaper inn søket uten hjelp Starter med gjenstandene nærme, og flytter dem gradvis ut (og ikke motsatt). Hunden bruker nesa hele veien ut. Baklengskjeding! Både av den enkelte apporteringen, og evt av flere apporteringer.

14 Oppsummering En bra apportering gir som regel et bra feltsøk!
Tren feltsøk minst like ofte som du trener spor og rundering Du har glede av feltsøket også i andre øvelser (melding / gjenstandsmarkering)


Laste ned ppt "Innlæring av feltsøk med klikkertrening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google