Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TBT i norske fjorder og i marine sedimenter For lite kunnskap for å kunne velge de beste løsninger?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TBT i norske fjorder og i marine sedimenter For lite kunnskap for å kunne velge de beste løsninger?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 TBT i norske fjorder og i marine sedimenter For lite kunnskap for å kunne velge de beste løsninger?

2 2 TBT i marine sedimenter Stor utfordring i Norge Remedieringsprosjekter stort sett vært basert på mudring av forurensede masser Hvor mye TBT har unnsluppet til væskefasen under mudringen?

3 3 TBT i marine sedimenter TBTs tilstand i sedimentet før mudring vil i stor grad avgjøre tiltakets vellykkethet.  Fordeling av TBT mellom fast fase og væske?  Kollodial tilstand?  Bundet i malingflak?  Bundet i sure akrylpolymere som ble brukt i selvpolerende antifoulingmalinger?  Hva er stabiliteten av slike bindinger?

4 4 TBT i marine sedimenter Kun unntaksvis er sedimentet behandlet før deponering på land Svært få prosjekter (også på verdensbasis) rapporterer om in situ tilnærminger (for eksempel tildekkinger eller aktiv behandling av sedimentet) Det finnes lite grunnleggende kunnskap som understøtter effekten av in situ tilnærminger

5 5 TBT i marine sedimenter Omfanget av TBT forurensninger i norske fjorder tilsier at nye in situ metoder (alternativer til mudring) bør gjøres tilgjengelig Dette krever at ny kunnskap fremskaffes  Både grunnleggende kunnskap, praktiske forsøk og pilotprosjekter som kan vise at nye metoder virker tilfredsstillende

6 6 Hvilken kunnskap mangler om TBT i marine sedimenter for å kunne avgjøre riktige remedieringstiltak? Metoder for nøyaktig bestemmelse av total TBT konsentrasjon, særling når TBT foreligger bundet i malingflak  Forståelse av hvordan hydrolyse av TBT-holdige akrylpolymerer i sedimentet skjer hvor malinsrester er hovedkilden til forurensingen TBTs kompliserte geokjemi og fordeling mellom væske- og fast fase under ulike dynamiske feltforhold Hvordan TBT oppfører seg i den biologisk aktive sonen i sedimentet  Karakterisering og kvantifisering av løselig (biologisk tilgjengelig) TBT

7 7 Hvordan kan de norske fagmiljøene jobbe sammen for å fremskaffe et bedre faktagrunnlag for beslutninger om gode remedieringsløsninger ?


Laste ned ppt "1 TBT i norske fjorder og i marine sedimenter For lite kunnskap for å kunne velge de beste løsninger?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google