Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK PÅ SKIPSVERFT I NORD NORGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK PÅ SKIPSVERFT I NORD NORGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK PÅ SKIPSVERFT I NORD NORGE

2 2  Prosjektleder: Sivilingeniør Marit Elveos, Norconsult Bodø mel@norconsult.no  Prosjekteier:Verftsringen Nord Norge (www.vrnn.no)www.vrnn.no  Prosjektet finansiert av Landsdelsutvalget Nord-Norge og Sør- Trøndelag  NGI bistår med analyser og vurdering av resultat. Kontaktperson Gijsbert Breedveld

3 3  Verftsringen  Prosjektbeskrivelse og prosjektmål  Regelverk og rensekrav  Pilotanlegg  Pågående testing  Analyseresultat  Videre arbeid

4 4 PROSJEKTEIER :  Formålet er å styrke medlemmenes konkurransekraft gjennom å fokusere på felles utfordringer.  Miljøutfordringene er et viktig arbeidsområde

5 5 PROSJEKTMÅL  Målet med arbeidet i regi Verftsringen Nord Norge er å få testet ut og dokumentert renseløsninger slik at verftene kan få etablert renseanlegg som hindrer forurensing av sjøbunn  Nettverksbygging og kompetanseheving i bedriftene

6 6 PROSJEKTAVGRENSING Prosjektet er avgrenset til å sette søkelyset på hva som slippes ut, hvor mye, og hvordan utslippet av tungmetaller og miljøgifter kan reduseres. Renseanlegg må tilpasses det enkelte verft (små og mellomstore). Viktig at det:  er praktisk i forhold til slippenes utforming  er driftssikkert  står i forhold til utslippets størrelse  står i forhold til størrelsen på verftene (økonomiske rammer) Rensing av spylevann vil medføre et ekstra driftspunkt for verftene.

7 7 PÅLEGG FRA FYLKESMANNEN I 2007 Verftene skal dokumentere sine utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer til sjø Det skal utarbeides:  beskrivelse og tegninger av oppsamlingssystem som gir et detaljert bilde av hvordan virksomheten skal sikre oppsamling av avløpsvann fra sin virksomhet  prøvetakingsprogramm med beskrivelse av hvordan prøver skal tas og hvilke måleparametere som skal analyseres  det må forklares hvordan bedriften har tenkt å gjøre en risikovurdering av hvilken type båter de har/hvilken type produkter som brukes på båtene – og ut fra dette sette opp parametere som skal inngå i måleprogrammet.

8 8 RENSEKRAV Det foreligger pt ikke noe rensekrav (Høringsfrist for industriforskriften er 1.april) Verftene må forholde seg til:  Forurensningsloven (§ 7…),  Forurensningsforskriften  Avfallsforskriften  Produktforskriften (hjemlet i pk-loven)  IK-forskriften. IK-forskriften pålegger alle virksomheter å risikovurdere alle sine aktiviteter som kan medføre skade på miljøet, og iverksette tiltak og handlingsplaner for å forhindre dette.

9 9 3.0 kg copper oxide Cleaning with freshwater (280 bars/400 l) 100 m 2 of painted hull surface 2.6 kg n-butyltin compounds 1.2 kg coal-tar Run off to sea 100 m 2 Spyling av skipsskråg (from Møreforsk, 1998)

10 10 VERFTENE HAR FØLGEDNE UTFORDRING: Tilførsel av ”ny” forurensning  Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke føre til helseskader, skader på økosystem eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse Eksisterende forurensninger  Forurenset sediment utenfor skipsverftene  Forurenset grunn innenfor eiendommen  Spredning av andre helse- eller miljøfarlige kjemikalier skal reduseres på bakgrunn av en konkret risikovurdering

11 11 TESTING AV SPYLEVANN Pilotanlegg ved Lofoten Sveisindustri i Svolvær Inne i slipen er det en renne der spylevann samles opp og føres til pumpekum.  ståltank 20 m 3  3 tappeventiler  stigerør fra pumpekum til topp tanke  kar for avtapping av spylevann med avtappslange for til pumpekum

12 12 DEL 1: Utprøving av fellingskjemikalier  Felttest – kun observasjoner  Resultat – ”klart vann ” Aluminiumsbasert fellingskjemikalie ble valgt for den videre testingen

13 13 DEL 2: Prøver ble analysert på innhold av organiske miljøgifter og tungmetaller. Hovedfokus har vært rettet mot innhold av tinnorganiske forbindelser og tungmetaller som brukes i bunnstoff. Prøver er tatt i september og desember 2007 Analysene er utført på:  ubehandlet spylevann  renset spylevann  restslam fra felling (farlig avfall)  avfallsrester i verftshallen (farlig avfall)

14 14 ParameterHamburg (2004) Lofoten Sveis (sept 2007) Lofoten Sveis (des 2007) pH DOC (mg/l) 7,0 4,5 - 50 6,0 5,3 TBT (ng/l) DBT (ng/l) MBT(ng/l) 31331 6071 162 11000 1600 400 4400 620 74 Zn (mg/l) Cu(mg/l) Fe(mg/l) 5,25 0,76 0,09 4,04 1,08 12,3 1,17 0,975 8,7 URENSET SPYLEVANN FRA SKIPSVERFT

15 15 RESULTAT Spylevann fra prøverundene i september og desember 2007 viste:  høyt innhold av TBT, Kobber og Sink.  noe lavere verdier i desember  10 ganger lavere organisk karbon i vannet i desember Etter utfelling ble det observert en klar reduksjon i:  TBT (40-55%)  Cu (80-82%)  TOC (48%)  andre organotinforbindelser (86-98%) (mye lavere konsentrasjoner) Sink konsentrasjonen hadde økt med 55-94% TBT er utfordringen!

16 16 RENSING AV TBT Det finnes ulike måter å fjerne TBT fra avløpsvann:  Kjemisk/Fotokjemisk nedbrytning  Biologisk nedbrytning  Adsorpsjon på aktivt kull Utfordringer:  Nedbrytningsprodukter som kan være giftig  Prosessen tar tid  Høye investeringskostnader i forhold til behandlingsvolumet Mulige løsninger Siden TBT fases ut kan aktivt kull filtrering være en midlertidig løsning.


Laste ned ppt "1 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK PÅ SKIPSVERFT I NORD NORGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google