Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBT – kilder og tiltak. Christian Dons, foredrag Miljøringen 27.3.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBT – kilder og tiltak. Christian Dons, foredrag Miljøringen 27.3.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBT – kilder og tiltak. Christian Dons, foredrag Miljøringen 27.3.2008

2 1976 NIVA rapport O-83/75 til SFT: …., ser det ikke ut til at de organiske tinnforbindelsene medfører spesielt store faremomenter brukt som gift i bunnstoffer.

3 Bruken av TBT/TFT som bunnstoff Startet opp på slutten av 60-årene (erstattet Hg- og As- holdige produkter) Betydelig bruk på større skip fra 70 årene Lystbåtflåten fra tidlig 80 årene Noe brukt som notimpregnering i 80 årene

4 Annen bruk av TBT/TFT  Brukt i 80-90 årene som treimpregneringsmiddel og i maling/beis  Grov-tekstiler fram til i dag (import)

5 Omfanget av TBT/TFT bruk i Norge År /Tonn19851990199520002005 Bunnstoff skip122328250 Bunnstoff mindre båter 130,5--0 Notimpregnering33---0 Treimpregnering15 1230 Maling/beis?30 20

6 Bruk av andre organotinn forbindelser Di-organotinn (okty-,butyl-,metyl-tinn): - PVC-stabilisering (ca 16000 tonn/år i EU) - Katalytt i polymer- overflatebehandling (ca 2000 tonn/år i EU) - Glass-overflate (ca 700 tonn/år i EU) Mono-organotinn ?

7 Tiltak bunnstoff Trinn 1: Forbudt på båter under 25 meter. Forbudt i akvakultur. Tillatt på aluminiumsbåter og motordrev. Maks utlekkingsrate. Frankrike 1982 UK, Sveits 1987 USA 1988 Sverige, Norge 1989 EU 1991 Nordsjøavtalen (50% reduksjon)

8 Tiltak bunnstoff Trinn 2 : Forbud på alle skip og installasjoner IMO vedtak 2001: Ny bruk forbudt fra 2003 Fjernes/dekkes til innen 2008 Ikrafttredelse (nok ratifikasjoner: juli 2007) EU/Norge: 2002/62/EC/ og Produktforskriften : I tråd med IMO forbud vedtatt i 2002. Regulering 782/2003 i EU og Forskrift om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip av 20.11.03, nr 1388 (Sjøfartsdirektoratet )

9 Tiltak andre bruksområder Biociddirektivet -All bruk som biocid forbudt fra 1.9 2006 (ikke søkt godkjent til biocidformål i EU/Norge) Forbud mot TBT/TFT i forbrukerprodukter ? - Forslag på høring (vil dekke også importerte behandlede produkter) Forbud mot TBT/DBT/DOT i enkelte produkter i EU? - Forslag til vurdering i EU – sluttføres under ”REACH”

10 Kilder til TBT tilførsler til miljø -Skipstrafikk -Skipsverft -Båtopplag -Treimpregneringsverk -Sedimenter/grunn -Diffus avrenning/avløp

11 Kontroll av tiltak bunnstoff Produktforbud -Forbudet fra 1989 -Forbudet fra 2003 -Forbudet fra 2008 Utslippsbegrensning/ opprydding -Skipsverft -Havner -Treimpregnering Brudd på regelverket ved skipsverft Mangler dokumentasjon på at spylevann som slippes til sjøen ikke inneholder miljøskadelige stoffer, og ulovlige utslipp av miljøskadelige stoffer til sjøen. Bytter ikke ut (substituerer) farlige stoffer med mindre farlige stoffer, og mangler miljøinformasjon om stoffene. Håndterer ikke farlig avfall forskriftsmessig. Store mangler ved internkontrollen.

12 Lykke til med opprydding etter bruk av ”vidunderstoffet” organotinn!


Laste ned ppt "TBT – kilder og tiltak. Christian Dons, foredrag Miljøringen 27.3.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google