Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retten til helse …med vekt på individuell og global helse Innholdet slik dette er blitt formulert og forstått innenfor FN-systemet Status for det internasjonale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retten til helse …med vekt på individuell og global helse Innholdet slik dette er blitt formulert og forstått innenfor FN-systemet Status for det internasjonale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retten til helse …med vekt på individuell og global helse Innholdet slik dette er blitt formulert og forstått innenfor FN-systemet Status for det internasjonale arbeidet med noen utvalgte sykdommer 1

2 Hva er helse? Helsekost og helsestudio Helsestasjon og helsevesen Helse er –Fraværet av sykdom –Veien fra å være syk til å bli frisk Verdens helseorganisasjon (WHO) –Helse er ”en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter”. Utopisk Uhensiktsmessige Helse og lykke 2

3 Individuell helse Vår egen helse Et godt eller dårlig liv Omsorg og god pleie –Sikrer god helse –Begrenser konsekvensene av dårlig helse Rikdom –Ingen garanti –Bedre utviklet helsetilbud 3

4 Global helse Virus sprer seg globalt –Rike land kjøper vaksiner –Fattige land… Helse angår alle –Liv og død –Godt eller dårlig liv Helse er en grunnleggende menneskerett 4

5 Migrasjon og helse Mennesker på reise bringer med seg –Sykdommer –Sykdomstilstander Turister, flyktninger og asylsøkere Ulovlige flyktninger og illegale innvandrere i et land –Ingen reiseforsikring –Får akutt medisinsk hjelp, men har ikke krav på gratis helsetjenester 5

6 Retten til helse FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), artikkel 12 –Enhver har rett ”til å ha den høyest oppnåelige helsestandard både i fysisk og psykisk henseende FNs kvinnekonvensjon, artikkel 12 –Diskriminering av kvinner innenfor helsevesenet må avskaffes.[[ FNs konvensjon om barnsrettigheter –”barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering” Knyttet til andre rettigheter –Retten til mat –Retten til vann –Retten til utdanning 6

7 Krav- og frihetsrettigheter Helse dreier seg om krav og friheter –Friheter Retten til å kontrollere ens egen helse og kropp Frihet fra tortur Frihet fra medisinsk behandling uten samtykke –Krav Et helsevern som gir alle like muligheter Helsetjenestene i et land skal være åpne for alle –Ingen forskjellsbehandling –Fysisk tilgjengelige –Økonomisk tilgjengelig –Tilgjengelig informasjon 7

8 Offentlig helsevesen –Penger til helsevesenet på statsbudsjettet –Nasjonal helsepolitikk Allment tilgjengelig helsevesen –Overkommelig pris –God kvalitet Forutsetningene for helse –Rent vann –Mat –Grunnleggende hygiene –Utdanning Utsatte grupper og særlige helseproblemer –Kvinner og barn Retten til helse i praksis 8

9 Statlig og individuelt ansvar FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter angir statenes ansvar (artikkel 12:2) Statene skal iverksette tiltak som bidrar til å –Minske spedbarnsdødeligheten og fremme barns utvikling –Forbedre samfunnsmessig og industriell hygiene –Forebygge, behandle og kontrollere sykdommer –Skape vilkår som sikrer alle legebehandling og pleie når de er syke. Statens ansvar –Respektere, beskytte og oppfylle retten til helse Individuelt ansvar 9

10 Tusenårsmål 3 – 4 – 5 Tusenårsmål nummer 3 –Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler fra 1990 til 2015 Tusenårsmål nummer 4 –Redusere mødredødelighet i forbindelse med fødsler med tre fjerdedeler fra 1990 til 2015 –Det er beregnet at 58 millioner fødende kvinner verden over ikke får medisinsk hjelp og støtte i forbindelsen med fødselen, Tusenårsmål nummer 5 –Spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer skal stanses innen 2015 10

11 Hva skjer? Millennium Development Goals Monitors hjemmesider: www.mdgmonitor.org –Følge utviklingen i ulike land og i forhold til de ulike tusenårsmålene –Lære om utfordringene og suksesshistoriene i dette arbeidet –Støtte ulike organisasjoner som bidrar i denne sammenhengen FNs Millennium Development Goals Report –”We have made important progress towards all eight goals, but we are not on track to fulfil our commitments” (Ban Ki-Moon) –Økningen av tuberkulose har stoppet opp –Man regner med nedgang før 2015. 11

12 Utfordringer Malaria –Et sted mellom 350 og 500 millioner mennesker blir smittet av malaria hvert år, –1-2 million av disse dør av smitten –Hvert 30. sekund dør et barn av malariasmitte –90 % av alle malariatilfellene finner vi i Afrika –Bruken av myggnetting er tredoblet i mange land siden tusenårsskiftet Hiv/aids –33 millioner mennesker smittet av hiv –To-tredjedeler bor i Afrika –Antallet som døde av aids falt fra 2,2 millioner I 2005 til 2,0 millioner i 2007 12

13 Primærhelsetjenesten Verdens helseorganisasjon (WHO) –Mål at alle mennesker får best mulig helse –Utgir World Health Report Store forskjeller i –De generelle helseforholdene –Tilgangen til helsetjenester –Hvor mye folk må betale for disse tjenestene Styrk primærhelsetjenesten! –Sammenheng med øvrige helsetjenester –Kunnskap om den lokale konteksten –Folks egne erfaringer –Fokus på forebygging og behandling 13

14 Legemiddelindustrien Medisiner i det moderne helsevesenet Legemiddelindustrien –Utvikler og forbedrer medisiner –Produserer medisiner –Forskning –Fortjeneste Patenter –Sikre finansiering og fortjeneste –Vanskeliggjør tilgangen til medisiner 14

15 Lenker FN-sambandet: www.fn.nowww.fn.no NORAD: www.norad.nowww.norad.no FNs utviklingsprogram: www.undp.orgwww.undp.org Verdens helseorganisasjon: www.who.intwww.who.int UNAIDS: www.unaids.orgwww.unaids.org Det norske misjonsselskap: www.nms.nowww.nms.no Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.nowww.helsedirektoratet.no Leger uten grenser: www.legerutengrenser.nowww.legerutengrenser.no 15


Laste ned ppt "Retten til helse …med vekt på individuell og global helse Innholdet slik dette er blitt formulert og forstått innenfor FN-systemet Status for det internasjonale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google