Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldre som gode leseveiledere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldre som gode leseveiledere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldre som gode leseveiledere
Framtida nå - les og forstå! Foreldre som gode leseveiledere Presentere meg selv- egen bakgrunn. Prøve å formidle noen måter skolen kan hjelpe foreldre til å bli gode leseveiledere. Mange andre muligheter – tilpasse selv. Logoped Bibi Rove Bentsen Interkommunal PPT for Modum, Sigdal og Krødsherad

2 Framtida nå - les og forstå!
Bakgrunn C. Santa: ”Lære å lære” UiS: Div kurs med C. Santa og L.Engen Lisbeth Breivik: Lesing av fagtekst, Modum 08/09 A. Roe: ”Lesedidaktikk” Molund/Koss, Bredtvet kompetansesenter: Foreldreveiledningskurs, høst-09 Egen erfaring i skole, prosjekter, logopedtjeneste og PPT Dette bidraget vil i stor grad basere seg på praktiske øvinger. La foreldre selv oppleve / føle på kroppen om lærings/lesestrategier har virkning. Framtida nå - les og forstå!

3 Framtida nå - les og forstå!
Hvordan lærer du ? Smilefjes – skanne inn !!! Forskning og erfaring viser denne ulikheten. Utg.pkt blir da å involvere foreldrene via handling. La foreldrene lære gjennom egen erfaring. Modeller noen strategier / prinsipper, og legg opp til samtaler / diskusjoner. Lurt med dette 2 og 2, ev liten gruppe for å få aktivisert flest mulig. + Få dem til å tenke på dette i samhandling med egne barn. Framtida nå - les og forstå!

4 Framtida nå - les og forstå!
Hode, hånd, hjerte Informasjon Kunnskap Lærings- og lesestrategier Intervensjon Handling. Være modell. Hvordan oppleves dette ? Situasjoner som gjør det mulig å gjennomføre strategiene? Reflektere over egen tilværelse. Informasjon = kunnskap. Lese- og læringsstrategier. Likhet –ulikhet læringsstrategier – lesestrategier: Lesestrategi er en form for læringsstrategi. Læringsstrategi omfatter arbeidsmåte som fremmer læring – ikke bare knyttet opp til tekst. Bevissthet = metakognisjon – refleksjon. Bevissthet om egen tenkning og læring. Hva gjør jeg for å lære ? Hvorfor gjør jeg dette ? FAKTA, FORSKNING OG KUNNSKAP – viktig for noen. Obs – mengde og type !!! Variert publikum…. Intervensjon= bry seg, gjøre noe dvs handling. Ref smilefjes . Situasjoner – Foreldrene må finne sine arenaer, tidspkt etc. Bruk tid i foreldresamarbeid til å drøfte /dvele også ved dette. Jo mer som prøves ut/ diskuteres i felleskap, desto større sjanse for at det skjer en samhandlingsaktivitet foreldre –barn hjemme. Hvordan oppleves dette ? K Kanskje det viktigste – alle vil at barna skal lære best og mest mulig på skolen… Framtida nå - les og forstå!

5 M.Colleges: kjennetegn på gode og svake lesere.
Framtida nå - les og forstå! M.Colleges: kjennetegn på gode og svake lesere. Skann inn side – tabell. Lese utdrag – se resten selv. De flinke leserne er metakognitive, dvs de er bevisste hva de gjør når de leser, hvordan og hvorfor. Gi foreldrene kunnskap = Informasjon. NB ! Ha forståelse og respekt for ulikheter blant foreldregruppen. Ulik sosio-økonomisk og kulturell bakgrunn + interesser. Læreres kunnskap om foreldrene – letter å møte dem –medfører grunnlag for å gi dem kunnskap om betydning av barnas arbeidsvaner. Eks. Fra jobben: Samtaler med høyt utdannede foreldre – språk, saksgang videre contra foreldre fra en lavere sosiokulturell bakgrunn. Handler mye om kommunikasjon og legitimitet !!! Ikke hovere eller undervurdere. Framtida nå - les og forstå!

6 Framtida nå - les og forstå!
Forts. Svake lesere og elever som ikke er metakognitive: hopper ofte over overskriftene, bilder og faktaruter. Vil slippe det de ikke må. Tror ofte at teksten er viktigst. Tekst = lesing. Sterke lesere og metakognitive elever: Sammenholder tekst, bilde, overskrifter, faktaruter mm Lavtrykk / høytrykk. Fra Yggdrasil , 6.trinn. Del gruppa i to. Slå opp på s i utdelte ark. Les /se på siden i 15 sek . Plukk ut en fra bildegruppa til å fortelle hva han/hun lærte av dette. Gjør slike øvelser forsøk med elevene og foreldrene ! Framtida nå - les og forstå!

7 Framtida nå - les og forstå!
SQ3R Survey (undersøke teksten): Skum og skan teksten først. Les overskrifter. Se på bilder (evt egen aktivitet). Questions: Hva lærer /opplever jeg ved å lese denne teksten ? Hva handler teksten om ?Hva ønsker jeg å lære ? Hvordan hjelper layouten meg til å finne opplysninger ? Read (selve lesingen): Lese i eget tempo . Nivåtilpasset. Recall : Tenk gjennom innholdet Framtida nå - les og forstå!

8 Framtida nå - les og forstå!
ØVELSE Eks fra Yggdrasil, 6.trinn Les / se på dette i 20 sek Fortell sidemannen hva du lærte av dette. Annen hver person i hht plassering bilde – tekst. Snakk sammen. Hvem fikk mest informasjon på kortest tid ? Hvis du skal velge en av bildene for å skaffe deg kunnskap – hva fung best ??? For hvem… Middels til svake elever..??? Framtida nå - les og forstå!

9 Framtida nå - les og forstå!
Fra Yggdrasil 6, Aschehoug Framtida nå - les og forstå!

10 Framtida nå - les og forstå!
Fra Yggdrasil 6, Aschehoug Framtida nå - les og forstå!

11 Hva opplever foreldrene som viktig kunnskap ?
Framtida nå - les og forstå! Hva opplever foreldrene som viktig kunnskap ? Tommy og tigeren. Gjelder å skaffe seg den relevante kunnskapen….. Framtida nå - les og forstå!

12 Prinsipper for læring og forståelse
Framtida nå - les og forstå! Prinsipper for læring og forståelse Bakgrunnskunnskap Viktigst !!! ØVELSE: Les teksten (vedlagt i mappa), og fortell sidemannen hva dette handler om. Forskning: Den viktigste aktiviteten BÅDE pedagoger OG foreldre kan bidra med for å øke elevenes forståelse og læring av leste fagtekster på, er å jobbe med er forkunnskapen. Felles opplevelser- ferier, atlas, globus, bilder, familie, venner , naturen. Tidligere innlært kunnskap – via opplevelser eller skolefag Stimulerer forelde til å gi barna erfaringer; gjøre ting sammen – kjøkkenet, hagen, garasjen med mer Hode – hender – hjerte 5.Klesvask. Les teksten og fortell sidemannen hva dette handler om. OBS ! Lytt hvis du har kjenneskap til denne teksten fra før. Bakgrunnskunnskap ??? Vanskelige ord eller oppbygging av teksten ?? Framtida nå - les og forstå!

13 Framtida nå - les og forstå!
ØVELSE Prosedyren er egentlig ganske enkel. Først sorterer du gjenstandene. Det kan selvfølgelig være at en haug er nok, avhengig av hvor mye det er. Det er bedre å ta med for få ting enn for mange. På kort sikt kan dette synes uvesentlig, men det kan lett oppstå problemer. En feil kan bli kostbar. I begynnelsen kan denne prosessen virke komplisert, men den vil snart framstå som en del av livet. Det er vanskelig å tro at prosessen vil bli overflødig videre i livet. Etter at prosedyren ar avsluttet sorterer man gjenstandene igjen, slik at de plasseres på sine respektive plasser. Før eller senere vil de komme til anvendelse igjen, og hele prosessen må gjentas. Kan du enkelt plukke ut nøkkelord – ev streke under vesentlig informasjon ?? Framtida nå - les og forstå!

14 Framtida nå - les og forstå!
Klart og tydelig ?? Enkelt å skille vesentlig fra uvesentlig informasjon ? Hva skjer når du mangler bakgrunnskunnskap ? Framtida nå - les og forstå!

15 Framtida nå - les og forstå!
Sette mål for lesing Skanne /skumme Foreldre – sammen med barnet ”Zoome ” seg inn på viktige punkter / innholdet Avklare ev misforståelser Samtaler Hva handler teksten om ? Tenk på …. når du leser dette. Etterpå vil jeg du skal fortelle meg om…. Førlesingsaktivitet. Fokus: NB ! IKKE for mye – i alle fall ikke ved svake elever. Gjerne èn ting. Framtida nå - les og forstå!

16 Framtida nå - les og forstå!
ØVELSE Les teksten (i mappa), strek under og noter deg det du mener er viktig og relevant informasjon. Noter ev nøkkelord, assosiasjoner, tanker , spørsmål Hvilke informasjon er nyttig for deg som: Sette mål for lesingen ! Snakke om på forhånd hva teksten handler om. Aktivitet m foreldrene tydeligjør dette. Del gruppa i to – lese tekst+ notere i ca 2 min. Framtida nå - les og forstå!

17 Framtida nå - les og forstå!
BILSELGER Framtida nå - les og forstå!

18 Framtida nå - les og forstå!
PERSONALSJEF Framtida nå - les og forstå!

19 Framtida nå - les og forstå!
ØVELSE Sau Eple Bil Tulipan Okse Sykkel Banan Rose Lilje Gris Hortensia Plomme Tog Ferje Katt Pære Betydning av å organisere det du skal huske. Halve gruppa : Se i 10 sekunder, husk og noter ned det du husker Framtida nå - les og forstå!

20 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

21 Framtida nå - les og forstå!
ØVELSE Sau Tulipan Okse Rose Gris Hortensia Katt Lilje Sykkel Eple Bil Plomme Tog Banan Ferje Pære Halve gruppa : Se i 10 sekunder, husk og noter ned det du husker Hvor mange husker 8 ting . Noen flere ??? Belaster Framtida nå - les og forstå!

22 Organisering av informasjon
Framtida nå - les og forstå! Organisering av informasjon Organisering av informasjon letter læring og lager strukturer i hjernen. Mindre belastning av korttidsminne Letter hukommelsen - langtidsminne Flere ”knagger” kunnskapen kan assosieres med Over og underbegreper – mer abstrakt tankegang. Lærerens oppgave – bevisstgjøre elever og foreldre om dette. Hjernen: Slipper å bruke tid til å rote rundt for å finne rett info – rett på sak. Jfr rot i klesskap, eller sokker og truser i hver sin skuff… Viktig med struktur- eks ukeplaner o.a. Ulike elever husker /lærer på ulike måter – organiseringsformer. Sekvensielt – helhetig. Framtida nå - les og forstå!

23 Framtida nå - les og forstå!
Lykke til videre Skanne inn Prikke og Stripa. Håper ikke resultatet blir som disse to……. Framtida nå - les og forstå!


Laste ned ppt "Foreldre som gode leseveiledere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google