Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport November 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport November 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport November 2013 1

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

3 Sammendrag 3 Sykehuset Telemark HF Faktisk november Budsjett november Budsjettavvik november Budsjettavvik % Faktisk HiÅBudsjett hiÅ Budsjettavvik HiÅ Faktisk HiÅ 2012 Avvik % 2013 -2012 Årsestimat 2013 Årsbudsjett 2013 Budsjettavvik årsetimat 2013 Kvalitet Ventetid ordinært avviklet. 72 60,00 65 60 5812,1 % 60 Fristbrudd andel18,9 %0,0 %9,1 %0,0 %3,5 % 0,0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 401 3 791 (390)-10,3 % 37 415 39 674 (2 259) 40 212-7,0 % 41 140 43 234-4,8 % "Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 3 388 3 707 (319)-8,6 % 36 170 38 359 (2 189) 38 775-6,7 % 39 780 41 835-4,9 % Herav kommunal medfinansiering 1 885 2 231 (346)-15,5 % 21 193 22 944 (1 751) 23 163-8,5 % 23 232 25 019-7,1 % Andel kommunal medfinansiering56 %60 % 59 %60 % 58 %60 % Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 3 391 3 697 (306)-8,3 % 35 978 38 258 (2 280) 36 678-1,9 % 39 570 41 725-5,2 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk 12 353 14 400 (2 047)-14,2 % 126 690 136 937 (10 247) 137 456-7,8 % 138 800 148 800-6,7 % VoP 5 058 5 661 (603)-10,7 % 51 043 56 248 (5 205) 52 493-2,8 % 56 000 60 200-7,0 % BUP 2 761 2 856 (95)-3,3 % 26 869 28 461 (1 592) 26 907-0,1 % 29 000 30 311-4,3 % TSB 1 084 1 649 (565)-34,3 % 12 119 16 432 (4 313) 16 351-25,9 % 13 000 17 500-25,7 % Bemanning Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 104 3 071 331,1 % 3 109 3 099 10 3 0940,5 % 3 112 3 1000,4 % Fast 2 887 2 868 2 827 Variabel 217 241 267 Sykefravær (forrige måned) Langtidsfravær 4,4 4,3 Korttidsfravær 2,0 2,1 Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 665 488 17736,3 % 9 455 5 372 4 083 12 574-24,8 % 5 863-100,0 % Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 8 567 5 136 3 43166,8 % 96 016 58 226 37 790 100 332-4,3 % 63 767-100,0 % Økonomi Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 317 386 315 345 2 0410,6 % 3 320 609 3 301 367 19 242 3 292 306 3 614 325 3 605 41999,8 % Driftskostnader (tall i 1000 kr) 320 789 311 931 (8 858)-2,8 % 3 325 582 3 296 529 (29 053) 3 212 304 3 630 609 3 609 50399,4 % Netto finansresultat (tall i 1000 kr) 360 60 300500,0 % 5 712 3 995 1 717 5 656 6 284 4 08465,0 % Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) (19 294) 19 294 - - - - - Resultat (tall i 1000 kr) 16 251 3 474 12 777 739 8 833 (8 094) 85 658 (10 000) -

4 Hovedmål 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 5 3. Pasient

6 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient Somatikk

7 Pasientene opplever ikke fristbrudd, avviklede 7 3. Pasient

8 Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden. 8

9 9 3. Pasient Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden.

10 Pasienter på venteliste 10 3. Pasient Tall fra Cognos (HOD)

11 Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 11 3. Pasient

12 Prevalens av sykehusinfeksjoner 12 3. Pasient

13 Andel korridorpasienter - somatikk 13 3. Pasient

14 14 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.

15 15 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert

16 Åpne dokumenter i EPJ 16 3. Kvalitet

17 Utvikling i antall årsverk ved STHF 2013 rullerende 12 mnd. 17

18 18 4. Bemanning Bemanning denne periode

19 Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år 19 4. Bemanning

20 Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år. 20 4. Bemanning

21 Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år 21 4. Bemanning

22 Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt 22 4. Bemanning

23 Sykefravær – lang/kort 23 4. Bemanning

24 Deltid denne periode – fast ansatte 24 4. Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

25 Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 25

26 AML brudd 26 4. Bemanning

27 DRG rullerende 12 måneder. 27

28 DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) 28 5. Aktivitet

29 Antall DRG-poeng rullerende 12 mnd, ("utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn) Antall opphold rullerende 12 mnd, "utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn

30 DRG Indeks - døgn 30

31 Produktivitet - DRG, bemanning 31 5. Aktivitet

32 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) 32 5. Aktivitet

33 33 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

34 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) 34 5. Aktivitet Hittil i årEndring 2012-2013Estimat for året Antall behandlingerFaktiskBudsjettAvvikAvvik %Faktisk 2012Avvik %E2013B2013Avvik %Siste 12 m. Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbehandling28 34729 696-1 349-4,5 %30 229-6,2 %31 00032 450-4,5 %30 896 Antall liggedøgn døgnbehandling116 443120 246-3 803-3,2 %126 077-7,6 %128 400131 400-2,3 %139 271 Antall dagbehandling15 99018 279-2 289-12,5 %16 632-3,9 %18 00019 750-8,9 %19 038 Antall polikliniske konsultasjoner126 690136 937-10 247-7,5 %137 456-7,8 %138 800148 800-6,7 %150 994 Psykiatri - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling1 688 1 646422,6 %1 760-4,1 %1 700 1 770-4,0 % 1 821 Antall liggedøgn døgnbehandling39 331 39 431-100-0,3 %42 079-6,5 %43 000 42 9920,0 % 43 002 Antall polikliniske konsultasjoner51 04356 248-5 205-9,3 %52 493-2,8 %56 00060 200-7,0 % 54 497 Psykiatri - barn og ungdom Antall utskrevne pasienter døgnbehandling43311238,7 %46-6,5 %453240,6 % 46 Antall liggedøgn døgnbehandling2 7302 29343719,1 %3 031-9,9 %2 9002 50016,0 % 2 999 Antall polikliniske konsultasjoner26 86928 461-1 592-5,6 %26 907-0,1 %29 00030 311-4,3 % 29 384 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh. Antall utskrevne pasienter døgnbehandling42271555,6 %3231,3 %453240,6 % 47 Antall liggedøgn døgnbehandling861917-56-6,1 %946-9,0 %9501 000-5,0 % 946 Antall polikliniske konsultasjoner12 11916 432-4 313-26,2 %16 351-25,9 %13 00017 500-25,7 % 13 326

35 Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 35

36 Budsjett avvik pr. måned trend 36

37 Budsjettavvik per klinikk 37 6. Økonomi

38 Resultatregnskap 38 6. Økonomi

39 Resultatregnskap 39 6. Økonomi

40 Resultatregnskap 40 6. Økonomi

41 Resultatregnskap 41 6. Økonomi

42 Resultatregnskap 42 6. Økonomi

43 Resultatregnskap 43 6. Økonomi

44 Resultatregnskap 44 6. Økonomi

45 Resultatregnskap 45 6. Økonomi

46 Resultatregnskap 46 6. Økonomi

47 Kontantstrøm 6. Økonomi 47

48 Likviditet og investeringer 48 6. Økonomi


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport November 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google