Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport Oktober 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport Oktober 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport Oktober 2013 1

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

3 Sammendrag 3

4 Hovedmål 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 5 3. Pasient

6 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient Somatikk

7 Pasientene opplever ikke fristbrudd, avviklede 7 3. Pasient

8 Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden. 8

9 9 3. Pasient

10 Pasienter på venteliste 10 3. Pasient Tall fra Cognos (HOD)

11 Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 11 3. Pasient KlinikkJanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuliAugustSeptOktober Kirurgisk klinikk64 % 66 % 41 % 48 %45 %48 %42 % Medisinsk klinikk90 %87 % 63 %53 %60 %69 %71 %70 % Barne og ungdomsklinikken58 %64 %63 %45 %42 %14 %28 %12 %47 %84 % Klinikk N/R92 %93 % 92 %68 %41 %56 %62 %66 %69 % Medisinsk serviceklinikk100 % 90 %53 %63 %79 %94 %96 % Psykiatrisk klinikk100 %98 % 100 %85 %74 %54 %65 %69 %66 % STHF80 %78 %79 %78 %55 %45 %51 %54 %60 %57 %

12 Prevalens av sykehusinfeksjoner 12 3. Pasient

13 Andel korridorpasienter - somatikk 13 3. Pasient

14 14 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.

15 15 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert

16 Åpne dokumenter i EPJ 16 3. Kvalitet

17 Utvikling i antall årsverk ved STHF 2013 rullerende 12 mnd. 17

18 18 4. Bemanning Bemanning denne periode

19 Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år 19 4. Bemanning

20 Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år. 20 4. Bemanning

21 Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år 21 4. Bemanning

22 Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt 22 4. Bemanning

23 Sykefravær – lang/kort 23 4. Bemanning

24 Deltid denne periode – fast ansatte 24 4. Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

25 Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 25

26 AML brudd 26 4. Bemanning

27 DRG rullerende 12 måneder. 27

28 DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) 28 5. Aktivitet

29 Antall DRG-poeng rullerende 12 mnd, ("utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn) Antall opphold rullerende 12 mnd, "utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn

30 DRG Indeks - døgn 30

31 Produktivitet - DRG, bemanning 31 5. Aktivitet

32 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) 32 5. Aktivitet

33 33 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

34 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) 34 5. Aktivitet

35 Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 35

36 Budsjett avvik pr. måned trend 36

37 Budsjettavvik per klinikk 37 6. Økonomi

38 Resultatregnskap 38 6. Økonomi

39 Resultatregnskap 39 6. Økonomi

40 Resultatregnskap 40 6. Økonomi

41 Resultatregnskap 41 6. Økonomi

42 Resultatregnskap 42 6. Økonomi

43 Resultatregnskap 43 6. Økonomi

44 Resultatregnskap 44 6. Økonomi

45 Resultatregnskap 45 6. Økonomi

46 Resultatregnskap 46 6. Økonomi

47 Kontantstrøm 6. Økonomi 47

48 Likviditet og investeringer 48 6. Økonomi


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport Oktober 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google