Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Informasjon, kommunikasjon Ole Kristian Åsgård, tlf. 900 45 082 Hva er kommunikasjon? 15.11.2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Informasjon, kommunikasjon Ole Kristian Åsgård, tlf. 900 45 082 Hva er kommunikasjon? 15.11.2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Informasjon, kommunikasjon Ole Kristian Åsgård, tlf. 900 45 082 ok.aa@online.no Hva er kommunikasjon? 15.11.2001

2 2 Mål: Gjøre deltakerne bedre i stand til å bruke kommunikasjonsfaglige virkemidler for å nå målet med virksomheten sin.

3 3 Agenda Mål, målgrupper, vinkling, kanal, medium Målgruppevurderinger Nettverkskommunikasjon Dominante faktorer Effekttapsmodellen Planlagte og ikke planlagte effekter Brukerundersøkelser Profilering Førstelinjetjenesten Bruk av byråer Informatøren Kommunikasjonspolitikk Etiske normer

4 4 Kommunikasjon er………. systematisk tenkning omkring målgrupper, budskap, formidling og hvordan informasjon skal kombineres med andre virkemidler for å øke effekten. anvendt samfunnsforskning.

5 5 Gro Harlem Brundtland: Suksess ute i felten er alle tings målestokk.

6 6 Hvordan er kommunikasjon som virkemiddel og fag forankret i samfunnet?

7 7 Kommunelovens §4: Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. aktiv

8 8 Statens informasjonspolitikk fem prinsipper: Kommunikasjonsprinsippet Prinsippet om aktiv informasjon Helhetsprinsippet Linjeprinsippet Prinsippet om informasjon som lederansvar

9 9 Integrert: Kommunikasjon skal være en integrert del av virksomheten og vurderes som et virkemiddel på lik linje med juridiske, økonomiske og andre virkemidler for å nå mål.

10 10 Ikke et mål i seg selv: Kommunikasjon er aldri et mål, men et middel for å nå målet.

11 11 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

12 12 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

13 13 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

14 14 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

15 15 Tilgjengelige virkemidler: tekniske/fysiske normative/lovpålagte økonomiske pedagogiske

16 16 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

17 17 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

18 18 MODERNE ENDRINGSORIENTERT STABILITET TRADISJON MATERIALISME YTRESTYRT IDEALISME INDRESTYRT NORSK MONITOR, MMI ANTALL RESP.: 2948 BEF.: 3.444.000 Risiko Nyheter Følelser Likestilling MaterialismeForbruk Hedonisme Ulikhet Status Kameratskap Privatisering Utseende Spill EgoismeIndustrivekst Lokalisme Fornuft Konformitet Ambisjonsmangel Solidaritet Autotitet Nærmiljø Avmakt Rigiditet Intoleranse Natur Nasjonalisme TrygghetReligion Puritanisme Lovlydighet Romantikk Tradisjoner Nøysomhet Pessimisme Familie Helse Regulering Likhet Fysisk formLojalitet Uselviskhet Kollektivisme Kunstprodukt Naturprodukt Miljøvern Okkultisme Polysensualisme Frihet Politikertillit Selvrealisering Individualitet Toleranse TillitKosmopolitismeTeknologi Mobilitet Spontanitet Herredømme Fellesskap Optimisme Fryktsomhet Investering

19 19 MODERNE ENDRINGSORIENTERT STABILITET TRADISJON MATERIALISME YTRESTYRT IDEALISME INDRESTYRT NORSK MONITOR, MMI ANTALL RESP.: 2948 BEF.: 3.444.000 Risiko Nyheter Følelser Likestilling MaterialismeForbruk Hedonisme Ulikhet Status Kameratskap Privatisering Utseende Spill EgoismeIndustrivekst Lokalisme Fornuft Konformitet Ambisjonsmangel Solidaritet Autotitet Nærmiljø Avmakt Rigiditet Intoleranse Natur Nasjonalisme TrygghetReligion Puritanisme Lovlydighet Romantikk Tradisjoner Nøysomhet Pessimisme Familie Helse Regulering Likhet Fysisk formLojalitet Uselviskhet Kollektivisme Kunstprodukt Naturprodukt Miljøvern Okkultisme Polysensualisme Frihet Politikertillit Selvrealisering Individualitet Toleranse TillitKosmopolitismeTeknologi Mobilitet Spontanitet Herredømme Fellesskap Optimisme Fryktsomhet Investering ”Lev i nuet” ”Først meg selv” ”Vær deg selv” ”Alt med måte” ”Ikke vær annerledes” ”For kirke og fedreland”

20 20 MODERNE ENDRINGSORIENTERT STABILITET TRADISJON MATERIALISME YTRESTYRT IDEALISME INDRESTYRT NORSK MONITOR, MMI ANTALL RESP.: 2948 BEF.: 3.444.000 Risiko Nyheter Følelser Likestilling MaterialismeForbruk Hedonisme Ulikhet Status Kameratskap Privatisering Utseende Spill EgoismeIndustrivekst Lokalisme Fornuft Konformitet Ambisjonsmangel Solidaritet Autotitet Nærmiljø Avmakt Rigiditet Intoleranse Natur Nasjonalisme TrygghetReligion Puritanisme Lovlydighet Romantikk Tradisjoner Nøysomhet Pessimisme Familie Helse Regulering Likhet Fysisk formLojalitet Uselviskhet Kollektivisme Kunstprodukt Naturprodukt Miljøvern Okkultisme Polysensualisme Frihet Politikertillit Selvrealisering Individualitet Toleranse TillitKosmopolitismeTeknologi Mobilitet Spontanitet Herredømme Fellesskap Optimisme Fryktsomhet Investering

21 21 Jo større avstanden i oppfatning faktisk er mellom sender og mottaker, desto mer skråsikker er budskapsutformeren på at han/hun kjenner målgruppens motiver og tenkemåte.

22 22 ”På seg selv kjenner man andre” kan lett bli en katastrofe i informasjons- sammenheng.

23 23 Ingen er mer forskjellig fra målgruppen i oppfatning av det fenomenet som budskapet gjelder, enn dem som har til oppgave å utforme det.

24 24 Utfordringer: legevisitten foreldremøtet skrankebesøket

25 25 Det psykodynamiske tyngdepunkt

26 26 ”Vi tror deg. Det er du som vet hvordan det kjennes for deg.” Servicekulturen:

27 27 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

28 28 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

29 29 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

30 30 God huskeregel Mål, målgrupper og medium før innhold.

31 31 Kommunikasjonsmodell? MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

32 32 Informasjons- og kommunikasjonsmodell MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

33 33 Nettverkskommunikasjon

34 34 Nettverkskommunikasjon ? Beholde

35 35 Dominant påvirkning Dominante personer Dominante faktorer Hvem er mest dominant person i forhold til barn mellom syv og 12 år?

36 36 Effekttapsmodellen eksponering oppmerksomhet interesse forståelse tilegnelse overbevisning og aksept atferdsbeslutning atferdsendring

37 37 Forenkling: Skal vi få saker på dagsorden, må vi være villige til å velge bort noe. Skal vi nå fram, må vi være villige til å ikke la alt være like viktig.

38 38 Positive Forutsette Positive Uforutsette Negative Forutsette Negative Uforutsette Resultater av kommunikasjonstiltak: Negative Uforutsette

39 39 Hva er en kommunikasjonsmedarbeider?

40 40 Kommunikasjonsmedarbeideres hverdag? MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

41 41 Kommunikasjonsmedarbeideres hverdag? MÅL (ønsket resultat) INNKODING (målgrupper, vinkling) AVSENDING (kanal, medium) TOLKING AVKODING (hva i budskapet som trekkes ut) MOTTAKING OPPNÅDD RESULTAT

42 42 Informatørroller: opplysningsmedarbeidere informasjonsutøvere kommunikasjonsstrateger

43 43 Per Hetland: ”Taus kunnskap” ”Profesjonell kunnskap”

44 44 Taus kunnskap: Vi (etter)utdannes til et visst punkt med faktakunnskap. Men i yrkeslivet møter vi den tause kunnskap. Allmennfaget gir grunnlag for en livslang læring.

45 45 Frontlinjeansvar: oppgradert frontlinje

46 46 Førstelinjetjenesten: Brukerorientering: De ansatte i førstelinjetjenesten har en nøkkelrolle. Det er de som møter brukerne og som skal tilfredsstille deres individuelle forventninger. Dette krever fleksibilitet. De ansatte i førstelinjen er skapere av service-tjenesten. De må derfor settes i stand til å yte service ved å kunne ta ansvar og å opptre fleksibelt.

47 47 Registrering: Et viktig virkemiddel kan være systematisk å registrere publikumsreaksjoner overfor førstelinjetjenesten.

48 48 Brukerundersøkelser

49 49 Viktig å komme over synsestadiet. Vi må ha relevant informasjon tilgjengelig. Viktig å være oss bevisst at det skjer behovs- endringer.

50 50 Behov for styringsinformasjon: KUNNSKAP OG VITEN Grunnlag for beslutninger og handlinger SENTRALE ENKELT- PERSONERS ERFARINGER, KUNNSKAPER OG HOLDNINGER o ledere o fagpersoner o ressurssterke innbyggere OBJEKTIVE DATA o Befolkningstall o Befolkningsutvikling o Økonomiske nøkkeltall o næringsutvikling o offentlige planer og meldinger ORGANISERTE GRUPPER o politiske partier o interessegrupper o fagforeninger BEFOLKNINGENS EGNE SUBJEKTIVE ERFARINGER OG MENINGER

51 51 Vi signaliserer mye ved å gjennomføre befolknings-, profil- eller brukerundersøkelser. Vi skaper forventninger ved å offentliggjøre det.

52 52 Brukerundersøkelser -signaliserer interesse for og vilje til å lytte -bevisstgjør tjenesteyterne Men brukerundersøkelser -kan føre til meningsmålingsdemokrati som kan hindre muligheten for langsiktig planlegging

53 53 _ + + _ Profilundersøkelse: Info.problem Produktproblem Brukere Ikke- brukere

54 54 Viktig å plassere ansvaret med å koordinere og å følge opp arbeidet med brukerundersøkelser.

55 55 Profilering

56 Vi profilerer oss hele tiden. Det går ikke an ikke å profilere seg

57 Hva vi mener, betyr ikke noe. Hvordan andre oppfatter det, er avgjørende.

58 Profil: slik vi ønsker å være Image: slik vi blir oppfattet Forskjellige målgrupper kan oppfatte oss forskjellig.

59 Man profilerer seg hele tiden gjennom: produkter/tjenester omgivelser/bygninger kommunikasjon opptreden/personale

60 Viktig at disse fire elementene kommuniserer det samme.

61 Profilering er aldri et mål, men et middel for å nå målet.

62 Viktig å komme over synsestadiet Vi må vite hva vi ønsker å profilere

63 Hvilken profil ønsker vi å ha? GRUNNVERDIER

64 Eksempel: Grunnverdier, tjenesteyting: ansvar respekt engasjement

65 Eksempel, profilverdier: Ansvar: pålitelighet omsorg ta avgjørelser og risiko være ærlig med seg selv og andre Respekt: se individet; ikke bare saken lytte toleranse for andres meninger Entusiasme: være målbevisst være til nytte være utholdende prøve igjen

66 66 Teori og praksis Teori er når man vet alt, men intet fungerer. Praksis er når alt fungerer, men ingen vet hvorfor. Noen steder er teori og praksis forenet: Intet fungerer og ingen vet hvorfor.


Laste ned ppt "1 Informasjon, kommunikasjon Ole Kristian Åsgård, tlf. 900 45 082 Hva er kommunikasjon? 15.11.2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google