Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjonsstrategi for miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjonsstrategi for miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjonsstrategi for miljø
Oslo kommune Byrådslederens avdeling Kommunikasjonsstrategi for miljø Informasjonsforum 11. mars 2009 Kristine Langfjord

2 Visste du at …. i 2003 ble Oslo kåret til Europas bærekraftige by
i 2006 kom Oslo best ut av en miljøanalyse blant de ti største byene i Norge. i 2007 ble Oslo kåret som verdens nest mest miljøvennlige by. at Oslo kom til finalen for European Green Capital 2010 og 2011. Vi skal overlevere Oslo i en bedre miljøtilstand til neste generasjon enn vi selv overtok den. Oslo kommunes visjon

3

4 Organisering Styringsgruppe: Kjersti Helgeland, MOS Grethe Mathilde Sundby, VST Anne Aakervik, FRI Cecilie Bergmann, FRI Kristine Langfjord, BLA BYU Arbeidsgruppe: Anne-Sofie Durkis, TET Wenche Opsata, REN Erlend Tidemann, HEV Maria Brekke, ENØK Lena Nesset, EBY Erik Bull-Valen, FRI Kristine Langfjord, BLA Kristin Stormo, BLA Dag Christian Klevås Rye, BLA Cecilie Bergmann, FRI

5 Arbeidsprosess Bestilling fra MOS BLA leder arbeidet Informasjonsforum
Møte for de store miljøetatene Arbeidsgruppe Styringsgruppe Involvering MOS (avdelingsmøte) Endelig godkjenning av kommunaldirektør Iverksetting - Tildelingsbrev - Informasjonsforum (MOS, BYU og Fredrikstad) - Miljønettverk - Oversendelse av plan - Intranett - Miljøportalen Oppfølging MOS

6 Hovedmål Oslo kommune skal sikre sine innbyggere og omverden tilgang til god informasjon om kommunens miljøstatus og miljøarbeid. Miljøinformasjon skal brukes aktivt som en del av omdømmebyggingen av Oslo kommune.

7 Kommunikasjonsmål Kommunens miljøinformasjon og miljøstatus skal være lett tilgjengelig. Kommunens miljøinformasjon skal være visuelt gjenkjennelig. Kommunen skal aktivt informere om vedtatt miljøpolitikk, miljøtiltak og andre aktuelle miljøsaker. Kommunens miljøinformasjon skal være lettfattelig, helhetlig og koordinert. Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning.

8 Satsningsområder 2009 Renhold i byrommet Reduksjon av klimagassutslipp
Bedre luftkvalitet Kildesortering av husholdningsavfall → Virksomhetene skal følge opp med egne relevante tiltak → Mer fokus på satsningsområder i 2010

9 www.miljo.oslo.kommune.no Kommunikasjonsmål Mål og tiltak
1. Kommunens miljøinformasjon og miljøstatus skal være lett tilgjengelig. Etablere miljøportalen Miljøtiltak på eget nettsted Miljønyheter Etablere presentasjonsløsning for miljøstatus og måloppnåelse Pressestrategi for presentasjonsløsningen

10 2. Kommunens miljøinformasjon skal være visuelt gjenkjennelig.
Mål og tiltak 2. Kommunens miljøinformasjon skal være visuelt gjenkjennelig. Utarbeide ny designprofil for miljøinformasjon Kontaktperson for designprofilen Nettpublisering av designprofilen Logo Opprette fotobank Diplom for Oslo miljøpris i ny design Roll-ups / gaveartikler

11

12

13 Mål og tiltak 3. Kommunens skal aktivt informere om vedtatt miljøpolitikk, miljøtiltak og andre aktuelle miljøsaker. Synliggjøre miljøresultater Synliggjøre miljøutfordringer Miljøprofilering i hver utgave av Oslonå Artikler i fagtidsskrifter Varsle om medieutspill Vurdere bruk av ”mailfooter” Plan for å gjøre Oslo miljøpris bedre kjent Helthetlig plan for Oslo kommunes deltakelse på Oslo miljøfestival Nettpublisering av Byøkologisk program (BØP) Trykksaker (BØP, kortfattet BØP og generell miljøbrosjyre – norsk og engelsk) Plan for lansering og distribusjon av ny BØP

14

15 Mål og tiltak 3. Kommunens skal aktivt informere om vedtatt miljøpolitikk, miljøtiltak og andre aktuelle miljøsaker. Synliggjøre miljøresultater Synliggjøre miljøutfordringer Miljøprofilering i Oslonå Artikler i fagtidsskrifter Varsle om medieutspill Vurdere bruk av ”mailfooter” Plan for å gjøre Oslo miljøpris bedre kjent Helhetlig plan for Oslo kommunes deltakelse på Oslo miljøfestival Nettpublisering av Byøkologisk program (BØP) Trykksaker (BØP, kortfattet BØP og generell miljøbrosjyre – norsk og engelsk) Plan for lansering og distribusjon av ny BØP

16 Mål og tiltak 4. Kommunens miljøinformasjon skal være lettfattelig, helhetlig og koordinert. Lettfattelig språk – samt gjennomgang av informasjonsmateriell Ordliste Planleggingskalender for kampanjer og medieutspill Samordning av kampanjer og medieutspill Årlig revidering av informasjonsstrategien (satsningsområder 2010)

17 5. Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning.
Mål og tiltak 5. Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning. Miljøportalens intranett WikiOslo Nettverksmøter for Grønn kommune Nyhetsbrev til ansatte 4 ganger i året ? Kurs MOS

18 SATSINGSOMRÅDER 2009 Mål og tiltak Renhold i byrommet
Koordineringsmøte FRI, TET, SAM og bydelene Pro-aktivitet sommerrenhold

19

20 2. Reduksjon av klimagassutslipp.
Mål og tiltak 2. Reduksjon av klimagassutslipp. Synliggjøre effekter – spesielt større prosjekter som Klemetsrud, utbyggingsprosjekter, klima- og energifondet og kollektivtrafikk m.m. Markedsføre ved utskifting av fossilt brensel til fornybar energi

21 3. Luftkvaliteten skal forbedres.
Mål og tiltak 3. Luftkvaliteten skal forbedres. Synliggjøre totaleffekt av tiltak

22 4. Kildesortering av husholdningsavfall.
Mål og tiltak 4. Kildesortering av husholdningsavfall. ”Dette er svært viktig for Oslo framover!” REN har hovedansvar for oppfølging

23 Evaluering Revidert strategi for 2009

24 Til slutt…. La oss gjøre et krafttak for miljøbyen Oslo!!


Laste ned ppt "Kommunikasjonsstrategi for miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google