Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal vi som ledere bekjempe økonomisk kriminalitet i Bydel Sagene? Økonomisk kriminalitet benevnes heretter: økkrim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal vi som ledere bekjempe økonomisk kriminalitet i Bydel Sagene? Økonomisk kriminalitet benevnes heretter: økkrim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal vi som ledere bekjempe økonomisk kriminalitet i Bydel Sagene? Økonomisk kriminalitet benevnes heretter: økkrim

2 I brev til VST 22.02.07 om forsterket arbeid mot korrupsjon og misligheter skrev vi: Bydel Sagene skal ta i bruk et nytt verktøy i kampen mot økkrim

3 Nytt verktøy = en systematikk som passer bydelen et innhold som dekker bydelens virksomhet en aktivitetsplan som er god nok et ansvar for oss som ledere

4 Bydel Sagene skal (1) 1.bekjempe økkrim i alle deler av bydelens virksomhet 2.forankre kampen mot økkrim hos bydelens ledelse 3.være kompetente til å bekjempe økkrim 4.ha gode nok tiltak for å bekjempe økkrim

5 Bydel Sagene skal (2) 5. knytte kontrolltiltak til hver risiko 6. teste kontrolltiltakene for å sikre at de er effektive og hensiktsmessige 7. ha rutiner for å håndtere påstander eller mistanker om økkrim 8. gjenopprette eventuelle skader og hindre tilsvarende hendelser

6 1.Bydel Sagene skal bekjempe økkrim i alle deler av bydelens virksomhet. Det betyr at vi erkjenner at økkrim kan forekomme hos våre ledere og ansatte vi må ha rutiner som forebygger og avdekker vi må føre tilsyn med at rutinene følges vi må rapportere at det føres tilsyn og rapportere hendelser som avdekkes

7 2. Bydel Sagene skal forankre kampen mot økkrim hos bydelens ledelse. Det betyr at bydelsdirektør og hans ledergruppe skal drøfte og beslutte overordnete planer for kontrollarbeid avdelingssjefene og deres ledergrupper skal fastsette aktivitetsplaner for kontrollarbeid i hver avdeling

8 3. Bydel Sagene skal være kompetente til å bekjempe økkrim. Det betyr at ledere og ressurspersoner skal skaffe seg kunnskap om hva slags økkrim som forekommer og hvem som utøver økkrim kunnskapene skal holdes ved like kjennskap til økkrim i omverden skal brukes til å se trusler om tilsvarende misligheter i bydelens egen virksomhet

9 4. Bydel Sagene skal ha gode nok tiltak for å bekjempe økkrim. Det betyr at vi må vite hva slags økkrim vi skal beskytte oss mot vi må analysere hvilke mulige tilfeller av misligheter som truer vår virksomhet mislighetsanalysene må gjennomføres for alle virksomhetsområder alle organisatoriske deler av bydelen skal være dekket av analyser om trusler om økkrim

10 5. Bydel Sagene skal knytte kontrolltiltak til hver risiko. Det betyr at risiko som er vesentlig, skal knyttes sammen med kontrolltiltak som fjerner eller reduserer risikoen kontrolltiltakene skal være av både forebyggende og avdekkende art

11 6. Bydel Sagene skal teste kontrolltiltakene for å sikre at de er effektive og hensiktsmessige. Det betyr at kontrollene er dokumentert kontrollene er testet både av våre egne og av en uavhengig part mulighetene for at ledelse og ansatte bevisst kan overstyre eller manipulere kontrollene skal tas hensyn til i testingen

12 7. Bydel Sagene skal ha rutiner for å håndtere påstander eller mistanker om økkrim. Det betyr at varslingsordning er etablert og skal opprettholdes i bydelen kommunens og bydelens varslingsordninger skal være kjent av bydelens ansatte bydelens varslingsordning skal evalueres og fornyes ved behov

13 8. Bydel Sagene skal gjenopprette eventuelle skader og hindre tilsvarende hendelser. Det betyr at Når hendelsenes forløp er klarlagt, gjenstår: sanksjoner mot involverte inndrivelse/minimalisering av tap fornye tiltak for å hindre gjentakelser


Laste ned ppt "Hvordan skal vi som ledere bekjempe økonomisk kriminalitet i Bydel Sagene? Økonomisk kriminalitet benevnes heretter: økkrim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google