Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stillinger: a)INSTITUTTLEDER: Det er tre søkere til stillingen. En intern, to eksterne (en av disse er II-er hos oss) Reglement for tilsetting og valg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stillinger: a)INSTITUTTLEDER: Det er tre søkere til stillingen. En intern, to eksterne (en av disse er II-er hos oss) Reglement for tilsetting og valg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stillinger: a)INSTITUTTLEDER: Det er tre søkere til stillingen. En intern, to eksterne (en av disse er II-er hos oss) Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter § 19 Vurdering av søkere Instituttlederstillingen er en faglig-administrativ lederstilling og ikke en forsknings- og undervisningsstilling. Det skal derfor ikke oppnevnes en ordinær vitenskapelig bedømmelseskomité i forbindelse med innstillingen. Innstillingsorganet* eller den innstillingsorganet bemyndiger kan oppnevne en intervjukomité. Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende overfor innstillingsorganet. * Fysisk institutt’s Styre Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet til å ta med en felles representant i komiteen. Lederkompetanse er et sentralt vurderingskriterium for denne stillingskategorien.

2 Ad. Komite: Sittende instituttleder skal ikke være medlem av tilsettingskomiteen Det skal være en representant for det påtroppende dekanat i komiteen Komiteen skal ha medlemmer av begge kjønn Vi er ikke pålagt å ha representanter for studenter eller åremålsansatt personale Det oppnevens en representant for tjenestemannsorganisasjonene sentralt. Tilsettingskomite, vedtatt i instituttstyret: Svein Stølen*, Instituttleder KI, Komiteleder. Påtroppende prodekan forskning. Lars Bernhardsen, Administrativ leder. Administrativ kompetanse, samarbeidsevner Bengt Svensson, gruppeleder Halvlederfysikk. Faglig kompetanse, lederkompetanse, samarbeidsevner Eli O. Hole, gruppeleder Biofysikk og medisinsk fysikk. Faglig kompetanse, undervisningsspørsmål (programstyreleder FAM, SUFU medlem), likestillingsspørsmål Andreas Christensen, UB (fysikk), Representant for tjenestemannsorganisasjonene Narve Trædal, sekretær (fra Fakultetet)

3 Ad. Komite (forts): Komiteen har hatt ett forberedende møte samt kommunisert med e-post, og har bestemt at to av de tre søkerne skal innkalles til intervju. Begge intervjuene skal gjennomføres torsdag 21. juni (i dag). Rapport fra intervjukomiteen vil ferdigstilles før 1. juli. Rapporten vil forelegges styret i første halvdelen av august. Vi foreslår at dette gjøres som en sirkulasjonssak, men vi kan innkalle et ekstraordinært styremøte for denne saken. Vårt styrevedtak samt innstillingen sendes deretter til Fakultetet for godkjenning og vedtak om tilsetting i Fakultetsstyret.


Laste ned ppt "Stillinger: a)INSTITUTTLEDER: Det er tre søkere til stillingen. En intern, to eksterne (en av disse er II-er hos oss) Reglement for tilsetting og valg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google