Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsstatistikk for fysioterapeuter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsstatistikk for fysioterapeuter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsstatistikk for fysioterapeuter
NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland

2 TEMA Lønnsvekst og hvordan den beregnes To typer vekst:
årslønnsvekst 12. mnd vekst Andre begreper overheng Glidning ramme Lønnsstatistikk fra KS-området Oslo kommune Spekter

3 Tenkt eksempel om lønnsutvikling
Kan lokale tillegg være glidning (jfr spekter 2006…) ? Uforklart lønnsvekst (glidning..) LØNNNSNIVÅ Uforklart lønnsvekst (glidning..) Tariff tillegg Tillegg gitt i lokale forhandlinger Tariff tillegg ÅR 0 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT TID ÅR 1 ÅR 2

4 ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST
LØNNNSNIVÅ ÅRSLØNN ÅR 2 ÅRSLØNN ÅR 1 ÅR 0 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT 1. JAN TID ÅR 1 ÅR 2

5 ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST
Gj.snitt månedslønn år 2 LØNNNSNIVÅ ÅRSLØNN ÅR 2 ÅRSLØNNS- VEKST ÅRSLØNN ÅR 1 Gj.snitt månedslønn år 1 ÅR 0 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT 1. JAN TID ÅR 1 ÅR 2

6 OVERHENG OVERHENG LØNNNSNIVÅ ÅR 0 TID ÅR 1 ÅR 2
Jo senere et tillegg gis jo større overheng (legene tillegg pr 1.januar) Gj.snitt månedslønn år 2 LØNNNSNIVÅ ÅRSLØNNS- VEKST Gj.snitt månedslønn år 1 OVERHENG 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT 1. JAN ÅR 0 TID ÅR 1 ÅR 2

7 ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST
DATO-LØNNSVEKST LØNNNSNIVÅ DATOLØNN DATOLØNN 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT 1. JAN ÅR 0 TID ÅR 1 ÅR 2

8 Verre når en skal se på flere personer/grupper
Person med høy lønn slutter (glidning ?) LØNNNSNIVÅ Ikke fått noe i år 1 og slutter Begynner ny med lavere lønn (glidning ?) 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT 1. JAN ÅR 0 TID ÅR 1 ÅR 2

9 Verre når en skal se på flere personer/grupper
Person med høy lønn slutter (glidning ?) LØNNNSNIVÅ Person som blir leder og høyere lønn. Skal dette være glidning og være med på å trekke opp overhenget? Ikke fått noe i år 1 og slutter Begynner ny med lavere lønn (glidning ?) ÅR 0 1. JAN 1. MAI 1. JULI 1.OKT 1. JAN 1. MAI 1. OKT 1. JAN TID ÅR 1 ÅR 2

10 RAMME Økonomisk ramme er forventet årslønnsvekst (minus endringer i f.eks fellesbestemmelser) Eksempel: Overheng: 2,0 % (forventet) glidning 1,0 % (ofte basert på historie siste 1,3 eller 5 år) Sum før forhandlingene= 3,0 % Tilegg pr 1.juli: 4% generelt tillegg(4%*6/12) 2,0 % Økte minstelønnssatser + endringer i fellesbestemmelsene 0,5 % Sum økonomisk ramme 5,5 %

11 OPPSUMMERING: Årslønnsvekst er et ”mengdebegrep” mens datolønnsvekst er et ”punktbegrep” Når tillegget blir gitt betyr ikke noe når en ser på datolønnsvekst, men betyr ”alt” for årslønnsvekst Valg av dato for et tillegg kan være et virkemiddel for å holde seg innenfor en ramme (brukt i Spekter) Det er forventet årslønnsvekst som vi vanligvis snakker om når vi snakker om en ramme (minus evt. felles. bestemmelser) Glidning er vekst som ikke er gitt i tariffoppgjøret Overheng er differansen mellom lønn i slutten av året i forhold til gjennomsnittslønn det året. For store strukturelle endringer (små utvalg) ”ødelegger” statistikken

12 Spekter-helse. Gj. snitt månedslønn per heltidsekvivalent 1
Spekter-helse. Gj.snitt månedslønn per heltidsekvivalent 1. oktober 2006 Lønnsvekst Ansatte på heltid Ansatte på deltid Gj.snitt stillings-prosent Årsverk Fysioterapeut 646 338 92 847 Spesial- fysioterapeut 264 199 91 391 Månedslønn I alt Avtalt lønn Uregel-messige tillegg Bonus Kvelds- natt-tillegg Lør- og søn-tillegg Andre ureg. tillegg Overtids-godt-gjørelse Fysioterapeut 26 280 25 838 418 24 34 40 344 352 Spesial- fysioterapeut 27 851 27 629 220 2 21 36 163 260 Fysioterapeut: Lønnsvekst – : 6,3 % Spesialfysioterapeut: Lønnsvekst – : 2,8 % (endring i struktur kan bety mye for lønnsveksten) Kilde: SSB

13 Spekter-helse. Gj.snitt månedslønn 1.oktober 2005 - 1. februar 2007
Årsverk Månedsfortjeneste Endring 2005 2006 Måneds-fortjeneste Fysioterapeut k 4 567 481 23 920 24 736 -15,1 % 3,4 % Fysioterapeut k 5 368 474 27 020 28 286 28,8 % 4,7 % Avdelingsleder fysioterapeut 31 38 27 985 30 646 21,4 % 9,5 % Samlet fysio 965 992 25 231 26 653 2,8 % 5,6 % Kilde: Spekter

14 OPPSUMMERING Spekter:
Veldig stor turnover De som begynner har høyere lønn enn de som slutter (…?) Stor del av lønnsveksten skyldes skifte av stilling Sum: Strukturelle endringer er en stor forklaringsgrad på lønnsveksten (lite utvalg)

15 Gj.snitt månedslønn 1.oktober 2005 - 1. februar 2007 i KS-område
Antall årsverk Grunnlønn Vekst i grunnlønn Vekst i årsverk 7066 Fysioterapeut 732 25 624 ( ) 7,2 % -4,1 % 7617 Spesialfysioterapeut 257 27 513 ( ) 3,8 % 31,1 Gjennomsnitt (vektet) 989 26 114 ( ) 6,9 3,1 Utdanningskode: 424 Fysioterapeut 1474 26 623 ( ) 6,3 3,4 Kilde: KS TBSK

16 Oversikt over stillinger til de med fysioterapeut utdannelse i KS-sektoren
Antall stillinger 7066 FYSIOTERAPEUT 928 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 301 7451 LEDER/FAGLEDER 203 7453 FAGLEDER 107 9451 LEDER KAP 3.4.2 66 7711 UTDANNINGSSTILL. M.M. 52 6675 MILJØTERAPEUT 32 8530 RÅDGIVER 26 6559 KONSULENT 19 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS 14 7531 SAKSBEHANDLER 12 6517 ERGOTERAPEUT 7076 HJELPEPLEIER 9 7517 FAGARBEIDER 8 8451 LEDER 7174 SYKEPLEIER 6572 ASSISTENT 7 SUM 1847 (stillinger med færre enn 5 observasjoner er ikke tatt med) Kilde: KS PAI registeret

17 Ansiennitet for de med fysioterapeut – utdannelse i KS sektoren
Ansiennitetsgruppe Antall Prosent 0-1 185 10,0 2-3 120 6,5 4-5 123 6,7 6-7 162 8,8 8-9 152 8,2 10-11 128 6,9 12-13 104 5,6 14-15 108 5,8 16+ 765 41,4 Total 1847 100,0 Kilde: KS PAI registeret

18 Oslo kommune. Gj.snitt månedslønn jan. 2006 – jan 2007
Antall årsverk jan. 2007 Grunnlønn jan Vekst i grunnlønn jan – jan. 2007 Vekst i årsverk Jan – jan. 2007 78 Fysioterapeut 6 22852 ( ) -4,9 % -20 % 152 Fysioterapeut 1 156 28 871 ( ) 6,5 % 0 % Finnes flere fysioterapeutkoder i Oslo. Få eller ingen i disse kodene Kilde: Oslo kommune


Laste ned ppt "Lønnsstatistikk for fysioterapeuter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google