Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland

2 TEMA Lønnsvekst og hvordan den beregnes To typer vekst: årslønnsvekst 12. mnd vekst Andre begreper –overheng –Glidning –ramme Lønnsstatistikk fra –KS-området –Oslo kommune –Spekter

3 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT Tariff tillegg Tillegg gitt i lokale forhandlinger Uforklart lønnsvekst (glidning..) Tariff tillegg Uforklart lønnsvekst (glidning..) Tenkt eksempel om lønnsutvikling Kan lokale tillegg være glidning (jfr spekter 2006…) ?

4 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST 1. JAN ÅRSLØNN ÅR 1 ÅRSLØNN ÅR 2

5 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST 1. JAN ÅRSLØNN ÅR 1 ÅRSLØNN ÅR 2 ÅRSLØNNS- VEKST Gj.snitt månedslønn år 1 Gj.snitt månedslønn år 2

6 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT OVERHENG Jo senere et tillegg gis jo større overheng (legene tillegg pr 1.januar) 1. JAN OVERHENG ÅRSLØNNS- VEKST Gj.snitt månedslønn år 1 Gj.snitt månedslønn år 2

7 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST 1. JAN DATOLØNN DATO- LØNNSVEKST

8 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT Verre når en skal se på flere personer/grupper 1. JAN Ikke fått noe i år 1 og slutter Begynner ny med lavere lønn (glidning ?) Person med høy lønn slutter (glidning ?)

9 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT Verre når en skal se på flere personer/grupper 1. JAN Ikke fått noe i år 1 og slutter Begynner ny med lavere lønn (glidning ?) Person med høy lønn slutter (glidning ?) Person som blir leder og høyere lønn. Skal dette være glidning og være med på å trekke opp overhenget?

10 RAMME Økonomisk ramme er forventet årslønnsvekst (minus endringer i f.eks fellesbestemmelser) Eksempel: –Overheng:2,0 % –(forventet) glidning 1,0 % (ofte basert på historie siste 1,3 eller 5 år) Sum før forhandlingene=3,0 % Tilegg pr 1.juli: –4% generelt tillegg(4%*6/12)2,0 % –Økte minstelønnssatser + endringer i fellesbestemmelsene0,5 % Sum økonomisk ramme5,5 %

11 OPPSUMMERING: Årslønnsvekst er et ”mengdebegrep” mens datolønnsvekst er et ”punktbegrep” Når tillegget blir gitt betyr ikke noe når en ser på datolønnsvekst, men betyr ”alt” for årslønnsvekst Valg av dato for et tillegg kan være et virkemiddel for å holde seg innenfor en ramme (brukt i Spekter) Det er forventet årslønnsvekst som vi vanligvis snakker om når vi snakker om en ramme (minus evt. felles. bestemmelser) Glidning er vekst som ikke er gitt i tariffoppgjøret Overheng er differansen mellom lønn i slutten av året i forhold til gjennomsnittslønn det året. For store strukturelle endringer (små utvalg) ”ødelegger” statistikken

12 Spekter-helse. Gj.snitt månedslønn per heltidsekvivalent 1. oktober 2006 Lønnsvekst Ansatte på heltid Ansatte på deltid Gj.snitt stillings- prosentÅrsverk Fysioterapeut Spesial- fysioterapeut Månedslønn I alt Avtalt lønn Uregel- messige tilleggBonus Kvelds- natt- tillegg Lør- og søn- tillegg Andre ureg. tillegg Overtids-godt- gjørelse Fysioterapeut Spesial- fysioterapeut Fysioterapeut: Lønnsvekst – : 6,3 % Spesialfysioterapeut: Lønnsvekst – : 2,8 % (endring i struktur kan bety mye for lønnsveksten) Kilde: SSB

13 Spekter-helse. Gj.snitt månedslønn 1.oktober februar 2007 Kilde: Spekter ÅrsverkMånedsfortjenesteEndring Årsverk Måneds- fortjeneste Fysioterapeut k ,1 %3,4 % Fysioterapeut k ,8 %4,7 % Avdelingsleder fysioterapeut ,4 %9,5 % Samlet fysio ,8 %5,6 %

14 OPPSUMMERING Spekter: Veldig stor turnover De som begynner har høyere lønn enn de som slutter (…?) Stor del av lønnsveksten skyldes skifte av stilling Sum: Strukturelle endringer er en stor forklaringsgrad på lønnsveksten (lite utvalg)

15 Gj.snitt månedslønn 1.oktober februar 2007 i KS-område Kilde: KS TBSK Antall årsverk Grunnlønn Vekst i grunnlønn – Vekst i årsverk – Fysioterapeut ( )7,2 %-4,1 % 7617 Spesialfysioterapeut ( )3,8 %31,1 Gjennomsnitt (vektet) ( )6,93,1 Utdanningskode: 424 Fysioterapeut ( )6,33,4

16 Oversikt over stillinger til de med fysioterapeut utdannelse i KS- sektoren Antall stillinger 7066 FYSIOTERAPEUT SPESIALFYSIOTERAPEUT LEDER/FAGLEDER FAGLEDER LEDER KAP UTDANNINGSSTILL. M.M MILJØTERAPEUT RÅDGIVER KONSULENT19 Kilde: KS PAI registeret (stillinger med færre enn 5 observasjoner er ikke tatt med) 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS SAKSBEHANDLER ERGOTERAPEUT HJELPEPLEIER FAGARBEIDER LEDER SYKEPLEIER ASSISTENT 7 SUM1847

17 Kilde: KS PAI registeret Ansiennitet for de med fysioterapeut – utdannelse i KS sektoren AnsiennitetsgruppeAntallProsent , , , , , , , , ,4 Total ,0

18 Kilde: Oslo kommune Oslo kommune. Gj.snitt månedslønn jan – jan 2007 Antall årsverk jan Grunnlønn jan Vekst i grunnlønn jan – jan Vekst i årsverk Jan – jan Fysioterapeut ( )-4,9 %-20 % 152 Fysioterapeut ( )6,5 %0 % Finnes flere fysioterapeutkoder i Oslo. Få eller ingen i disse kodene


Laste ned ppt "Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google