Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland

2 TEMA Lønnsvekst og hvordan den beregnes To typer vekst: årslønnsvekst 12. mnd vekst Andre begreper –overheng –Glidning –ramme Lønnsstatistikk fra –KS-området –Oslo kommune –Spekter

3 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT Tariff tillegg Tillegg gitt i lokale forhandlinger Uforklart lønnsvekst (glidning..) Tariff tillegg Uforklart lønnsvekst (glidning..) Tenkt eksempel om lønnsutvikling Kan lokale tillegg være glidning (jfr spekter 2006…) ?

4 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST 1. JAN ÅRSLØNN ÅR 1 ÅRSLØNN ÅR 2

5 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST 1. JAN ÅRSLØNN ÅR 1 ÅRSLØNN ÅR 2 ÅRSLØNNS- VEKST Gj.snitt månedslønn år 1 Gj.snitt månedslønn år 2

6 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT OVERHENG Jo senere et tillegg gis jo større overheng (legene tillegg pr 1.januar) 1. JAN OVERHENG ÅRSLØNNS- VEKST Gj.snitt månedslønn år 1 Gj.snitt månedslønn år 2

7 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT ÅRSLØNN/ÅRSLØNNSVEKST VS DATO LØNN/DATO VEKST 1. JAN DATOLØNN DATO- LØNNSVEKST

8 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT Verre når en skal se på flere personer/grupper 1. JAN Ikke fått noe i år 1 og slutter Begynner ny med lavere lønn (glidning ?) Person med høy lønn slutter (glidning ?)

9 TID ÅR 1ÅR 2 ÅR 0 1. MAI1. JAN1. JULI1.OKT LØNNNSNIVÅ 1. JAN1. MAI1. OKT Verre når en skal se på flere personer/grupper 1. JAN Ikke fått noe i år 1 og slutter Begynner ny med lavere lønn (glidning ?) Person med høy lønn slutter (glidning ?) Person som blir leder og høyere lønn. Skal dette være glidning og være med på å trekke opp overhenget?

10 RAMME Økonomisk ramme er forventet årslønnsvekst (minus endringer i f.eks fellesbestemmelser) Eksempel: –Overheng:2,0 % –(forventet) glidning 1,0 % (ofte basert på historie siste 1,3 eller 5 år) Sum før forhandlingene=3,0 % Tilegg pr 1.juli: –4% generelt tillegg(4%*6/12)2,0 % –Økte minstelønnssatser + endringer i fellesbestemmelsene0,5 % Sum økonomisk ramme5,5 %

11 OPPSUMMERING: Årslønnsvekst er et ”mengdebegrep” mens datolønnsvekst er et ”punktbegrep” Når tillegget blir gitt betyr ikke noe når en ser på datolønnsvekst, men betyr ”alt” for årslønnsvekst Valg av dato for et tillegg kan være et virkemiddel for å holde seg innenfor en ramme (brukt i Spekter) Det er forventet årslønnsvekst som vi vanligvis snakker om når vi snakker om en ramme (minus evt. felles. bestemmelser) Glidning er vekst som ikke er gitt i tariffoppgjøret Overheng er differansen mellom lønn i slutten av året i forhold til gjennomsnittslønn det året. For store strukturelle endringer (små utvalg) ”ødelegger” statistikken

12 Spekter-helse. Gj.snitt månedslønn per heltidsekvivalent 1. oktober 2006 Lønnsvekst Ansatte på heltid Ansatte på deltid Gj.snitt stillings- prosentÅrsverk Fysioterapeut64633892847 Spesial- fysioterapeut26419991391 Månedslønn I alt Avtalt lønn Uregel- messige tilleggBonus Kvelds- natt- tillegg Lør- og søn- tillegg Andre ureg. tillegg Overtids-godt- gjørelse Fysioterapeut26 28025 838418243440344352 Spesial- fysioterapeut27 85127 62922022136163260 Fysioterapeut: Lønnsvekst 1.10.2005 – 1.10.2006 : 6,3 % Spesialfysioterapeut: Lønnsvekst 1.10.2005 – 1.10.2006 : 2,8 % (endring i struktur kan bety mye for lønnsveksten) Kilde: SSB

13 Spekter-helse. Gj.snitt månedslønn 1.oktober 2005 - 1. februar 2007 Kilde: Spekter ÅrsverkMånedsfortjenesteEndring 2005 - 2006 2005200620052006Årsverk Måneds- fortjeneste Fysioterapeut k 456748123 92024 736-15,1 %3,4 % Fysioterapeut k 536847427 02028 28628,8 %4,7 % Avdelingsleder fysioterapeut313827 98530 64621,4 %9,5 % Samlet fysio96599225 23126 6532,8 %5,6 %

14 OPPSUMMERING Spekter: Veldig stor turnover De som begynner har høyere lønn enn de som slutter (…?) Stor del av lønnsveksten skyldes skifte av stilling Sum: Strukturelle endringer er en stor forklaringsgrad på lønnsveksten (lite utvalg)

15 Gj.snitt månedslønn 1.oktober 2005 - 1. februar 2007 i KS-område Kilde: KS TBSK Antall årsverk 1.12.2006 Grunnlønn 1.12 2006 Vekst i grunnlønn 1.12.2005 – 1.12. 2006 Vekst i årsverk 1.12.2005 – 1.12. 2006 7066 Fysioterapeut 732 25 624 (307 488)7,2 %-4,1 % 7617 Spesialfysioterapeut257 27 513 (330 156)3,8 %31,1 Gjennomsnitt (vektet)989 26 114 (313 368)6,93,1 Utdanningskode: 424 Fysioterapeut1474 26 623 (319 476)6,33,4

16 Oversikt over stillinger til de med fysioterapeut utdannelse i KS- sektoren Antall stillinger 7066 FYSIOTERAPEUT928 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT301 7451 LEDER/FAGLEDER203 7453 FAGLEDER107 9451 LEDER KAP 3.4.266 7711 UTDANNINGSSTILL. M.M.52 6675 MILJØTERAPEUT32 8530 RÅDGIVER26 6559 KONSULENT19 Kilde: KS PAI registeret (stillinger med færre enn 5 observasjoner er ikke tatt med) 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS14 7531 SAKSBEHANDLER12 6517 ERGOTERAPEUT12 7076 HJELPEPLEIER9 7517 FAGARBEIDER8 8451 LEDER8 7174 SYKEPLEIER8 6572 ASSISTENT 7 SUM1847

17 Kilde: KS PAI registeret Ansiennitet for de med fysioterapeut – utdannelse i KS sektoren AnsiennitetsgruppeAntallProsent 0-118510,0 2-31206,5 4-51236,7 6-71628,8 8-91528,2 10-111286,9 12-131045,6 14-151085,8 16+76541,4 Total1847100,0

18 Kilde: Oslo kommune Oslo kommune. Gj.snitt månedslønn jan. 2006 – jan 2007 Antall årsverk jan. 2007 Grunnlønn jan. 2007 Vekst i grunnlønn jan. 2006 – jan. 2007 Vekst i årsverk Jan. 2006 – jan. 2007 78 Fysioterapeut 6 22852 (274 232)-4,9 %-20 % 152 Fysioterapeut 1156 28 871 (346 456)6,5 %0 % Finnes flere fysioterapeutkoder i Oslo. Få eller ingen i disse kodene


Laste ned ppt "Lønnsstatistikk for fysioterapeuter NFFs tariffkonferanse 7. – 8. januar 2008, Rica Oslo Hotel seniorrådgiver Rolf Stangeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google