Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglige råd Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen ______________________________________________________________________________.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglige råd Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen ______________________________________________________________________________."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglige råd Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen ______________________________________________________________________________

2 Videregående opplæring i Norge – Sentrale aktører Staten: Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og Faglige råd Fylkeskommunen Videregående skole Lærebedrifter Yrkesopplæringsnemnda ______________________________________________________________________________

3 Om faglige råd Oppnevnes av Utdanningsdirektoratet Konstitueres for en fireårsperiode, sist i september 2008 Er sammensatt av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og utdanningsmyndigheter/ pedagogisk personell Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene Utdanningsdirektoratet har det økonomiske ansvaret for faglige råds møtevirksomhet og regnskap En sekretær for hvert råd ______________________________________________________________________________

4 Om faglige råd Oppgaver: gi innspill og råd om endring av tilbudsstrukturen bistå i arbeidet med oppfølging av læreplaner i opplæringsløpet bistå i arbeid med vurderingsordninger, kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling bidra med evaluering og oppfølging av Kunnskapsløftet gi råd i faglige spørsmål når Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og SRY ber om det ta opp saker av overordnet karakter knyttet til fag- og yrkesopplæring på eget initiativ ______________________________________________________________________________

5 De faglige rådene 1)Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 2)Faglig råd for design og håndverk 3)Faglig råd for elektrofag 4)Faglig råd for helse- og sosialfag 5)Faglig råd for medier og kommunikasjon 6)Faglig råd for naturbruk 7)Faglig råd for restaurant- og matfag 8)Faglig råd for service og samferdsel 9)Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ______________________________________________________________________________

6 Faglig råd for naturbruk Den største utfordringen for utdanningsprogrammet er rekrutteringen Sentrale saker: - kryssløp- problematikken - innhold i læreplaner – ulik forståelse av kompetanse - utfordringer knyttet til organisering og ansvarsfordeling - behov for mer informasjon om næring og arbeidsmuligheter En utfordring er å forholde seg til hvordan naturbruksnæringen vil utvikle seg – dette er en næring preget av sterk politisk styring og markedsorientering ______________________________________________________________________________

7 Kontaktinfo For mer informasjon, se vår nettside: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/ ______________________________________________________________________________


Laste ned ppt "Faglige råd Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen ______________________________________________________________________________."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google