Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Ole Lysø, FFL Kriterier for ansettelse som høgskolelektor Innlegg - 14. februar 2013 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Ole Lysø, FFL Kriterier for ansettelse som høgskolelektor Innlegg - 14. februar 2013 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Ole Lysø, FFL Kriterier for ansettelse som høgskolelektor Innlegg - 14. februar 2013 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no

2 Bakgrunn Grunnlag for høgskolelektor var tidligere - Cand.real, Cand.philol: 6 år + Ex.phil + ped.sem - en mer forskningsorientert grad (til ca. 1985) - Cand.scient: 5 års studium + ped.sem (til 2007) Grunnlag for høgskolelektor nå - master, gjerne etter 5 års studium, ped.sem inkludert På sikt anses master som grunnlag som lærer i grunnskolen En tenkte at for tilsetting i UH-sektoren ble en på sikt avkrevd dr.grad eller lignende

3 To aspekter: 1.Høgskolelektor med «gammel» utdanning eller tilsvarende kompetanse burde hatt en egen lønnsramme a la «Lektor med opprykk» i grunnskole og videregående opplæring 2.Har lektorer med masterutdanning tilstrekkelig kompetanse?

4 Rundskriv F-14-95 «Høgskolelektor er normalt laveste stillingskategori for tilsetting i undervisnings- og forskningsstilling i høgskolesektoren» (s.4) Kvalifikasjonskrav (noe forkortet) 1.Høgere grads eksamen ved univ. eller høgskole 2.Forskningskvalifikasjoner utover hovedfag og/eller relevant yrkespraksis 3.Praktisk-pedagogisk utdanning eller undervisningserfaring

5 Forskrift 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk… Kvalifikasjonsgrunnlag høgskolelektor 1.Høyere grads eksamen ved univ. eller høgskole 2.Relevante forskn.erfaringer utover mastergrad og/eller relevant yrkespraksis og 3.Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

6 Ikke særlig skille mellom de to versjonene Forskningskravet er ikke endret eller forsterket etter ordningen fra 1995 Ingen formulering om hva som normalt vil være det laveste nivå for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved verken univ. eller høgskoler

7 Konflikter Master ingen vitenskapelig utdannelse, men det skal drives forskningsbasert undervisning (dvs andres forskning!) Hvordan vurderes masterutdanninger, cand.scient og cand.real i ulike kommisjoner? Retningslinjer?

8 Arbeide for tilleggskrav? Før fast tilsetting, ha et krav om å gjøre et bestemt arbeid i løpet av en periode, f.eks. FOU eller undervisningsopplegg Stryke eller i det andre kriteriet: Relevante forskn.erfaringer utover mastergrad og/eller relevant yrkespraksis På sikt: Hvis høgskolelektoren overlever, vil det ikke være forskjell på kompetansen til en grunnskolelærer og høgskolelektor.

9 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Knut Ole Lysø, FFL Kriterier for ansettelse som høgskolelektor Innlegg - 14. februar 2013 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google